• Ναυτιλία

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group

  Εμανουέλε Γκριμάλντι - Μάριος Ηλιόπουλος

  Εμανουέλε Γκριμάλντι – Μάριος Ηλιόπουλος


  Εγκρίθηκε ομόφωνα η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

  Τα νομικά επιτελεία του Μάριου Ηλιόπουλου και του Εμανουέλε Γκριμάλντι παρακολουθούν τις εξελιξεις και επιφυλάσσονται να σχολιάσουν την απόφαση.

  Το mononews επικοινώνησε με τις δύο ανταγωνίστριες εταιρείες, ωστόσο αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο.

  Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

  «Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δυνάμει της οποίας η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» θα συγχωνευθεί δια απορρόφησης από την εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 9484/25.10.2022 προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης.

  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 6 του ν. 3959/2011, την υπ’αριθ. πρωτ. 9484/25.10.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚ) από την εταιρεία με την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

  Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 3η Αυγούστου 2023 και έλαβε τον αριθμό 827/2023.

  Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα σας κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν».

  Διαβάστε επίσης:

  Attica Group: Στο 94,51% αυξήθηκε το ποσοστό της STRIX Holdings

  Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως σε Strix για Attica Group και σε Iντρακόμ για Κλουκίνας-Λάππας – 80.000 ευρώ πρόστιμο στην MLS

  Εμανουέλε Γκριμάλντι – Μάριος Ηλιόπουλος: Η ΑΝΕΚ δεν είναι failing firm  ΣΧΟΛΙΑ