Οικονομία & Επιχειρήσεις

Eurocommerce: Τι ζητούν από τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές εν καιρώ πανδημίας

  • NewsRoom

Βασίλης Κορκίδης


Οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ στον τομέα λιανικού και χονδρικού εμπορίου συνεργάζονται για να διασφαλίσουν τη συνεχή ασφάλεια του εργατικού δυναμικού τους και τους εργαζόμενους που αλληλεπιδρούν καθημερινά με τους Eυρωπαίους καταναλωτές, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγουν την παρούσα πανδημία θέτοντας σε κίνδυνο τα 29 εκατομμύρια θέσεις εργασίας του τομέα στην Ευρώπη.

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και επιθυμούμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους εργαζομένους του τομέα, που δουλεύουν σκληρά και συχνά πολλές ώρες, για να διασφαλίσουμε οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ότι χρειάζονται για να ζήσουν μια κανονική ζωή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το λιανικό και χονδρικό προσωπικό αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχίζουν να παρέχουν βασική κοινωνική υπηρεσία.

Επιθυμούν επίσης να υπογραμμίσουν τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που αδυνατούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις που έχουν αναγκαστεί να κλείσουν λόγω των μέτρων καταπολέμησης του ιού και που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επικείμενης πτώχευσης.

Οι εργοδότες και οι οργανώσεις συνεργάζονται για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, διατηρώντας τη φυσική απόσταση μεταξύ των πελατών και του προσωπικού, παρέχοντας υποδομή χειροκίνητης απολύμανσης και ασφάλειας στα καταστήματά τους, εξασφαλίζοντας το χρόνο για συχνή πλύση των χεριών και κατάλληλες περιόδους ανάπαυσης, ενώ εκπαιδεύονται σε τεχνικές υγιεινής και προστασίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι καλούν επίσης τους λιανοπωλητές να παρέχουν στο προσωπικό την καθοδήγηση και την προστασία σε περιπτώσεις βίας και λεκτικής κατάχρησης ενάντια σε αυτούς από τους πελάτες πανικού που αγοράζουν ή αναστατώνονται σε εξαντλημένα στοιχεία και περιμένουν να εισέλθουν ή να φύγουν από τα καταστήματα.

Η EuroCommerce και η UNI-Europa έχουν κοινοποιήσει σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους τις οδηγίες που δημοσίευσαν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Ως Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ζητούν από τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές:

1. Διασφάλιση των θέσεων εργασίας πολλών εκατομμυρίων Ευρωπαίων που απασχολούνται σε εταιρείες λιανικής και χονδρικής πώλησης, το 99% των οποίων είναι ΜμΕ, οι οποίες αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω του ιού. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βοήθεια προς τις εταιρείες να συνεχίσουν να πληρώνουν το προσωπικό τους και να παρέχουν γέφυρα χρηματοδότησης για να αποφύγουν ένα μαζικό κύμα πτώχευσης, ιδίως μεταξύ των κλάδων που δεν είναι στα τρόφιμα.

2. Τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα για την ανακούφιση της κατάστασης των εργαζομένων λιανικής που υπόκεινται σε προσωρινή ανεργία λόγω κλεισίματος των καταστημάτων.

3. Ταυτόχρονα, θεωρήστε, μόλις αρχίσουν να αίρονται οι περιορισμοί της παραμονής στο σπίτι, στις προτεραιότητες που επιτρέπουν τη σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων μη τροφίμων, με την επιφύλαξη των ίδιων προληπτικών μέτρων για την υγεία όπως στα καταστήματα τροφίμων, π.χ. τη διατήρηση της απόστασης μεταξύ πελατών και μεταξύ πελατών και προσωπικού, τον περιορισμό του αριθμού των πελατών σε ένα κατάστημα ανά πάσα στιγμή και κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για το προσωπικό.

4. Υποστήριξη εταιρειών στην κατάρτιση των εργαζομένων, ενώ τα καταστήματα τους είναι κλειστά για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και τη μελλοντική απασχολησιμότητα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει την απλούστευση των διαδικασιών για την άμεση αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ, τις πρωτοβουλίες της ΕΚΤ και οι κυβερνήσεις να στηρίξουν την πρωτοβουλία SURE της ΕΕ για να θεσπίσουν επειγόντως προγράμματα εργασίας μικρής διάρκειας.

5. Υπαλλήλους στη λιανική και τη χονδρική πώληση τροφίμων, οι οποίοι πρέπει να βοηθηθούν εάν έχουν κλείσει τα σχολεία και οι εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας. Σε παραμεθόριες περιοχές, οι εθνικές αρχές πρέπει να τους επιτρέπουν να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα για να φτάσουν στην εργασία τους.

6. Παροχή επαρκούς κρατικής οικονομικής στήριξης για τους εργαζόμενους που αναγκάζονται να σταματήσουν τη δουλειά λόγω του ιού ή υπάρχει η υποψία ότι αυτοί ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους έχει νοσήσει και για όσους χρειάζονται χρόνο για να φροντίσουν κάποιον που έχει προσβληθεί. Οι κοινωνικοί εταίροι υπογραμμίζουν την ανάγκη όλων των μερών να συνεργαστούν για την υποστήριξη των ευάλωτων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προϋπάρχουσες συνθήκες, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των εγκύων γυναικών.

7. Να επιτρέπεται στα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και άλλες βασικές προμήθειες να διασχίζουν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ μέσω ταχέων λωρίδων και να αποφεύγονται οι σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε πολλά σύνορα. Εγγυηθείτε την ασφάλεια, επιτρέποντας στους οδηγούς φορτηγών να αποφεύγουν την άσκοπη επαφή και τον κίνδυνο ασθένειας στα σύνορα και να εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί δεν εμποδίζονται να επιστρέψουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους μετά την παράδοση αγαθών.

8. Να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση μιας στρατηγικής εξόδου και να στηρίξει μέτρα για την αποφυγή σημαντικών μόνιμου κλεισίματος των καταστημάτων και των κοινωνικών επιπτώσεων που συνεπάγονται για την τοπική απασχόληση, τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων και των κέντρων πόλεων και να βοηθηθεί η επιστροφή στην κανονικότητα όταν ο ιός θα έχει υποχωρήσει.

9. Συμπεριλάβετε σε αυτά τα μέτρα την κατάρτιση και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων για την εργασία με την τελευταία ψηφιακή τεχνολογία και την παροχή βοήθειας στους λιανοπωλητές ΜμΕ για την ανασυγκρότηση και διασφάλιση του μέλλοντος των επιχειρήσεων τους, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τη συμπλήρωση των φυσικών καταστημάτων τους, με online παρουσία.

Ο κοινωνικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό πλαίσιο για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις και η εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη της απαιτούμενης υψηλού επιπέδου αγοράς.

Η Ευρώπη πρέπει να ενεργήσει αποτελεσματικά και αλληλέγγυα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προστατεύοντας όλους τους πολίτες, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον κλάδο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου παραμένουν αφοσιωμένοι στην προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους, στους προμηθευτές και στους πελάτες τους και στη διατήρηση αυτής της βασικής οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Βασίλης Κορκίδης: «Κάντε το όπως η Ελλάδα»

Επιστολή Πρόεδρου ΕΒΕΠ στο ΔΣ της EuroCommerce

«Η ελληνική κοινωνία προσπαθεί να φτάσει νωρίτερα με υγεία και ασφάλεια στην επόμενη μέρα και η πραγματική οικονομία σχεδιάζει και ελπίζει να ανακάμψει ταχύτερα.

Μπορεί να μην γνωρίζουμε ακόμα πόσο πίσω στο χρόνο θα γυρίσουμε και πόσο πολύ θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά οι άνθρωποι της αγοράς αισθανόμαστε, ότι οι μέχρι σήμερα χειρισμοί της Κυβέρνησης προσπαθούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να μην επιτρέψουν στον άγνωστο λογαριασμό του αόρατου πολέμου να πάρει μη αντιμετωπίσιμες διαστάσεις.

Σαφώς και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αλήθεια πως η επόμενη μέρα θα είναι μεγάλη και δύσκολη.

Σίγουρα θα υπάρχουν «μεγάλα αγκάθια», αφού κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη γραμμή επανεκκίνησης, ποια θα είναι η κατάσταση στην αγορά, πόση η καταναλωτική δύναμη, πόσοι πελάτες και προμηθευτές θα συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους, με ποιο τρόπο θα γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές, πόση ρευστότητα θα χρειαστεί, σε πόσο χρόνο και σε τι κόστος θα αντικατασταθούν εμπορεύματα, αλλά και πόσες οφειλές και επιταγές τελικά θα πληρωθούν.

Όλοι έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει πως η επιστροφή μας στην «υγιή» καθημερινότητα δεν είναι εύκολη, ενώ τίποτα στην κοινωνία και οικονομία δεν θα είναι το ίδιο με πριν.

Όμως, η προσέγγιση της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης και ιδιότυπης παγκόσμιας κρίσης είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Η χώρα μας με τα μέσα που διαθέτει και αξιοποιεί και στα δύο μέτωπα, αυτό της δημόσιας υγείας, που η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας αναγνωρίζεται διεθνώς και αυτό της οικονομίας με το ‘ελληνικό πακέτο’ στήριξης των 24 δισ. ευρώ, κυρίως με ιδία μέσα, μας επιτρέπει σήμερα να λέμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας, κάντε το όπως η Ελλάδα!»


ΣΧΟΛΙΑ