Οικονομία

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες δηλώσεις για τα Airbnb – Τι αλλάζει στη φορολογία των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας


Στην κατάργηση του προστίμου των 100 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής (Airbnb) στην εφορία, προβλέπει διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών. Η κατάργηση του προστίμου ενεργοποιείται εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η ανάγκη εξορθολογισμού του προστίμου που επιβάλλεται για την εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, δεδομένου ότι στόχος της Φορολογικής Διοίκησης είναι η φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της δήλωσής του με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Αποτελεί πρόβλημα καθώς σε πολλές περιπτώσεις, το πρόστιμο που επιβάλλεται για την εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής είναι δυσανάλογο του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού».

Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Κατάργηση του προστίμου των 100 ευρώ προβλέπεται και για τις εκπρόθεσμες υποβολές δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται με την εκπρόθεσμη δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από φέτος για μηδενικές, πιστωτικές και χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το μέτρο έχει σκοπό τον εξορθολογισμό της αρχικής διατάξεως, προκειμένου το ύψος του προστίμου να μη λειτουργεί ως αντικίνητρο για την τακτοποίηση της ορθής φορολογικής εικόνας από μέρους των φορολογουμένων και της εκπλήρωσης των τυπικών φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ