F

ESG News

Lombard Odier: Επενδύσεις 5,5 τρισ. ετησίως φέρνει η μετάβαση από τη W.I.L.D στην C.L.I.C οικονομία


Την εκτίμηση ότι η επανάσταση βιωσιμότητας που ήδη επηρεάζει κάθε κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας, θα φέρει επενδύσεις ύψους 5,5 τρισ. δολαρίων το χρόνο, για τη μετάβαση από το σημερινό οικονομικό μοντέλο σε ένα νέο, κάνει η ελβετική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Lombard Odier (διαχειρίζεται 315 δισ.).

Αναπτύσσοντας την ανάλυσή της, για την ανάγκη μετάβασης, τονίζει ότι χρειάζεται ένας θεμελιώδης επανασχεδιασμός του οικονομικού μας μοντέλου, το οποίο επί του παρόντος δεν είναι βιώσιμο γιατί είναι σπάταλο, αδρανές, στρεβλό και βρώμικο (Wasteful, Idle, Lopsided and Dirty-WILD).  Πρέπει σύμφωνα με την Lombard Odier να  μετατραπεί σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα είναι κυκλικό, λιτό, περιεκτικό και καθαρό (Circular, Lean, Inclusive and Clean model-CLIC).

Η οικονομία CLIC, αναφέρει η Lombard Odier θα επηρεάσει κάθε τομέα, δημιουργώντας επενδυτική ευκαιρία 5,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Το αποτέλεσμα του σημερινού μοντέλου και οι σημερινές πολιτικές, θα φέρουν υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 3°C  πριν από το τέλος του αιώνα, σημαντικά πάνω από τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού, του 2015 που ήταν ο περιορισμός της θέρμανσης σε πολύ κάτω από τους 2°C ή στους 1,5°C. Η αποτυχία να πιαστεί αυτός ο στόχος θα φέρει καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Η ρίζα του προβλήματος είναι το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο κατανάλωσης πόρων, το οποίο οδήγησε σε πρωτοφανή ποσοστά εξόρυξης πρώτων υλών, ρύπανσης και αποβλήτων.  Σύμφωνα με την Lombard Odier πρέπει να μεταβούμε από το βρώμικο οικονομικό μοντέλο, WILD (Wasteful, Idle, Lopsided and Dirty) στο καθαρό οικονομικό μοντέλο Circular, Lean, Inclusive and Clean model, CLIC.

Περιγράφοντας το σημερινό  WILD  μοντέλο τονίζει τα χαρακτηριστικά του:

 Σπατάλη (Wasteful): Σήμερα, αγνοούμε την πεπερασμένη φύση των πόρων μας.   Το 79% των πλαστικών που παράγονται έχουν καταλήξει σε χώρους υγειονομικής ταφής και από όλα τα υλικά, μόνο το 43% επανέρχεται στην οικονομία μέσω επεξεργασίας νερού, κομποστοποίησης, εφαρμογής γης, ανακύκλωσης και άλλων μορφών ανάκτησης και η αναγεννητική ικανότητα του οικοσυστήματός μας οδηγείται στα όρια.

Αδράνεια (Idle): Καταναλώνουμε και συσσωρεύουμε αγαθά που αδρανούν. Τα επιβατικά αυτοκίνητα κάθονται σε αδράνεια περίπου το 92% του χρόνου, ενώ οι χώροι γραφείων είναι άδειοι το 50-65% του χρόνου3. Ομοίως, ο κυβερνητικός εξοπλισμός εκτιμάται ότι παραμένει αχρησιμοποίητος στο 70% του χρόνου. Αυτό το γραμμικό μοντέλο “Take, Make, Waste” αυξάνει τη ζήτηση για μη βιώσιμα και αναποτελεσματικά προϊόντα.

Στρεβλότητα (Lopsided): Η ευημερία κατανέμεται άνισα, με τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού να αποκλείονται ολοένα και περισσότερο από τα δικαιώματα και να μην έχουν πρόσβαση σε προσιτή υγειονομική περίθαλψη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αυξημένες ανισότητες που προκαλούν κοινωνικές εντάσεις. Οι μισοί άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν συνολικά λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου πλούτου. Επιπλέον, οι μεσαίες τάξεις αισθάνονται πίεση και η ανισότητα των φύλων εμποδίζει την κοινωνία να επιτύχει το πλήρες οικονομικό της δυναμικό.

Βρωμιά (Dirty): Η βρώμικη οικονομία αυξημένου άνθρακα θέτει σε κίνδυνο το οικοσύστημα μας. Υπάρχει μεγάλη  πίεση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και των αυξημένων απαιτήσεων σε τρόφιμα. Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι πολύπλοκες που οδηγούν σε πρόσθετες απαιτήσεις μεταφοράς και ενέργειας. Η υπερβολική χρήση χημικών, συμπεριλαμβανομένων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, έχει προκαλέσει υποβάθμιση της γης και απειλεί την ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα και την πλανητική τροφική αλυσίδα. Ούτε η εξόρυξη πρώτων υλών ούτε τα ποσοστά εκπομπών και απορριμμάτων μας μπορούν να συνεχιστούν με τους τρέχοντες ρυθμούς.

Σήμερα, η οικονομία μας ήδη μεταβαίνει σε ένα μοντέλο όπου η ανάπτυξη θα αποσυνδεθεί από το αρνητικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα χρησιμοποιώντας μια σειρά στρατηγικών αναζήτησης αξίας με νέο τρόπο.

Από την καταναλωτική στην κυκλική οικονομία

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου, η Lombard Odier αναφέρει ότι πρέπει να μειώσουμε τους πόρους που χρησιμοποιούμε και να περάσουμε από την προσωπική ιδιοκτησία στο διαμοιρασμό.

Κυκλική (Circular): Η κυκλικότητα αναφέρεται στον επανασχεδιασμό προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων για την προώθηση της μείωσης, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης, αναδιανομής και ανακύκλωσης προϊόντων. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής. Το πλαστικό θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και διαχείριση πλαστικών απορριμμάτων, όπως έργα καθαρισμού, βελτίωση της διαχείρισης αποθεμάτων, εισαγωγή έξυπνων συσκευασιών και χρήση τεχνολογίας στη διαλογή και επεξεργασία των αποβλήτων.

Λιτή (Lean): Πρέπει να είμαστε λιτοί, είναι απαραίτητο για αυτή τη νέα οικονομία. «Λιτοί» σημαίνει να κάνουν μόνο εξαγωγή, παραγωγή και κατανάλωση των φυσικών πόρων που μπορούν να διατηρηθούν ή να αναγεννηθούν. Να στοχεύουμε σε προϊόντα καλύτερης ποιότητας με λιγότερους πόρους.

Πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της προσωπικής ιδιοκτησίας  προς μια οικονομία βασισμένη στο διαμοιρασμό, για δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι μετακινήσεις.

Η κινητοποίηση αδράνειας περιουσιακών στοιχείων μέσω της οικονομίας του διαμοιρασμού είναι ένα βασικό βήμα για τη μετάβαση σε πιο ορθολογικές μορφές κατανάλωσης και παραγωγής.

Συμπεριληπτική (Inclusive): Η οικοδόμηση μιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε προσιτές λύσεις σε όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν μια τριπλό στόχο όχι μόνο τα κέρδη αλλά και τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Τώρα είναι η ώρα να μοιραστούν τα κέρδη παραγωγικότητας με τους εργαζόμενους μέσω δίκαιων μισθών και ευκαιριών για πρόοδο. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση, να προσφέρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και δημόσιες υπηρεσίες και να δημιουργήσουν πράσινα αστικά συστήματα. Τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα λειτουργήσουν ως ενεργοποιητές για τη διατήρηση και τη δημιουργία έξυπνων λύσεων που θα αλλάξει το εργατικό δυναμικό.

Καθαρή (Clean): Η δημιουργία μιας καθαρής οικονομίας είναι απαραίτητη. Το μειωμένο κόστος, η αύξηση της  ανταγωνιστικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτροκίνηση στην κινητικότητα είναι κρίσιμα πρώτα βήματα.

Μια καθαρότερη οικονομία μετριάζει τους κλιματικούς κινδύνους, μειώνει το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος της ρύπανσης και δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες που συνδέονται με τη ζήτηση για προϊόντα και υποδομές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ