Οικονομία

Αναστολές ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Δώρο Πάσχα: Πιστώνονται αύριο στους λογαριασμούς 50.124 εργαζομένων

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Πότε χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών -Τι ισχύει για την ετήσια άδεια

Κωστής Χατζηδάκης, Yπ. Εργασίας


Πιστώνονται αύριο το απόγευμα στους λογαριασμούς 50.124 εργαζομένων τα χρήματα της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για μονομερεις υπεύθυνες δηλώσεις, για μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δώρο Πάσχα.

Ειδικότερα θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 8,9 εκατ. ευρώ για 16.709 δικαιούχους για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού από μονομερείς δηλώσεις για τον μήνα Μάρτιο σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού

– 4,7 εκατ. ευρώ για 16.707 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» , για την καταβολή του Απριλίου

– 624.213 ευρώ σε 16.708 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Δώρο Πάσχα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 14.323.987,09 € για πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε 50.124 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά:

α) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Απρίλιο 2021, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (4.792.179,86 €) που αφορά σε 16.707 πληρωμές δικαιούχων.

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Μάρτιο προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (8.907.594,00 €) που αφορά σε 16.709 πληρωμές δικαιούχων.

γ) Στην καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σύνολο 16.708 δικαιούχων οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ύψους εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (624.213,23 €).

Διαβάστε επίσης:

Υποχρεωτικό self test στον ιδιωτικό τομέα: Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Τελευταία μέρα προθεσμίας για την υποβολή των αναστολών Μαΐου

Επιστρέφονται τα ποσά των συντάξεων χηρείας που κόπηκαν σε 5.500 δικαιούχουςΣΧΟΛΙΑ