ΑΓΟΡΕΣ

Τι σημαίνει για μετόχους, εργαζόμενους και προμηθευτές το deal Attica – ΑΝΕΚ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κυριάκος Μάγειρας, Πρόεδρος Attica Group

Κυριάκος Μάγειρας, Πρόεδρος Attica Group


Ανακούφιση για μετόχους, προμηθευτές, εργαζόμενους, επιβάτες, αλλά και για την ίδια την Κρήτη, «τέκνο» της οποίας είναι η ΑΝΕΚ, αποτελεί η επικείμενη απορρόφηση της ιστορικής ακτοπλοϊκής εταιρείας από την Attica Group, στην οποία η Strix Holdings, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, ελέγχει ποσοστό πάνω από 97,5%.

Ταυτόχρονα, ένας νέος ακτοπλοϊκός όμιλος δημιουργείται στη χώρα, υπό την Attica Group, αφού η συγχώνευση θα οδηγήσει στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρώπη.

Η Κρήτη δεν θα χάσει το σήμα ΑΝΕΚ από τα πλοία με τα οποία μετακινούνται οι επιβάτες, οι επισκέπτες, οι τουρίστες και τα εμπορεύματα από και προς το νησί, αφού η Attica σκοπεύει να διατηρήσει και να «μεγαλώσει» το σήμα της άλλοτε ισχυρής ακτοπλοϊκής.

Η τελευταία πράξη της συγχώνευσης γίνεται το πρωί της Τετάρτης 22/10 στην Κρήτη, όπου και η Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ και, το απόγευμα της ίδιας μέρας στα γραφεία της Attica στην Καλλιθέα, οι μέτοχοι αναμένεται να δώσουν το «πράσινο φως» για να τρέξουν οι διαδικασίες.

Αποτελέσματα

Η ΑΝΕΚ το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενίσχυσε το μεταφορικό έργο και τον κύκλο εργασιών του, εμφανίζοντας μειωμένες ζημιές σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022. Στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων συνέβαλαν και οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ωστόσο, λόγω των ζημιών του α’ εξαμήνου -που επιβαρύνθηκε από το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, κυρίως, λόγω αύξησης των επιτοκίων- συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας, με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στις 30.06.2023 να είναι αρνητικά κατά € 91,9 εκατ.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το α’ εξάμηνο του 2023 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τις αρχές Μαΐου.

Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα δρομολόγια εκτελούνται κοινοπρακτικά με πλοία της εταιρείας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.

Εκτελώντας σχεδόν τον ίδιο αριθμό δρομολογίων σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2023 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε διακίνησε συνολικά 328 χιλ. επιβάτες έναντι 257 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση 28%), 67 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 59 χιλ. (αύξηση 13%) και 58 χιλ. φορτηγά (όσα και το α’ εξάμηνο του 2022).

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση κατά 10% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 81,9 εκατ. έναντι € 74,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 73,3 εκατ. έναντι € 64,7 εκατ.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 4,0 εκατ. έναντι ζημιών € 7,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 77,9 εκατ. έναντι € 81,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο.

Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,0 εκατ. έναντι ζημιών € 8,5 εκατ. με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 72,3 εκατ. έναντι € 73,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.

EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,4 εκατ. έναντι € 12,0 εκατ., ενώ αντίστοιχα, για τη Μητρική σε ζημιές € 4,4 εκατ. έναντι € 11,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 8,9 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.

Καθαρά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 16,2 εκατ. έναντι € 22,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 16,9 εκατ. έναντι € 20,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Επενδύσεις

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης θα μπουν μπροστά και τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου Attica για την ΑΝΕΚ.

Όπως αναφέρει η έκθεση των διοικητικών συμβουλίων των δυο εταιρειών η Attica Group θα επενδύσει άμεσα στην ΑΝΕΚ κεφάλαια ύψους 31 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό μέρους του στόλου της.

Ειδικότερα η Attica σκοπεύει να επενδύσει 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου για την εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) σε δυο πλοία της ΑΝΕΚ (απορροφώμενη εταιρία).

Επίσης θα επενδύσει άλλα 11,3 εκατ. ευρώ σε συντήρηση (one-off catch-up fleet maintenance costs) των πλοίων της. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την επένδυση σε scrubbers θα προέλθουν από την χρήση οικονομικότερου τύπου καυσίμου «3,5% HSFO» σε σχέση με το ακριβότερο καύσιμό «0,5% VLSFO» που χρησιμοποιείται σήμερα από τα πλοία της ΑΝΕΚ.

Όπως εκτιμάται, με τα σημερινά επίπεδα τιμών των καυσίμων, τα οφέλη για την ΑΝΕΚ θα είναι περίπου 9,5 εκατ. ευρώ και θα καταστήσουν τα πλοία.

Σχέση ανταλλαγής

Όπως προβλέπει το σχέδιο η Attica θα απορροφήσει την ΑΝΕΚ και οι δυο εταιρείες συγχωνεύονται με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30.9.2023.

Σύμφωνα με έκθεση της PricewaterhouseCoopers η εισφερόμενη καθαρή θέση της ΑΝΕΚ  την 30.9.2023 ανέρχεται σε 106.864.015,07 ευρώ.

Ειδικότερα η PWC εκτίμησε την σταθμισμένη αξία της Attica Group μεταξύ 559,2-634,5 εκατ ευρώ και το εύρος της αξίας της μετοχής μεταξύ 2,59-2,94 ευρώ. Η σταθμισμένη αξία της ΑΝΕΚ εκτιμήθηκε μεταξύ 71,4 -82,1 εκατ. ευρώ και το εύρος αξίας της μετοχής μεταξύ 0,32-0,37 ευρώ.

Έτσι οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία μετοχή της Attica Group.

Οι μέτοχοι της Attica θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης.

Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα συμμετέχουν με 11,25% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματιστεί συνεπεία της Συγχώνευσης και οι μέτοχοι της Attica Group θα συμμετέχουν με ποσοστό 88,75% περίπου στο νέο μετοχικό κεφάλαιο που θα σχηματιστεί συνεπεία της συγχώνευσης.

Διαβάστε επίσης:

Σημαντικές υπεραξίες στο deal ΑΝΕΚ – ATTICA Group

Attica Group: Στις 22 Νοεμβρίου η νέα ΕΓΣ για την έγκριση της συγχώνευσης της ANEK

Πράσινο φως από την ANEK για τη συγχώνευση με την Attica GroupΣΧΟΛΙΑ