• Ναυτιλία

  Το κόλπο του Γκριμάλντι για να μην πληρώνει το τέλος άνθρακα στην ακτοπλοΐα

  O Ομιλος Grimaldi με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα

  O Ομιλος Grimaldi με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα


  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκτελεστική πράξη που υποδεικνύει σε ποια αρχή αναφοράς πρέπει να αναφέρεται κάθε ναυτιλιακή εταιρεία σε σχέση με τη νομοθεσία για το ΕΤS – Emissions Trading System.

  Σύμφωνα με την λίστα των ναυτιλιακών εταιρειών που γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι πλέον «υπεύθυνη» για 707 ναυτιλιακές εταιρείες και ακολουθούν η Ισπανία με 450 εταιρείες και η Γερμανία με 283 εταιρείες.

  Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 ξεκίνησε το σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Υπενθυμίζεται ότι η ένταξη της ναυτιλίας στο ETS που εγκρίθηκε τον περασμένο Απρίλιο προβλέπει ότι τα πλοία που ταξιδεύουν στην Ευρώπη θα καταβάλουν δικαιώματα που θα καλύπτουν το 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) το 2024, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 70% το 2025 και στο 100% από το 2026.

  Το EU ETS ισχύει για φορτηγά και επιβατηγά πλοία, άνω των 5.000 gross tonnage από το 2024 και υπεράκτια πλοία άνω των 5.000 gross tonnage από το 2027.

   

  Το ETS στην ακτοπλοΐα και το κόλπο του Εμανουέλε Γκριμάλντι

  Όσον αφορά την ελληνική ακτοπλοΐα, το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων, εφαρμόζεται για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια από την Ελλάδα προς την Ιταλία και από τον Πειραιά προς την Κρήτη.

  Ωστόσο, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη. Η Ελλάδα εξαιρέθηκε από την υποχρέωση του τέλους άνθρακα, έως το 2029 με την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούνται νησιά κάτω των 200.000 κατοίκων.

  Στις γραμμές της Αδριατικής, τόσο οι Μινωϊκές Γραμμές, όσο και η Superfast – ANEK (Attica Group), επέβαλαν το τέλος άνθρακα, ωστόσο, ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, αξιοποίησε την εξαίρεση και απαλλάχτηκε για μερικά χρόνια από το τέλος άνθρακα, δρομολογώντας τα δύο πλοία που πραγματοποιούν ταξίδια από τον Πειραιά έως την Κρήτη μέσω της Μήλου, που έχει πληθυσμό κάτω από 200.000.

  Βέβαια, αύξησε το εισιτήριο της οικονομικής θέσης κατά ένα ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 2,38%, ενώ η ATTICA GROUP (Blue Star – ANEK), ανακοίνωσε τέλος άνθρακα και αυξήθηκε το εισιτήριο κατά 2,78%.

  Δηλαδή ο Γκριμάλντι βάζει το ένα ευρώ/ανά εισιτήριο στην τσέπη, ενώ η Attica group το αποδίδει στο κράτος. 

  Τα επιπλέον έσοδα για τις Μινωικές γραμμές υπολογίζονται στα 4 εκατ. ευρώ.  

  Από τα νέα δεδομένα προκύπτει ένα κρίσιμο  ερώτημα:  γιατί ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, παρά το γεγονός ότι εξαιρέθηκε από το τέλος άνθρακα, αύξησε τα εισιτήρια κατά ένα ευρώ.

  Επανέρχεται, λοιπόν, στον δημόσιο διάλογο, το δίλημμα: το νόμιμο, είναι και ηθικό;

   

  Το κόστος του ETS για τη ναυτιλία το 2024 θα διαμορφωθεί περίπου στα 3,6 δισ. ευρώ

  Αρχικά το σύστημα καλύπτει τις εκπομπές CO2 και από το 2026 και μετά θα συμπεριλάβει εκπομπές μεθανίου και οξειδίων του αζώτου. Επίσης θα αφορά όλες τις εκπομπές σε δρομολόγια και λιμένες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το 50% των εκπομπών στα δρομολόγια προς ή από την Ευρώπη προς τρίτες χώρες.

  Η πρόβλεψη αυτή, όπως υποστηρίζουν οι ναυτιλιακοί παράγοντες της Ευρώπης, μειώνει και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων, έναντι των λιμανιών γειτονικών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις.

  Επισημαίνεται ότι με την εκτελεστική πράξη καθορίζεται σε ποιον θα επιστραφούν οι ποσοστώσεις εκπομπών αερίων που αντιστοιχούν στις εκπομπές που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους μετά τη στάση σε ευρωπαϊκά λιμάνια.

  Για κάθε χώρα αναγράφονται οι ναυτιλιακές εταιρείες που θα αναφέρονται σε αυτήν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε αυτόν και, όσον αφορά τις εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αυτές που πραγματοποίησαν τον υψηλότερο αριθμό προσεγγίσεων στη χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση θα γίνεται κάθε δύο έτη.

  Η διανομή φαίνεται ότι έγινε χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας στη Θάλασσα, ο οποίος, ωστόσο, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές της ναυτιλίας, θα μπορούσε να ερμηνεύσει τις διάφορες προσεγγίσεις πολλών πλοίων, π.χ. στο λιμάνι Algeciras της Ισπανίας για το bunker, ως εμπορικό λιμάνι προσέλευσης, σύμφωνα με τον ορισμό του EU MRV.

  Κάθε χρόνο, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να αναφέρουν επαληθευμένες εκπομπές και συγκεντρωτικά στοιχεία εκπομπών που καλύπτουν τις εκπομπές του προηγούμενου έτους στην διοικητική αρχή που ανήκουν έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Τα EUA πρέπει να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους για την κάλυψη των εκπομπών αερίου.

  Για παράδειγμα, οι διαχειριστές πλοίων θα πρέπει να υποβάλουν τα δεδομένα εκπομπών του 2024 έως τις 31 Μαρτίου 2025 και να παραδώσουν τα EUAs έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

  Επισημαίνεται ότι δεν θα έχουν όλες οι χώρες ναυτιλιακές εταιρείες υπό την επίβλεψή τους, στην πραγματικότητα 23 από τις 30 χώρες θα λάβουν EUA (Emission Unit Allowances) από τους πλοιοκτήτες τον Σεπτέμβριο του 2025.

  Υπολογίζεται ότι το  κόστος του ETS για τη ναυτιλία το 2024 θα διαμορφωθεί περίπου στα 3,6 δισ. ευρώ.

  Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List που επικαλούνται οι Financial Times, τα έσοδα από τη συμπερίληψη της ναυτιλίας στο ETS δύνανται να ανέλθουν σε περίπου 11 δισ. ευρώ το 2026. Εκτιμήσεις αναφέρουν για έσοδα περίπου 3,3 δισ. ευρώ από τα δεξαμενόπλοια και τα gas carriers, 3,2 δισ. ευρώ από τα containerships, 2,2 δισ. ευρώ από την επιβατηγό ναυτιλία, 1,6 δισ. ευρώ από τα bulk carriers, 469 εκατ. ευρώ από τα πλοία γενικού φορτίου, 367 εκατ. ευρώ από τα vehicle carriers και 322 εκατ. ευρώ από τα πλοία διαφορετικού τύπου πλοίων.

  Ο αναλυτικός πίνακας με τις χώρες και τις ναυτιλιακές εταιρείες που θα αποδίδουν “φόρο άνθρακα” όπως αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ως εξής:

  Χώρα Αριθμός
  ΕΛΛΑΔΑ 707
  ΙΣΠΑΝΙΑ 450
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 283
  ΟΛΛΑΝΔΙΑ 170
  ΙΤΑΛΙΑ 141
  ΡΟΥΜΑΝΙΑ 77
  ΓΑΛΛΙΑ 62
  ΝΟΡΒΗΓΙΑ 62
  ΚΥΠΡΟΣ 59
  ΒΕΛΓΙΟ 44
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 37
  ΔΑΝΙΑ 25
  ΣΟΥΗΔΙΑ 23
  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 19
  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 19
  ΠΟΛΩΝΙΑ 18
  ΜΑΛΤΑ 12
  ΕΣΘΟΝΙΑ 11
  ΛΕΤΟΝΙΑ 8
  ΣΛΟΒΕΝΙΑ 6
  ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5
  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 4
  ΙΣΛΑΝΔΙΑ 3

  Διαβάστε επίσης

  Διεθνές βραβείο για τον Εμανουέλε Γκριμάλντι για την καινοτόμο δράση του

  Ο όμιλος Γκριμάλντι συνεχίζει τα ψώνια λιμενικών τερματικών σταθμών

  Αφεντικό από σήμερα ο Γκριμάλντι σε Ηγουμενίτσα, Σύβοτα, Πλαταριά και Σαγιάδα  ΣΧΟΛΙΑ