• Ναυτιλία

  ΟΛΠ: Νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ο Νικόλαος Τσομάκος

  • NewsRoom
  Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ. κ. Yu Zenggang

  Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ. κ. Yu Zenggang


  Τον νέο επικεφαλή Εσωτερικού Ελέγχου ανακοίνωση η εταιρεία ΟΛΠ.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση:

  Η εταιρεία «ΟΛΠ ΑΕ» ανακοινώνει ότι νέος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κύριος Τσομάκος Νικόλαος, σε αντικατάσταση της κυρίας Παντελοπούλου Ευγενίας.

  Ο κ. Τσομάκος πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως άρθρο 15 του ν. 4706/2020) και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις για την ανάληψη της ως άνω θέσεως καθώς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) και διαθέτει σχεδόν εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο.

   Ο Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα συνεργάζεται με αυτήν και θα διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν.

  Ο κ. Τσομάκος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας από την 17.04.2024.

  Διαβάστε επίσης

  Μπάρμπα Στάθης: Χορηγεί υποτροφίες σε παιδιά συνεργαζόμενων παραγωγών της

  Κουμπενάς: Τέσσερις προτάσεις για την καλύτερη υποδοχή των τουριστών κρουαζιέρας

  Σκυλακάκης: Το σλόγκαν δεν είναι «save the planet», αλλά σώστε την ανθρωπότητα  ΣΧΟΛΙΑ