Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, οι πωλήσεις το 2018 έφτασαν τα 12.648.618 ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 2,766 εκατ. ευρώ έναντι των 1,63 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2017.

Λόγω της εξαγοράς υπήρξε σημαντική άνοδος των υποχρεώσεων της εταιρείας, από 2,1 εκατ. ευρώ στα 9 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα 7,138 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξαγοράς του 50% από την Dionic.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν στην συγκεκριμένη χρήση στα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο στις 54.000 ευρώ.

Επιπλέον η εταιρεία κατάφερε να ανεβάσει στο 61% το μεικτό κέρδος επί των πωλήσεων, το οποίο πριν από δύο χρήσεις ήταν στο 49,5%.