• Ναυτιλία

  Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 6,03 εκατ. δολάρια

  Σεμίραμις Παληού-Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.

  Σεμίραμις Παληού-Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.


  Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping, της Σεμίραμις Παληού, υπέγραψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την εταιρεία Bunge SA, της Γενεύης, για ένα από τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου ultramax.

  Πρόκειται για το πλοίο DSI Andromeda, μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, ultramax, χωρητικότητας 60.309 dwt που κατασκευάστηκε το 2016.

  Η συμφωνία ναύλωσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου, θα αποφέρει ακαθάριστα έσοδα περίπου 6,03 εκατομμυρίων δολαρίων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

  Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι 13.500 δολάρια ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως τις 20 Φεβρουαρίου 2025 έως το μέγιστο στις 20 Απριλίου 2025.

  Τον περασμένο μήνα, ο πλοιοκτήτης υπέγραψε συμφωνία πώλησης σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, το πλοίο μεταφοράς χύδην capesize του 2007 “Boston”, με προγραμματισμένη παράδοση στον αγοραστή το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

  Η Diana Shipping ανέφερε ότι η καθαρή τιμή πώλησης είναι περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια.

  Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του πλοίου Boston, ο ιδιοκτήτης ξηρού χύδην φορτίου θα έχει ένα στόλο 40 πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων newcastlemax, εννέα capesize, πέντε post-panamax, έξι kamsarmax, επτά panamax και εννέα ultramax.

  Επιπλέον, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του capesize Boston, είναι περίπου 4,7 εκατομμύρια dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,63 έτη.

  Διαβάστε επίσης:

  Μαρίνα Χατζημανώλη: Οι στόχοι της Κυπριακής Ναυτιλίας για το 2024

  Τι σημαίνει για μετόχους, εργαζόμενους και προμηθευτές το deal Attica – ΑΝΕΚ

  Pyxis Tankers (Βαλέντιος Βαλεντής): Μερίσματα 3,1 εκατ. δολαρίων  ΣΧΟΛΙΑ