Ναυτιλία

CLIA και SEA Europe ζητούν να συμπεριληφθούν οι προμηθευτές ναυτιλιακού εξοπλισμού στο σύστημα «Χρηματοδοτήσεις ΕΕ»

  • NewsRoom
Marie-Caroline Laurent, Γενική Διευθύντρια της CLIA

Marie-Caroline Laurent, Γενική Διευθύντρια της CLIA


H CLIA, η διεθνής ένωση εταιρειών κρουαζιέρας και η SEA Europe ζητούν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο βιομηχανικός τομέας που αναπτύσσει ναυτιλιακές τεχνολογίες: προμηθευτές ναυπηγικών και ναυτικού εξοπλισμού, να γίνει αναπόσπαστο μέρος του «Βιομηχανικού Σχεδίου Πράσινης Συμφωνίας».

Με το “Fit for 55” η ΕΕ έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών που παράγονται από τις θαλάσσιες μεταφορές: ένα αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω επενδύσεων στην καινοτομία και στις νέες “καθαρές” τεχνολογίες.

Επιπλέον, χάρη σε αυτήν την προσέγγιση, η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει την παγκόσμια ηγετική της θέση στη ναυπηγική βιομηχανία. Τα κρουαζιερόπλοια αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του συνολικού βιβλίου παραγγελιών όλων των ευρωπαϊκών ναυπηγείων και, με πάνω από 78 νέα κρουαζιερόπλοια υπό ναυπήγηση τα επόμενα πέντε χρόνια, αυτό ισοδυναμεί με άμεση επένδυση 45 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η ναυπηγική βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδικασιών καινοτομίας και ανάπτυξης καθαρής τεχνολογίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριληφθεί στη στρατηγική της Επιτροπής», λέει η Marie-Caroline Laurent, Διευθύντρια της CLIA Europe.

«Πάνω από το 93% των κρουαζιερόπλοιων κατασκευάζονται στην Ευρώπη και οι εταιρείες πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις, ώστε, σε συνεργασία με ναυπηγεία, τα πλοία να είναι εξοπλισμένα με όλες τις τελευταίες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων κυψελών καυσίμου, μπαταριών και νέων συστημάτων πρόωσης, ώστε να συνοδεύουν την τομέα προς τον στόχο των μηδενικών εκπομπών».

«Η βιομηχανία που αναπτύσσει ναυτιλιακές τεχνολογίες διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πράσινη Συμφωνία, την Ψηφιακή Ατζέντα και για τη Γαλάζια Οικονομία. Η συμπερίληψη αυτού του τομέα στο Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας θα αποφέρει οφέλη όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, αλλά για οτιδήποτε σχετίζεται με τις ευρωπαϊκές θάλασσες», λέει ο Christophe Tytgat, Γενικός Γραμματέας της SEA Europe.

Το βιομηχανικό σχέδιο Green Deal βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: κανονιστικό πλαίσιο, χρηματοδότηση, δεξιότητες και αγορά. Δεδομένου ότι τα νέα συστήματα θαλάσσιας πρόωσης και τα εναλλακτικά καύσιμα αντιπροσωπεύουν μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από άνθρακα, η CLIA και η SEA Europe ζητούν να συμπεριληφθεί ο τομέας στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης (TCTF) και στο σύστημα «Χρηματοδοτήσεις ΕΕ».

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ