ESG Today

Dr. Αβραάμ Μαστοράκης (ΣΙΔΕΝΟΡ): Η ζήτηση προϊόντων με EPD βαίνει αυξανόμενη όπως και η ζήτηση για πράσινα κτήρια

Dr. Αβραάμ Μαστοράκης (ΣΙΔΕΝΟΡ): Η ζήτηση προϊόντων με EPD βαίνει αυξανόμενη όπως και η ζήτηση για πράσινα κτήρια

Dr. Αβραάμ Μαστοράκης, Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας Σιδενόρ


Τα πράσινα κτήρια αποτελούν μια ισχυρή και αυξανόμενη τάση στον κλάδο των κατασκευών καθώς εξασφαλίζουν χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Η Σιδενόρ  ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD), πρώτη στον κλάδο της που την απέκτησε στην Ελλάδα,  για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος SD σε μορφή ευθύγραμμων ράβδων κουλούρων, πλεγμάτων και κλωβών.

Ο Dr. Αβραάμ Μαστοράκης, Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας της Σιδενόρ, εξηγεί τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία και κυρίως πώς το EDP μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων.

Όπως μας εξηγεί λειτουργεί ως ένα είδος αυτοαξιολόγησης ενώ σε δεύτερη φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με στοιχεία benchmarking ως εργαλείο για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας.  Ταυτόχρονα όμως το EPD προσδίδει αξία σε ένα έργο ή προϊόν και για αυτό αποτελεί πλέον κριτήριο επιλογής. Ένα προϊόν που συνοδεύεται με EPD προσφέρει ταυτόχρονα και μια υπηρεσία: Οι πελάτες με την επιλογή τους δηλώνουν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων ή έργων τους και συνήθως δεσμεύονται να τις περιορίσουν. Η ζήτηση προϊόντων με EPD βαίνει αυξανόμενη κυρίως από τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες είναι αναπτυγμένη στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις  χώρες της Βορείου Ευρώπης, αλλά εν όψει του ευρωπαϊκού στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 αναμένεται να αυξηθεί και στις υπόλοιπες χώρες. Και καθώς τα πράσινα κτήρια έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία και αυξανόμενη ζήτηση, είναι σημαντικό για τους εργολάβους να μπορούν να εξασφαλίζουν προϊόντα που πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

  1. Τι είναι το EPD;

To EPD είναι μία Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος που εκδίδεται προαιρετικά από εταιρείες και αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν εκπομπές σε αέρα, ύδατα και έδαφος, καθώς επίσης κατανάλωση ενέργειας και ανάλωση άλλων φυσικών πόρων (π.χ. πρώτων υλών). Το EPD παρέχει ακριβείς, επαληθεύσιμες και συγκρίσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες σε συστηματοποιημένη μορφή ώστε να μπορούν εύκολα να αντληθούν και χρησιμοποιηθούν τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τους πελάτες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το EPD μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Υπάρχει δυνατότητα έκδοσής του για μεμονωμένα προϊόντα ενός εργοστασίου, για ομοειδή προϊόντα διαφορετικών εργοστασίων, καθώς επίσης και για προϊόντα σε κλαδικό επίπεδο (sector EPD).

2. Γιατί η Σιδενόρ επέλεξε να προβεί στην έκδοση EPD για τα προϊόντα της ;

Με την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος η Σιδενόρ αποδεικνύει την δέσμευσή της στις αρχές της βιωσιμότητας (sustainability) και στην προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Ως ο μεγαλύτερος ανακυκλωτής χάλυβα στην ΝΑ Ευρώπη η Σιδενόρ είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα που διαθέτει στους πελάτες της πιστοποιημένη Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος για τον χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD. Θεωρούμε ότι η απόκτηση του EPD αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών πρακτικών και πρωτοβουλιών που σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε, προκειμένου να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον καθώς και στον μετασχηματισμό της οικονομίας της Ε.Ε. σε μία οικονομία κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

Το EPD αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την λήψη εταιρικών αποφάσεων για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων. Λειτουργεί ως ένα είδος αυτοαξιολόγησης ενώ σε δεύτερη φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με στοιχεία benchmarking ως εργαλείο για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας. Ευνοεί μάλιστα την επιλογή στοχευμένων δράσεων και ενεργειών ανά στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Επιπλέον, μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, παρέχοντάς μας την δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας που ενδιαφέρονται για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες αποκτούν την δυνατότητα να αποτιμήσουν με αξιόπιστο και ακριβή τρόπο και στη συνέχεια να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων τους. Επιπροσθέτως, αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα (credits) κατά την αξιολόγηση και πιστοποίηση πράσινων κτηρίων από διεθνώς αναγνωρισμένα σχήματα πιστοποίησης όπως LEED, BREEAM κ.α.

3. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση ενός EPD και τι περιλαμβάνει;

Τα βασικά στάδια είναι η συλλογή των δεδομένων από την εταιρεία, η εκπόνηση της μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) που συνήθως -αν και όχι υποχρεωτικά- διενεργείται από εξωτερικό σύμβουλο, η σύνταξη του EPD με βάση τα αποτελέσματα του LCA, η επαλήθευσή του (verification) από ανεξάρτητο τρίτο φορέα και τελικά η καταχώρησή του σε ανεξάρτητο διεθνές μητρώο.

Μετά την καταχώρηση και ανάρτησή του στο μητρώο το EPD είναι άμεσα προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) και την σύνταξη του EPD αφορούν περίοδο 12 συνεχόμενων μηνών. Η διάρκεια ισχύος του EPD είναι 5 έτη, με υποχρέωση της εταιρείας να το επανεκδίδει σε περίπτωση που κάποια περιβαλλοντική επίπτωση αυξηθεί κατά την διάρκεια ενός έτους σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Το EPD περιέχει αρχικά βασικές πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόησή του, όπως η περιγραφή των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας, η διαδικασία εκπόνησής του, τα στάδια του κύκλου ζωής που μελετήθηκαν, ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων κ.α. Βασικό μέρος του αποτελούν οι πίνακες με τους περιβαλλοντικούς δείκτες επίδοσης του προϊόντος για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του. Περιλαμβάνει επίσης τμήμα με ερμηνεία και στατιστική επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεικτών επίδοσης. Σε προαιρετικό τμήμα του EPD μπορούν να παρατεθούν πρόσθετα στοιχεία για την εταιρεία και τα προϊόντα.

  1. Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Σιδενόρ σε σχέση με το EPD;

Το EPD της Σιδενόρ αφορά στους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος SD σε μορφή ευθύγραμμων ράβδων, κουλούρων, πλεγμάτων και κλωβών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα παράγονται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της SOVEL, στον Αλμυρό Μαγνησίας. Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804 με βάση τη μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle  Assessment-LCA) που εκπονήθηκε από την εταιρία Envirometrics, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14040 και ISO 14044.

Το EPD καταχωρήθηκε στο διεθνώς αναγνωρισμένο μητρώο «The International EPD® System».

Το επόμενο βήμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας είναι η κάλυψη με EPD των υπόλοιπων προϊόντων της, με προτεραιότητα στους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος. Η διαδικασία ξεκινά άμεσα για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος και τα πλατέα προϊόντα της Stomana Industry (εργοστάσιο Πέρνικ-Βουλγαρία) και τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος και το χονδρόσυρμα της Σιδενόρ (εργοστάσιο Θεσσαλονίκης).

  1. Απαιτούνται επενδύσεις για να εκδώσει μία εταιρεία EPD και για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το EPD εκπονείται σε εθελοντική βάση από τις εταιρείες και αποτυπώνει με διαφάνεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων τους. Θεωρητικά δεν προϋποθέτει επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία. Επειδή όμως στην πράξη αποτελεί και μέτρο σύγκρισης ομοειδών προϊόντων συνήθως λειτουργεί ως κίνητρο για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εταιρειών. Στην περίπτωση δε των Χαλυβουργιών οι επενδύσεις και η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν μονόδρομο για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων.

Αναφορικά με τη Σιδενόρ και ιδιαίτερα για το εργοστάσιο της SOVEL, το EPD έχει ήδη ενσωματώσει τη θετική επίδραση των σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Η εταιρεία έχοντας ως βάση την Περιβαλλοντική Δήλωση για τα προϊόντα της δεσμεύεται να συνεχίσει τη διαδικασία μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σχεδιάζοντας και υλοποιώντας όλες τις απαραίτητες επενδύσεις.

  1. Γιατί κάποιος πελάτης θα προτιμήσει ένα προϊόν που διαθέτει EPD; Υπάρχει αξιολόγηση των προϊόντων με βάση τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους;

Το EPD προσδίδει αξία σε ένα έργο ή προϊόν και για αυτό αποτελεί πλέον κριτήριο επιλογής. Ένα προϊόν που συνοδεύεται με EPD προσφέρει ταυτόχρονα και μια υπηρεσία. Οι πελάτες με την επιλογή τους δηλώνουν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων ή έργων τους και συνήθως δεσμεύονται να τις περιορίσουν.

Στα κατασκευαστικά έργα το EPD των δομικών υλικών, όπως είναι ο χάλυβας, συνεισφέρουν σημαντικά στη διαδικασία πιστοποίησης του έργου ως προς την περιβαλλοντική του επίδοση. Συνήθως το EPD συνεισφέρει προκαθορισμένο αριθμό βαθμών (credits) χωρίς να εξετάζεται η ακριβής τιμή της περιβαλλοντική του επίδοσης. Στο μέλλον ενδέχεται να καθιερωθεί σύστημα βαθμολόγησης με βαθμίδες επίδοσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα δεδομένα του EPD του χάλυβα χρησιμοποιούνται αυτούσια στην κατάρτιση EPD για το έργο ή το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται. Στην περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον πελάτη να προμηθεύεται χάλυβες με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

  1. Ποια είναι σήμερα η ζήτηση της αγοράς για προϊόντα με EPD;

Η ζήτηση προϊόντων με EPD βαίνει αυξανόμενη κυρίως από τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Καθώς τα πράσινα κτήρια έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία και αυξανόμενη ζήτηση, είναι σημαντικό για τους εργολάβους να μπορούν να εξασφαλίζουν προϊόντα που πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια, ώστε ολόκληρο το έργο να είναι κατασκευασμένο με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα υποδομής, αν και σήμερα η τάση αυτή ξεκινά από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, θεωρήσαμε κατάλληλη τη συγκυρία να ευθυγραμμισθεί η Σιδενόρ με αυτή την τάση της αγοράς, προβλέποντας ότι για τα μεγάλα έργα όπως το Ελληνικό, η διάθεση προϊόντων EPD θα έχει σημαντική συνεισφορά.

Σήμερα η ζήτηση για προϊόντα με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι αναπτυγμένη στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις  χώρες της Βορείου Ευρώπης, αλλά εν όψει του ευρωπαϊκού στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 αναμένεται να αυξηθεί και στις υπόλοιπες χώρες.

Διαβάστε επίσης

Σιδενόρ: Έλαβε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος SD

Ακολουθήστε mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση ΣΧΟΛΙΑ