F

ESG Today

Έρχεται το S του ESG για να αποφευχθεί το blue washing- Σε διαβούλευση το σχέδιο της νέας Οδηγίας

Έρχεται το S του ESG για να αποφευχθεί το blue washing- Σε διαβούλευση το σχέδιο της νέας Οδηγίας

Nikolaj Halkjær Pedersen, Επικεφαλής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (PRI) του ΟΗΕ


Το πρώτο σχέδιο κοινωνικής ταξονομίας δημοσιεύτηκε, είναι ανοικτό για διαβούλευση έως τις 27 Αυγούστου και πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πράξη τη δέσμευση επέκτασης της  βιωσιμότητας και πέρα ​​από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η οριστική μορφή του θα υποβληθεί στην Επιτροπή για έλεγχο τον Οκτώβριο.

Η δημοσίευση του πρώτου αυτού σχεδίου, αναδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης κοινωνικών ζητημάτων σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων, κάτι που αρχίζουν να κατανοούν  επενδυτές, οι εταιρείες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής  ιδίως για να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως πρώτη προτεραιότητα το κλίμα και αφορά οκτώ τομείς πολιτικής: βιοποικιλότητα, βιώσιμα συστήματα τροφίμων · βιώσιμη γεωργία, καθαρή ενέργεια, αειφόρος βιομηχανία οικοδόμηση και ανακαίνιση, βιώσιμη κινητικότητα, εξάλειψη της ρύπανσης, και κλιματική δράση.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινομία έχει μέχρι στιγμής τοποθετήσει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους πάνω από κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις αναφοράς για τους διαχειριστές κεφαλαίων βάσει του κανονισμού για τη δημοσιοποίηση βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR) δεν είναι τόσο εστιασμένες στον κοινωνικό αντίκτυπο – θετικό ή αρνητικό – των προϊόντων τους με σήμανση ESG.

Αλλά αυτό σταδιακά αλλάζει.

«Για να αποφύγουμε το blue washing , χρειαζόμαστε μια κοινωνική ταξινόμηση όπως ακριβώς χρειαζόμαστε μια πράσινη ταξινόμηση», λέει ο Nikolaj Halkjær Pedersen, Επικεφαλής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (PRI) του ΟΗΕ.

Το προσχέδιο δημοσιεύθηκε στην Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη  Χρηματοδότηση, που διαδέχθηκε την Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων (TEG) που συνέταξε την αρχική ταξινόμηση. Η υποομάδα της Κομισιόν που συνέταξε το σχέδιο αποτελείται από εμπειρογνώμονες βιωσιμότητας, από επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και υποστηρίζει την Επιτροπή βελτιώνοντας περαιτέρω την υφιστάμενη πράσινη ταξινόμηση και ενισχύοντας τη στρατηγική της για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Δύο διαφορετικές Ταξινομίες ή μία ενιαία;

Η υποομάδα ανέλαβε να περιγράψει πώς θα μπορούσε να γίνει μια Κοινωνική Ταξινόμηση, και στη συνέχεια ανέλαβε να επεκτείνει την υπάρχουσα ταξινόμηση ώστε να καλύπτει άλλους στόχους αειφορίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών παραγόντων.

Μόλις οριστικοποιηθεί, η Οδηγία Κοινωνική Ταξινόμηση, εκτιμάται ότι θα ενσωματωθεί σε υπάρχοντα νομοθετικά κείμενα, όπως η ενημερωμένη Οδηγία για τις Μη Χρηματοοικονομικές Αναφορές (τώρα γνωστή ως Οδηγία Εταιρικής Βιώσιμης Αναφοράς) και SFDR.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν το έργο της υποομάδας θα καταλήξει στην εξέλιξη της υφιστάμενης πράσινης ταξινόμησης σε μια ευρύτερη ταξινόμηση αειφορίας, η οποία θα είχε διπλή εστίαση σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή εάν θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές ταξινομίες που συνδέονται μέσω του ελάχιστου κοινωνικές και περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.

Αυτήν τη στιγμή, οι κοινωνικοί παράγοντες είναι ένα χαρακτηριστικό, και όχι το κύριο επίκεντρο, αυτής της διαδικασίας. Οι έξι περιβαλλοντικοί πυλώνες πρέπει να υποστηριχθούν από βασικούς κοινωνικούς στόχους, ανέφερε η υποομάδα. Αυτοί θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν ως κοινωνικοί πυλώνες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η υποομάδα του σχεδίου για την Κοινωνική Ταξινομία έχει προτείνει την ανάπτυξη της ταξινόμησης μέσω κάθετων και οριζόντιων διαστάσεων.

Ο κάθετος άξονας αφορά την προώθηση επαρκούς βιοτικού επιπέδου, όπως η βελτίωση της προσβασιμότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διαχείριση νερού, την κοινωνική στέγαση και την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης.

Η υποομάδα διαπίστωσε ότι μια κοινωνική ταξινόμηση που απαριθμεί μόνο κάθετους στόχους μπορεί να περιορίσει το πεδίο των επενδύσεων με κοινωνικό προσανατολισμό και, συνεπώς, απαιτείται μια ευρύτερη προσέγγιση που υποστηρίζει όλες τις εταιρείες στη συμβολή τους στην κοινωνία και κοινωνική βιωσιμότητα.

Ως εκ τούτου, οι οριζόντιοι στόχοι θα αφορούν την προώθηση θετικών επιπτώσεων στις επηρεαζόμενες ομάδες και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή εργασία, προωθώντας τα συμφέροντα των καταναλωτών και επιτρέποντας βιώσιμες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ