Business

Νίκας: Η ένεση ρευστότητας των 10 εκατομμυρίων, η «δέσμευση Θεοδωρόπουλου» και τα ερωτήματα…

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Θεοδωρόπουλος

Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Διευθύνων Σύμβουλος Chipita.


Με σκεπτικισμό αντιμετωπίζει η αγορά την κίνηση της Νίκας να προχωρήσει σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ, μέσα σε διάστημα λίγων μόλις χρόνων από τότε που τα ηνία της επιχείρησης ανέλαβε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος της Chipita.

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πολλά και περιστρέφονται κυρίως γύρω από την πορεία εξυγίανσης της αλλαντοβιομηχανίας, η οποία όπως φαίνεται συνεχίζει να «καίει χρήματα», αντί να παράγει κέρδη παρά τις ενέσεις ρευστότητας από τους βασικούς μετόχους. Είναι ενδεικτικό πως στα τέλη της περσινής χρήσης τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης «γύρισαν» σε αρνητικά (-1,81 εκατ. ευρώ για τον όμιλο) κυρίως λόγω των ζημιών μεγέθους 3 εκατ. ευρώ που εμφάνισε στο εξεταζόμενο διάστημα.

Και αυτό τη στιγμή που ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές της, ήτοι η πολύπαθη Creta Farms ήταν για περίπου ένα χρόνο εκτός αγοράς λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Στο διάστημα αυτό, η εταιρεία αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες του χώρου των αλλαντικών είχαν την «πολυτέλεια» να ενισχύσουν χωρίς μεγάλο κόπο τη θέση τους και να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισμού της. Κάτι που η Νίκας πέτυχε μόνο σε ένα βαθμό καθώς σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό για την χρήση του 2019 κατάφερε να αυξήσει κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών, στα περίπου 51 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ούτε και έτσι απέφυγε τις ζημιές.

Πολλοί στην αγορά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό και πότε θα αρχίσει η εταιρεία να αποζημιώνει τους μετόχους της, οι οποίοι ούτε φέτος αναμένεται να «δουν μέρισμα». Κάτι που θα πρέπει να πεισμώνει περισσότερο απ’ όλους τον μετοχικό ηγέτη της Νίκας, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ τις φιλοδοξίες του για την εγχώρια αγορά αλλαντικών. Μάλιστα, είχε εκφράσει και ενδιαφέρον να ηγηθεί της συγκέντρωσης του κλάδου σε μεγαλύτερα και πιο βιώσιμα σχήματα. Όλα αυτά βέβαια, προτού ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού που ανέτρεψε για πάντα τα δεδομένα στην οικονομία και στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στις επιδόσεις της Νίκας τη φετινή χρονιά και στις επιπτώσεις του Covid-19 στον ισολογισμό της. Σε επίπεδο μεριδίων πάντως, η εταιρεία φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα καθώς τα μερίδια της αυξήθηκαν τόσο σε όγκο όσο και σε αξία (σε 20,3% και 19,1%, αντίστοιχα).

Η δέσμευση του βασικού μετόχου

Η νέα ένεση ρευστότητας κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που εμφάνισε η εταιρεία πέρυσι. Κάτι που επισημαίνουν και οι ορκωτοί ελεγκτές της Deloitte που ανέλαβαν να ελέγξουν τα οικονομικά αποτελέσματά της εταιρείας. Έτσι, το διοικητικό συμβούλιο της Νίκας στη συνεδρίασή του της 10ης Αυγούστου 2020 αποφάσισε να εισηγηθεί στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματισθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ άλλων «την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €10.000.000,08, και την έκδοση μέχρι 83.333.334 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,12 εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων».

Στην σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επισημαίνεται πως η Givenrise Investments Limited (που ανήκει στον όμιλο Chipita), βασικός μέτοχος της «Νίκας» δεσμεύεται για τα εξής:

i) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν,

ii) να καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να καλυφθούν και οι μετοχές αυτές και

iii) να διατηρήσει τη συμμετοχή της στην Εταιρία και πάντως τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών»

Πώς θα αξιοποιηθούν τα νέα κεφάλαια

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναλυτική αναφορά και για την αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την νέα ΑΜΚ. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα χρησιμοποιηθούν μετά την κάλυψη των εξόδων της, κυρίως για την χρηματοδότηση επενδύσεων και δευτερευόντως της ρευστότητας της εταιρείας και ειδικότερα:

Ποσόν 3,8 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων της εταιρείας

Ποσόν 1,2 εκατ. ευρώ για λοιπές παραγωγικές επενδύσεις

Ποσόν 2,1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας στο Επενδυτικό Σχέδιο που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 27295 ΔΒΕ 2832/Ν.3299/04 / 15-11-2006 Απόφαση Υπαγωγής και την τροποποίησης αυτής με α.π. 27227/ΔΒΕ 2567/Ν.3299/04/08-12-2008.-Ποσόν 2,7 εκατ. ευρώ για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Οι παραπάνω επενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Πού πήγαν τα χρήματα της προηγούμενης ΑΜΚ

Όσον αφορά στα κεφάλαια ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την προηγούμενη ΑΜΚ που πραγματοποιήθηκε το 2017, σύμφωνα με έκθεση του διοικητικού συμβουλίου διατέθηκαν μεταξύ άλλων ως εξής:

  1. Την 26/05/2017, εξοφλήθηκε βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 772.107 ευρώ.
  2. Την 29/05/2017 εξοφλήθηκαν βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 362.000 ευρώ.
  3. Την 04/07/2017 εξοφλήθηκε πλήρως η ληξιπρόθεσμη, ρυθμισμένη οφειλή προς τον ΕΦΚΑ ύψους 1.748.000 ευρώ.
  4. Από τις προβλεπόμενες επενδύσεις για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν από 26/05-31/12/2017 επενδύσεις συνολικού ποσού 959 χιλ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 288 χιλ. ευρώ επενδύθηκαν σε εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων, 596 χιλ. ευρώ σε μηχανήματα παραγωγής και 75 χιλ. ευρώ σε αγορά φορτηγών-αυτοκινήτων.
  5. Κατά το 2018 ποσό 206 χιλ. ευρώ επενδύθηκε σε εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων και 1,3 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό ο οποίος αφορά κυρίως σε επενδύσεις για το νέο σύστημα διανομής.
  6. Κατά το 2019 ποσό 314 χιλ. ευρώ επενδύθηκε σε εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων και 1,89 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό.
  7. Το υπόλοιπο των κεφαλαίων προς διάθεση ύψους 4,168 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τη μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, η οποία εγκρίθηκε το 2019.

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων (αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται) από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.


ΣΧΟΛΙΑ