Business

Στον ΟΤΕ το έργο για τα cloud services αξίας 117 εκατ. ευρώ

Μιχάλης Τσαμάζ, CEO ΟΤΕ

Μιχάλης Τσαμάζ, CEO ΟΤΕ


Στον ΟΤΕ κατακυρώθηκε το μεγάλο project για τα cloud services, συνολικού προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε βγάλει σε διαγωνισμό η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, με πολλές μεγάλες εταιρείες να φωνάζουν «παρών», καταθέτοντας προσφορές για τα έργα ICT, ενώ από την στιγμή που τα έργα χρηματοδοτούνται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλοι θέλουν να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την πίτα.

Ο ΟΤΕ συγκεκριμένα, όντας μεγάλος παίκτης στον κλάδο, έχει διεκδικήσει και πολλές φορές έχει αναλάβει, μεγάλα έργα για την ψηφιοποίηση του δημοσίου, θέλοντας να πρωταγωνιστήσει και σε αυτό το κομμάτι.

Μέχρι στιγμής μεταξύ άλλων, ο ΟΤΕ έχει οριστεί ως ανάδοχος σε μεγάλα έργα, μεταξύ των οποίων αποτελεί το έργο του CRM, αξίας 53 εκατ. ευρώ, το οποίο το έχει αναλάβει σε κοινοπραξία με την Unisystems. Επίσης ο ΟΤΕ συμμετέχει στην ένωση εταιρειών «EY – OTE -Real Consulting» για το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)», αξίας 14,9 εκατ. ευρώ. Επίσης ο ΟΤΕ όπως και η Wind (πλέον Nova) έχουν υπογράψει συμβάσεις για το μεγάλο έργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Για το ελληνικό δημόσιο, ο όμιλος έχει υλοποιήσει – μόνος του ή σε κοινοπραξία – έργα, όπως η Άυλη Συνταγογράφηση και η αντίστοιχη εφαρμογή myHealth για κινητά τηλέφωνα, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το Εθνικό Μητρώο ασθενών με Covid-19, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης “112”.

Τι αφορά το έργο

Το έργο στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι τεχνολογικές υποδομές αποτελούν βασική προϋπόθεση του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο του κράτους όσο και της χώρας ευρύτερα. Η οικονομική ανάπτυξη και η είσοδος στη νέα ψηφιακή οικονομία αποτελούν στόχους άμεσα συνυφασμένους με την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών.

Τα Κυβερνητικά νέφη είναι το σύνολο των υπολογιστικών υποδομών που απαιτείται να αναβαθμιστούνε ώστε να αποτελέσουν την βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των υπαρχουσών υπολογιστικών υποδομών για τους ανωτέρω φορείς. Για την επέκταση των υπαρχόντων Κυβερνητικών Νεφών θα πραγματοποιηθεί προμήθεια υπολογιστικών υποδομών από πάροχο δημόσιου υπολογιστικού νέφους.

Η ΓΓΠΣΔΔ και η ΗΔΙΚΑ θα έχει τη συνολική επιχειρησιακή και λειτουργική ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των Νεφοϋπολογιστικών Υπηρεσιών. Για κάθε έναν από τους δύο ανωτέρω φορείς του Δημοσίου θα υλοποιηθεί και μια νησίδα (tenant). Σε αυτήν νησίδα οι ανωτέρω φορείς του Δημοσίου, αλλά και οι αντίστοιχοι εξωτερικοί ανάδοχοι των συστημάτων θα έχουν πρόσβαση μέσω self-service εργαλείων διαχείρισης.

Με τη δράση αυτή θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες νησίδες με διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών (SLAs) για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων φιλοξενίας συστημάτων και θα διαμορφωθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές για την αξιοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας, καλύπτοντας τις υφιστάμενες ανάγκες αυξημένης ασφάλειας, ανεκτικότητας, καθώς και δυνατότητας ανάκαμψης από καταστροφές.

Έτσι, επιτυγχάνεται η θεσμική απαίτηση για τη φιλοξενία των συστημάτων στο G-Cloud και H-Cloud, καθώς και κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) των πλέον κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, υιοθετώντας πιο προηγμένες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το προς υλοποίηση έργο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε ανάγκες όσον αφορά τις κεντρικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές που τυγχάνουν ευρείας χρήσης από πλευράς της Δημόσιας Διοίκησης, και αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς υπηρεσιών της.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

-Παροχή Υπολογιστικών Υπηρεσιών ( Compute )

-Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών ( Networking )

-Παροχή Χώρου Αποθήκευσης Δεδομένων ( Storage )

-Παροχή εξυπηρέτησης διαδικτυακών και mobile εφαρμογών ( Application Services, Containers )

-Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

-Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων

-Συστήματα Internet of Things

-Συστήματα Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών

-Συστήματα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών, καθώς και συστήματα ασφαλείας συστημάτων και υποδομών

-Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

-Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών

-Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των υποδομών

-HyperConverged Υποδομής με επέκταση στο public cloud

Διαβάστε επίσης:

Ρίχνουν τις τιμές στην κινητή τηλεφωνία – Αυτά είναι τα νέα πακέταΣΧΟΛΙΑ