• Ναυτιλία

  Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 12,16 εκατ. δολαρίων

  Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping

  Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping


  Η ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc., της Σεμίραμις Παληού, υπέγραψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. για ένα από τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου Capesize, m/v New Orleans.

  Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης ανέρχεται σε 20.000 δολάρια ανά ημέρα, μείον την προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου 2025, με δυνατότητα επέκτασης έως στις 31 Οκτωβρίου 2025. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

  Το πλοίο “New Orleans” είναι ένα πλοίο ξηρού χύδην Capesize χωρητικότητας 180.960 dwt που κατασκευάστηκε το 2015.

  Η απασχόληση του πλοίου «Νέας Ορλεάνης» αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 12,16 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστα έσοδα για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

  Με την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του m/v Boston, ο στόλος της Diana Shipping Inc. θα αποτελείται από 40 πλοία χύδην ξηρού φορτίου: 4 Newcastlemax, 9 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 7 Panamax και 9 Ultramax. Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του m/v Boston, είναι περίπου 4,7 εκατομμύρια dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,65 έτη.

  Διαβάστε επίσης

  Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 6,03 εκατ. δολάρια

  Atlas Maritime (Λέων Πατίτσας): Παρήγγειλε άλλα δύο δεξαμενόπλοια  ΣΧΟΛΙΑ