Τράπεζες

Στις δύο συναλλαγές στρατηγικής σημασίας για την Εθνική Τράπεζα, την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων...