Business

TITAN: Αύξηση τζίρου στα 1,6 δισ. ευρώ στα 267 εκατ. ευρώ τα EBITDA

  • NewsRoom
ΤΙΤΑΝ

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ


Διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία κατά τη διάρκεια του 2019, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, παρά τις προκλήσεις των
αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη έτος τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων. Η Titan America κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και το 2019, καθώς η κατανάλωση τσιμέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να αυξάνεται σε μια συγκυρία θετικών μακροοικονομικών δεικτών.

Η Ελλάδα άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας,
αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη. Οι επιδόσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιδεινώθηκαν,
καθώς οι αγορές τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 διαμορφώθηκε στα   1.609,8 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
8,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
αυξήθηκαν κατά 2,8% σε  267,1 εκ.  ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT),
ανήλθαν σε   50,9 εκ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 5,5% σε σύγκριση με το 2018.

Ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου σημείωσε «είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ταυτόχρονα την κυκλικότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε όπως και να συμμετέχουμε στις μείζονες μεταμορφωτικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο μας μεταξύ άλλων, εστιάζοντας στην επιχειρηματική αριστεία και την κερδοφορία, καθώς και στην προσαρμοστικότητα, ευελιξία και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη συνεργασία και τη σύμπραξη όλων των συμμετόχων μας ώστε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις κοινές μας μελλοντικές προκλήσεις.»

Προοπτικές και επίδραση κοροναϊού

Όπως αναφέρει η εταιρεία «καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές (μέσα Μαρτίου 2020) η έξαρση του κορωνοϊού έχει οδηγήσει σε σημαντική αβεβαιότητα ως προς τις μακροοικονομικές προοπτικές. Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας και ο κλάδος μας έχει μικρότερη έκθεση στις άμεσες συνέπειες της έξαρσης του ιού από τους περισσότερους άλλους κλάδους, αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει. Σήμερα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κρίση του κορωνοιού και τις άνευ προηγουμένου επιπτώσεις που δημιουργεί στην παγκόσμια οικονομία. Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας καθώς και την επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων μας.Έχουμε καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας, ενισχύοντας την ρευστότητά μας σε €400 εκ. συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.

Μέχρι και την εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού, ο προγραμματισμός μας για το 2020 βασιζόταν σε γενικά θετικές προοπτικές: Οι προσδοκίες για τις ΗΠΑ ήταν η μακρά περίοδος ανάπτυξης να συνεχιστεί, με τους ευνοϊκούς μακροοικονομικούς δείκτες να ενισχύουν την αγορά οικιστικών ακινήτων. Ο Τιτάνας είναι ευέλικτα τοποθετημένος στην Ανατολική ακτή, διατηρώντας την παρουσία του στις σημαντικότερες μητροπολιτικές περιοχές του και εστιάζει στην επίτευξη των μέγιστων ωφελειών προηγούμενων επενδύσεων, ενώ αξιοποιεί αναδυόμενες τεχνολογίες για την υλοποίηση βελτιώσεων του κόστους παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην Ελλάδα, η αισιοδοξία για την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου το 2020 αναμενόταν να διατηρηθεί.Ενώ η εκτίμηση για εκκίνηση μεγάλων έργων εντός τους τρέχοντος έτους διατηρείται, η αρχικά προβλεπόμενη συνέχιση της θετικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης καθίσταται αβέβαιη. Συγχρόνως, από καιρό ο Όμιλος προετοιμάζεται ενεργά για την επόμενη, νέα φάση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μείωση των εξαγωγών κλίνκερ. Η αρχική εκτίμηση για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν να παραμείνουν σε θετική τροχιά με την οικονομική ανάπτυξη να δίνει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Στην Αίγυπτο και την Τουρκία η χαμηλή ζήτηση τσιμέντου αναμένεται να συνεχιστεί και το 2020, παρόλο που μακροπρόθεσμα οι προοπτικές αυτών των αγορών παραμένουν θετικές.Καθώς διαχειριζόμαστε την κυκλικότητα της κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιούμαστε, προάγουμε συγχρόνως τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κύκλο αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων σε επίπεδο Ομίλου, με στόχο να ενσωματώσουμε τις επικαιροποιημένες προτεραιότητες των συμμετόχων μας στο στρατηγικό σχεδιασμό μας και το 2020 θα δημοσιεύσουμε το νέο διάγραμμα ουσιωδών θεμάτων καθώς και τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.Η κύρια προτεραιότητά μας είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μας καθώς και η συμμετοχή μας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της συνολικής αλυσίδας του κλάδου κατασκευών,συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.Εκτιμούμε ότι ο στόχος του 2020 για μείωση κατά 20% των ειδικών εκπομπών μας σε σχέση με το έτος βάσης 1990 θα επιτευχθεί, με μικρή καθυστέρηση, λόγω του τρέχοντος κανονιστικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε, τα οποία που επηρεάζουν τον τύπο των προσφερόμενων προϊόντων και το μείγμα καυσίμων στη διαδικασία παραγωγής.

Επιπλέον, συνεχίζουμε να επενδύουμε, ισχυροποιώντας τις βάσεις για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας μας μακροπρόθεσμα μέσω του μετριασμού των κινδύνων και της αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργεί ηκλιματική αλλαγή για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, της αξιοποίησης των δυνατοτήτων πουαναδεικνύονται από την ψηφιακή επανάσταση. Συνεχίζουμε, χτίζοντας πάνω στη μακρά παράδοσή μας στενώνσχέσεων με τους συμ-μετόχους μας».

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις τσιμέντου

Οι πωλήσεις εμφάνισαν μικτές τάσεις ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης και την κατηγορία προϊόντων.
Οι πωλήσεις τσιμέντου στις τοπικές αγορές αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο
όπου σημειώθηκε πτώση. Επίσης, ο έντονος ανταγωνισμός στις εξαγωγικές αγορές είχε αρνητικό αντίκτυπο στις
εξαγωγές τσιμέντου του Ομίλου, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων προκάλεσε μείωση των πωλήσεων
ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ. Συνολικά, οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου μειώθηκαν κατά 7%.
Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος σημείωσαν αύξηση, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά αντισταθμίστηκαν από την
έντονη πτώση στην Ανατολική Μεσόγειο, οδηγώντας σε οριακή μείωση 1%.
Οι πωλήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν αύξηση 5% ως αποτέλεσμα των υψηλότερων πωλήσεων σε όλες τις
χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις ΗΠΑ σημείωσαν για ένα ακόμη έτος ισχυρές επιδόσεις, καθώς η ζήτηση
τσιμέντου συνέχισε να αυξάνεται χάρη στην επικράτηση θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η
υψηλότερη ζήτηση στην αγορά, σε συνδυασμό με την έντονη δημογραφική ανάπτυξη στις περιοχές
δραστηριοποίησης της Titan America οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων όλων των προϊόντων, εκτός της
ιπτάμενης τέφρας λόγω έλλειψης διαθέσιμων ποσοτήτων. Στην κερδοφορία συνέτειναν οι υψηλότερες τιμές
που επικράτησαν καθώς και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ επιβαρυντικά
λειτούργησαν το υψηλότερο κόστος εισαγωγής του τσιμέντου, το υψηλότερο κόστος διανομής και η απώλεια
εσόδων από τον τομέα της ιπτάμενης τέφρας. Οι μειωμένες επιδόσεις ιπτάμενης τέφρας οφείλονται στην
έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων, καθώς το φυσικό αέριο συνεχίζει να αντικαθιστά τον άνθρακα στη βιομηχανία
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.
Σε δολάρια ΗΠΑ, ο κύκλος εργασιών υπερέβη και πάλι το φράγμα του $ 1δις το 2019 φτάνοντας τα $ 1,06 δις. Σε
ευρώ, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 10,7% και διαμορφώθηκε στα € 952,0 εκ. ενώ τα λειτουργικά
κέρδη (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε €179,3 εκ. οριακά υψηλότερα κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η ελληνική αγορά

Η Ελλάδα παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις χάρη στην ήπια αύξηση της ζήτησης. Ο τουριστικός
κατασκευαστικός τομέας σημείωσε ανάπτυξη και οι ιδιωτικές επενδύσεις, σε οικιστικά ακίνητα και μη,
κατέγραψαν άνοδο. Εντούτοις, οι καθυστερήσεις στα δημόσια έργα υποδομών αντιστάθμισαν εν μέρει το
όφελος από τις υψηλότερες πωλήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος παραγωγής επηρεάστηκε θετικά από τις
χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, λόγω της μειωμένης τιμής πετρελαϊκού κωκ, ενώ αύξηση σημείωσαν οι τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνθηκαν από την μετακύλιση του υψηλότερου κόστους CO2.
Οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν τον κυριότερο
προορισμό των εξαγωγών από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, οι χαμηλού περιθωρίου εξαγωγές κλίνκερ μειώθηκαν,
λόγω χαμηλότερης κερδοφορίας που προέκυψε από τα νέα στοιχεία κόστους του CO2.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δ. Ευρώπη παρουσίασε αύξηση 3,3% και διαμορφώθηκε
στα € 244,9εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε € 11,9 εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

O τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική βελτίωση το 2019 λόγω της συνεχιζόμενης
οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Συνολικά, η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε άνοδο,
καταγράφοντας αύξηση στον οικιστικό τομέα καθώς επίσης, στις περισσότερες χώρες, και στον τομέα των έργων
υποδομής. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά, ακολουθώντας την άνοδο της ζήτησης δομικών υλικών η
οποία οδήγησε σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και βελτίωση των τιμών. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν
περαιτέρω χάρη στους υψηλότερους συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων, την αυξημένη χρήση
δευτερογενών καυσίμων και τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, οι οποίες όμως εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τις
υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2019 αυξήθηκε κατά 10,0% φτάνοντας τα
€262,6 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 29,4% φτάνοντας τα €77,2 εκ.
Στα τέλη του 2019, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής του και των
στόχων του για περαιτέρω ανάπτυξη εξαγόρασε τη συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC)
στις θυγατρικές του Ομίλου σε Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο.

Ανατολική Μεσόγειος

Ο τομέας της Ανατολικής Μεσογείου συνέχισε να αντιμετωπίζει προκλήσεις.
Στην Αίγυπτο, παρά την σημαντική αύξηση του ΑΕΠ (6%) για τρίτο συνεχόμενο έτος, η κατανάλωση τσιμέντου
μειώθηκε το 2019 κατά 3,6%, σηματοδοτώντας ένα ακόμη έτος συρρίκνωσης σε μια αγορά που πάσχει ήδη από
πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα. Ο κλάδος έχει οδηγηθεί σε χαμηλότερα ποσοστά χρήσης του
παραγωγικού του δυναμικού, που, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τους
υψηλότερους φόρους αργίλου, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής. Επιπλέον, οι τιμές δεν
προσαρμόστηκαν αντίστοιχα, επιφέροντας περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας. Στα τέλη του 2019, ο Όμιλος
TITAN εξαγόρασε από το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) τη μειοψηφική συμμετοχή που κατείχε στις
δραστηριότητες του στην Αίγυπτο. Μετά από αυτήν τη συμφωνία, η θυγατρική του Ομίλου στην Αίγυπτο,
Alexandria Portland Cement Company, δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διαγραφή των μετοχών της από το
Χρηματιστήριο του Καΐρου.
Στην Τουρκία, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε τον κατασκευαστικό κλάδο, με την κατανάλωση
τσιμέντου να σημειώνει μείωση η οποία εκτιμάται σε 30% σε σύγκριση με το 2018. Οι δραστηριότητές μας
επηρεάστηκαν από τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς. Ωστόσο, το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η αγορά
εμφάνισε ενθαρρυντικά σημεία σταθεροποίησης. Το 2019, τα αποτελέσματα της Adocim υπολογίζονται με τη
μέθοδο της πλήρους ενοποίησης για το σύνολο του έτους, σε συνέχεια της απόκτησης επιπλέον ποσοστού 25%
από το συνέταιρο μειοψηφίας τον Οκτώβριο του 2018.
Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη στην ανατολική Μεσόγειο σημείωσαν κάμψη. Ο κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε στα €150,3 εκ., σημειώνοντας πτώση 2,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), κατέγραψαν
ζημίες ύψους €1,2 εκ. έναντι θετικών αποτελεσμάτων €11,3 εκ. το 2018. Ας σημειωθεί ότι η βαθμιαία βελτίωση
κατά το δεύτερο ήμισυ του 2019 μεταφράστηκε σε θετικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους €1,8 εκ.το τέταρτο
τρίμηνο του 2019.


ΣΧΟΛΙΑ