Business

Βαράγκης: Προχωρά η εξυγίανση και η μεταβίβασή της

  • NewsRoom

Δημήτρης Βαράγκης


Με θέματα την έγκριση της από 16.9.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Βαράγκης, καθώς και την έγκριση του από 14.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού δυνάμει του οποίου συμφωνείται η διαγραφή των οφειλών της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα:
1. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 16.9.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Βαράγκης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής.

Επιπλέον παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να χειριστεί συνολικά οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την ως άνω Συμφωνία Εξυγίανσης και την υλοποίηση των εκεί συμφωνηθέντων, καθώς και όπως εν γένει χειριστεί την διαδικασία εξυγίανσης της Εταιρίας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά την κρίση του και χωρίς περιορισμό στο μέτρο που εκτιμά πως αυτή είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί το από 14.9.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό διαγραφής οφειλών που συνήφθη μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου των α) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», β)«ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, δυνάμει των οποίων τα υπό (α) έως (δ) αναφερόμενα μέρη
συμφώνησαν στη διαγραφή απαιτήσεών τους έναντι της Εταιρίας, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο.

Δεδομένου ότι δυνάμει του ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού η Εταιρία πρόκειται να απαλλαχθεί από υποχρεώσεις της έναντι των παραπάνω μερών, στο μέτρο που πληρωθεί η σχετική αίρεση, η σύναψή του κρίθηκε επωφελής για τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας.

Οπως έγραφε το Mononews, o Μάριος Κυριάκου ιδρυτής και πρώην senior partner της KPMG είναι ο επενδυτής που τον τελευταίο χρόνο χρηματοδότησε την εταιρεία επίπλων Βαράγκης με 1,4 εκατ. ευρώ.


ΣΧΟΛΙΑ