F

ESG Today

Γκάρι Γκέλσνερ (SEC): Έμφαση στις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας των εταιρειών και όχι των επενδυτικών κεφαλαίων


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ( SEC ) αποφάσισε να αντιμετωπίσει διαφορετικά από την Ευρώπη, σύμφωνα με το Bloomberg, το θέμα των  γνωστοποιήσεων για τους κλιματικούς κινδύνους και αντί να απευθύνει απαιτήσεις στους διαχειριστές επενδύσεων, η SEC επικεντρώνεται στις ίδιες τις εταιρείες που τα επενδυτικά κεφάλαια  επενδύουν – αλλά και στα στελέχη που τις διοικούν.

Ο πρόεδρος της SEC  Γκάρι Γκέλσνερ αναμένεται να προτείνει μια σειρά νέων απαιτήσεων γνωστοποιήσεων για τις εταιρείες μέχρι το τέλος του 2021, δήλωσε στο  Bloomberg η Sonia Barros, από τη δικηγορική  εταιρεία Sidley Austin LLP και σημειώνει: “Όλα ξεκινούν σε επίπεδο εταιριών,  καθώς οι επενδυτές απαιτούν ήδη περισσότερες λεπτομέρειες από τις εταιρείες”.

Sonia Barros, Sidley Austin LLP

Σύμφωνα με τον Barros,  οι πιθανότερες μεταρρυθμίσεις της SEC για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων είναι:

Να είναι συνεπείς και συγκρίσιμες οι γνωστοποιήσεις που θα είναι υποχρεωτικές και χρήσιμες για την επενδυτική απόφαση.

Η απαίτηση των γνωστοποιήσεων  να συμπεριληφθούν επίσημα στο  έντυπο 10-Κ.

Οι γνωστοποιήσεις να είναι ποιοτικές όπως και ο τρόπος με τον οποίο οι επικεφαλής των εταιρειών διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα και πώς αυτές καθορίζουν την εταιρική στρατηγική.

Να συμπεριλαμβάνονται ποσοτικές γνωστοποιήσεις, όπως μετρήσεις που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η πρόοδος ως προς στόχους που σχετίζονται με το κλίμα.

Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

Scope 1 εκπομπές (που παράγονται άμεσα από τη δραστηριότητα της εταιρείας).

Scope 2 εκπομπές (που παράγονται έμμεσα από την ηλεκτρική  ενέργεια, ατμό, θερμότητα ή ψύξη που χρησιμοποιείται).

Λιγότερο πιθανό, είναι η ρυθμιστική αρχή να θέσει υποχρέωση γνωστοποίησης και σχετικά με τις εκπομπές Scope 3 (που παράγονται από την αλυσίδα εφοδιασμού μιας εταιρείας και τους πελάτες της).

Η Barros πρόσθεσε ότι η SEC είναι επίσης πιθανό να καθορίσει απαιτήσεις για συγκεκριμένες μετρήσεις της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων σεναρίων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμοστεί σε μια σειρά πιθανών φυσικών, νομικών, αλλαγών που σχετίζονται με την αγορά και την οικονομία.

Οι απαιτήσεις θα περιλαμβάνουν και γνωστοποιήσεις για φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που σχετίζονται με δηλωμένες δεσμεύσεις μιας εταιρείας για το κλίμα ή νομικές απαιτήσεις στις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται, είπε ο Barros.

Και μιλώντας για δεσμεύσεις, είπε ότι η SEC είναι πιθανό να απαιτήσει περισσότερη διαφάνεια όταν πρόκειται για γνωστοποιήσεις που υποστηρίζουν μελλοντικές δεσμεύσεις, όπως δεσμεύσεις «καθαρού μηδενός» ή άλλες δεσμεύσεις για το κλίμα ή δεσμεύσεις που απαιτούνται από δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες.

Η SEC εξετάζει επίσης το ποια δεδομένα ή μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες για να ενημερώσουν τους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνουν αυτές τις δεσμεύσεις.

Greenwashing

Εν τω μεταξύ, για να περιορίσει το  grennwashing, η SEC δημιούργησε την ομάδα εργασίας 22 ατόμων για το κλίμα και τα ESG για να αναζητήσει ψευδείς δηλώσεις και ουσιαστικά κενά στις γνωστοποιήσεις κινδύνου για το κλίμα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Αυτή η αυξημένη εστίαση πιθανότατα θα οδηγήσει σε πρόσθετες προτάσεις γνωστοποίησης για το asset management την άνοιξη του επόμενου έτους, είπε η Barros.

«Η Ευρώπη σίγουρα προχωρά πιο επιθετικά σε αυτό το μέτωπο από τις ΗΠΑ», είπε. Με βάση τα σχόλια του  Γκέλσνερ (, η Sonia Barros εκτιμά, ότι η SEC θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αυτό που είναι κατάλληλο για την τοπική αγορά των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Γκάρι Γκέλσνερ (σημείωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ «είδε έναν αυξανόμενο αριθμό κεφαλαίων στην αγορά που χαρακτηρίζονται “πράσινα”, “βιώσιμα”, “χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα” και ούτω καθεξής και δήλωσε  «Ζήτησα από τα στελέχη της Επιτροπής να εξετάσουν τρόπους για να καθορίσουν σε ποια δεδομένα βασίζονται αυτές τις αξιώσεις και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το κοινό έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κατανοήσει τις επενδυτικές του επιλογές μεταξύ αυτών των τύπων κεφαλαίων».

Ακολουθήστε mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ