Business

ΤΙΤΑΝ: Άνοδος 5,5%στα EBITDA στο πεντάμηνο του 2020 – Επιστροφή κεφαλαίου 20 λεπτά/ μετοχή

  • NewsRoom
TITAN

TITAN


Επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020 αποφάσισε το ΔΣ της ΤΙΤΑΝ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2020. Στις 31 Μαΐου ο Όμιλος διέθετε ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των €400 εκ.,
συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και διαθέσιμες δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαΐου 2020 διαμορφώθηκε στα €866 εκ., αυξημένος κατά €30 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (€19 εκ. φέτος έναντι €9 εκ. το 2019) ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις μειωμένες
κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Η Titan Cement International SA λαμβάνοντας υπόψη την άνευ προηγουμένου φύση των περιστάσεων ανακοίνωσε αποτελέσματα  σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στις κύριες αγορές της και τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020.
«Από την έναρξη της επιδημίας του κορονοϊού, επικεντρωθήκαμε στην προστασία των εργαζομένων του Ομίλου και των οικογενειών τους, των επιχειρηματικών μας εταίρων, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων μας.Παράλληλα, φροντίσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες μας και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση ώστε να προχωρούμε στις απαραίτητες ενέργειες καθώς εξελίσσεται η δυναμική των αγορών» τονίζει η εταιρεία.

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων, περίοδος Ιανουαρίου – Μαΐου 2020

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €641,8 εκ., χαμηλότερος κατά 2,1% μετά την αύξηση της τάξης του 6,1% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους και την επιβράδυνση που ακολούθησε τον Απρίλιο και τον Μάιο, οπότε και κορυφώθηκε η κρίση του κορονοϊού.
Οι συνέπειες της πανδημίας στον Όμιλό μας ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες αγορές και όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της ζήτησης. Η λειτουργική κερδοφορία από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2019 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,5% φθάνοντας τα €97,3 εκ. χάρη στη μείωση των δαπανών, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους των καυσίμων.

Ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε μία θετική αναπτυξιακή δυναμική χάρη στα δημόσια έργα και τις αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα με εκείνα του 2019. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,4%. Τον Απρίλιο οι εγχώριες πωλήσεις επλήγησαν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, οι περισσότεροι εξαγωγικοί προορισμοί ανέστειλαν τις παραγγελίες τσιμέντου εξαιτίας των κατά τόπους περιοριστικών μέτρων. Μετά από
έναν υποτονικό Απρίλιο η ανάκαμψη της ζήτησης στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και στις εξαγωγές, ώθησε τις επιδόσεις του Μαΐου σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την περιοχή της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 μειώθηκε κατά 11,4%, φθάνοντας στα €92,1 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €3,4 εκ., σε σύγκριση
με το ποσό των €6,1 εκ. που είχε καταγραφεί τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, λόγω της μειωμένης παραγωγής το φετινό Απρίλιο και Μάιο.

ΗΠΑ

Η δραστηριότητα στις ΗΠΑ υπήρξε έντονη στις αρχές του έτους· κατά το πρώτο τρίμηνο οι θετικές τάσεις της αγοράς και οι καλές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην κατά 6,2% αύξηση του κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το 2019. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα, με μια ήπια επιβράδυνση της ζήτησης στη Φλόριντα και τις Μεσοατλαντικές Πολιτείες από τα μέσα Μαρτίου. Οι συνέπειες των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού επηρέασαν περισσότερο τον σταθμό εισαγωγής του Ομίλου που εξυπηρετεί τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης κατά τον μήνα Απρίλιο, ενώ στη συνέχεια οι πωλήσεις ανέκαμψαν από τις αρχές Μαΐου. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στις ΗΠΑ το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 κινήθηκαν σε ανάλογα επίπεδα με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €391,9 εκ. (-0,4%) και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €64,7 εκ. (-2%).

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα ξεκίνησε το έτος ικανοποιητικά και ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2019, ακολούθησε μια επιβράδυνση στα τέλη Μαρτίου και στη διάρκεια του Απριλίου, κυρίως εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό. Τον Μάιο οι πωλήσεις ανέκαμψαν σταδιακά. Παρά τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε σε ορισμένες χώρες της περιοχής, γεγονός που αναπόφευκτα επηρέασε τον κατασκευαστικό κλάδο, σε γενικές γραμμές δεν υπήρξαν στην αγορά σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση. Ενώ πριν το τέλος της περιόδου σημειώθηκε επανεκκίνηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή, το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου ο κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 10,4% και διαμορφώθηκε στα €88,9 εκ.

Τα ευνοϊκά επίπεδα τιμών, σε συνδυασμό με το μειωμένο κόστος στερεών καυσίμων, επέφεραν βελτίωση της κερδοφορίας με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να διαμορφώνονται στα €27,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση €1,6 εκ. (+6,1%) σε σύγκριση με τους πρώτους πέντε μήνες του 2019.

Ανατολική Μεσόγειος

Η ζήτηση τσιμέντου στην Αίγυπτο κατέγραψε σημαντική άνοδο το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αύξηση της τάξης του 4,7%. Οι πωλήσεις συνεχίστηκαν κατά τον μήνα Απρίλιο, ενώ τον Μάιο υπήρξε μια επιβράδυνση μετά την ευρύτερη εξάπλωση της πανδημίας. Στην Τουρκία σημειώθηκε αύξηση των εγχώριων πωλήσεων από τις αρχές του έτους, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή χάρη στα δημόσια έργα αλλά και στα έργα στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, οι εξαγωγές συνέβαλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψε αύξηση 16,9% κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 και διαμορφώθηκε στα €68,9 εκ. Το πρώτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21,3%. Καθώς το κόστος των στερεών
καυσίμων κινείται πτωτικά και παρόλο που οι τιμές στην αγορά παραμένουν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) βελτιώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους €1,8 εκ. έναντι ζημίας ύψους €5,8 εκ. κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2019.

Βραζιλία

Στη Βραζιλία η αγορά κινήθηκε ανοδικά στην αρχή του έτους με αυξημένες πωλήσεις, ενώ ακολούθησε μια επιβράδυνση λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων και ανάκαμψη των πωλήσεων τον Μάιο. Συνολικά ο αυξημένος κύκλος εργασιών και το μειωμένο κόστος καυσίμων οδήγησαν σε βελτίωση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου


ΣΧΟΛΙΑ