ESG News

Αγροδιατροφικός τομέας: Μόνο το 7,5% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν στρατηγικές μείωσης των εκπομπών

  • ESG Team

Viktoria de Bourbon de Parme, επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετασχηματισμού Τροφίμων και Γεωργίας στο WBA


Μόνο το 7,5% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα έχουν στρατηγικές μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση της World Benchmarking Alliance (WBA) για την αλυσίδα εφοδιασμού του κλάδου.

Ειδικότερα,  26 από τις 350 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Scope 1 και 2 (GHG) μέσω επιστημονικών στόχων που σχετίζονται με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης στον 1,5 βαθμό. Το 35 % των εταιρειών που ερωτήθηκαν δεν έχουν θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Αν και οι έμμεσες εκπομπές του Scope 3 αποτελούν περίπου το 80% των εκπομπών των εταιρειών τροφίμων, σχεδόν το 60% του δείγματος WBA δεν αναφέρει δημοσίως αυτές τις εκπομπές της αλυσίδας εφοδιασμού.

«Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο συνειδητός για την περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί το σύστημα τροφίμων μας. Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν αισθάνονται την ανάγκη να προσαρμοστούν και οι μικροί αγρότες πλήττονται περισσότερο από την κλιματική κρίση », δήλωσε η Viktoria de Bourbon de Parme, επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετασχηματισμού Τροφίμων και Γεωργίας στο WBA.

Η WBA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιολογεί και κατατάσσει τις επιδόσεις των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Όλες οι εταιρείες που αξιολογήθηκαν αποτελούν μέρος του SDG2000 της WBA, μια λίστα που μετρά τις 2000 εταιρείες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η μελέτη τόνισε τις ελλείψεις στην απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας σε κοινωνικούς παράγοντες καθώς και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής.

Η WBA διαπίστωσε ότι λιγότερο από το 3% των επιχειρήσεων επέδειξαν επαρκή δέσμευση για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, ενώ ακόμη λιγότερες απέδειξαν την ικανότητα να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να ενεργούν σε βασικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι συνολικά το 58% δεν απαγορεύει ακόμη ρητά την παιδική εργασία από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Πάνω από τις μισές εταιρείες που ερωτήθηκαν απέτυχαν να παράσχουν στοιχεία στρατηγικών μάρκετινγκ για να δώσουν προτεραιότητα στα υγιεινά τρόφιμα. Οι έμποροι λιανικής πώλησης τροφίμων, τα εστιατόρια και οι πάροχοι υπηρεσιών τροφίμων συγκαταλέγονται στους κλάδους με τις χαμηλότερες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα.

Οι εταιρείες «δεν αισθάνονται την ανάγκη προσαρμογής»

Ο δείκτης αναφοράς του WBA για τα τρόφιμα και τη γεωργία κατατάσσει 350 εταιρείες σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα ως προς τον περιβαλλοντικό, διατροφικό και κοινωνικό αντίκτυπό τους σε ευθυγράμμιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων εσόδων από τρόφιμα και γεωργία και 23 εκατομμύρια άμεσους υπαλλήλους.

Η κατάταξη του WBA περιλαμβάνει επίσης μια κορυφαία λίστα 10 εταιρειών που έχουν επιδείξει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις δεσμεύσεις, τους μετρήσιμους στόχους και τον σημαντικό αντίκτυπο. Αυτός ο κατάλογος περιλάμβανε επιχειρήσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των Unilever, Nestle, Danone, PepsiCo, Diageo και Tesco.

Οι εταιρείες λαμβάνουν βαθμολογία στα 100, βαθμολογούνται από δέκα για τη διακυβέρνηση και τη στρατηγική, στη συνέχεια από τις 30 για το περιβάλλον, τη διατροφή και την κοινωνική ένταξη.

Ceres και Principles for Responsible Investment

Τον περασμένο μήνα, τα επενδυτικά δίκτυα Ceres και Principles for Responsible Investment (PRI) δημοσίευσαν νέες οδηγίες για το πώς να συνεργαστούν με τον τομέα των τροφίμων και ποτών για να απανθρακοποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σημειώνοντας ότι οι  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά 85% για να ανταποκριθούν στο Παρίσι Στόχοι συμφωνίας.

Τον Ιούνιο, ένας συνασπισμός επενδυτών που συντονίστηκε από την πρωτοβουλία FAIRR τόνισε την έλλειψη στόχων μείωσης των εκπομπών για τη γεωργία στις επικαιροποιημένες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές των χωρών του G20.

Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αλυσίδα τροφίμων ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολουθήστε mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση ΣΧΟΛΙΑ