Ναυτιλία

Diana Shipping: Πράσινο φως για την εισαγωγή της Ocean Pal στην αγορά Nasdaq

OceanPal: Θεαματική πρεμιέρα για τη μετοχή της θυγατρικής της Diana Shipping στο Nasdaq

Σεμίραμις Παληού, CEO Diana Shipping και Προέδρος του ΔΣ της HELMEPA


Η Diana Shipping, η ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Παληού, η οποία ειδικεύεται στην διαχείριση 36 πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε ότι έλαβε έγκριση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της OceanPal Inc. στο Nasdaq Capital Market με το σύμβολο “OP”.

Με προηγούμενη ανακοίνωση της η εταιρεία είχε γνωστοποιήσει ότι προχωρήσει στην απόσχιση του 100% των κοινών μετοχών της, στην κατά 100% θυγατρική της, OceanPal.

Η OceanPal Inc. θα ενεργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου για τρία από τα παλαιότερα πλοία ξηρού χύδην φορτίου της εταιρείας.

Επίσης, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα καταβληθεί μέρισμα 0,10 δολαριων ΗΠΑ ανά κοινή μετοχή της Diana Shipping.

Η ναυτιλιακή αναμένει να ολοκληρώσει τη διανομή των κοινών μετοχών της OceanPal Inc. σε αναλογία μιας μετοχής της OceanPal για κάθε 10 μετοχές της Diana Shipping για τους μετόχους που κατέχουν μετοχές στις 9 Νοεμβρίου 2021.

Στο βαθμό που η διανομή νέων μετοχών, θα έχει ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε μέτοχος να κατέχει κλασματική μετοχή της OceanPal, αυτή η κλασματική μετοχή θα στρογγυλοποιηθεί στον επόμενο ακέραιο αριθμό μετοχών.

Η ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος σε μετρητά θα είναι η 10η Νοεμβρίου 2021. Η ημερομηνία αποκοπής του κουπονιού του μερίσματος για την καταβολή του θα είναι η 2η Νοεμβρίου 2021.

Το αρχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα ανέρχεται σε 1 εκατ. δολάρια.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ