Business

Με εγγύηση σταθερότητας από τη Fitch, η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές έρχεται πιο κοντά

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Μια αναγνώριση  μεγαλύτερη από τη μέχρι σήμερα ψήφο εμπιστοσύνης που έχει λάβει από τους επενδυτές η προσπάθεια ανάταξης της ΔΕΗ του Γιώργου Στάσση, έλαβε χθες η ΔΕΗ από τον οίκο αξιολόγησης Fitch.

Η αξιολόγηση της επιχείρησης στην βαθμίδα «ΒΒ-», κατά δύο φορές υψηλότερα απ’ ότι η S&P από τον αμερικάνικο οίκο, είναι ένα πολύτιμο δώρο, σε μια εποχή που στα σχέδια της ΔΕΗ είναι η έξοδος στις αγορές με την επίτευξη ελκυστικού επιτοκίου μέσα στο 2021.

Όπως αναφέρει η Fitch, που δίνει και σταθερή προοπτική, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια ανάταξης της επιχείρησης  τους τελευταίους 18 μήνες, αξιολόγησή της έχει λάβει υπόψη την ολοκληρωμένη επιχειρησιακή δομή της Εταιρείας, την ισχυρή θέση της στην εγχώρια αγορά και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της ως αποτέλεσμα της στρατηγικής επανατοποθέτησης της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με τις εποικοδομητικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην αγορά ενέργειας από το 2019.

Η Fitch Ratings συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά τη ΔΕΗ στη λίστα των εταιρειών που αξιολογεί κάτι που σημαίνει ότι πλέον επιβεβαιώνει με το κύρος της τη συνέπεια και η φερεγγυότητα της, την επιχείρηση. Για μια εταιρεία του μεγέθους της ΔΕΗ που δίνει μάχη για τη μείωση του δανεισμού της, και τη μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους και προγραμματίζει τους επόμενους μήνες να βγει στις αγορές, η αξιολόγηση από τη Fitch, ανοίγει την και επισήμως την πόρτα.

Μετά την αξιολόγηση από τη Fitch, ο στόχος για ένα ελκυστικό επιτόκιο, στις διεθνείς αγορές είναι ένας στόχος που φαίνεται πια ότι η ΔΕΗ μπορεί να πιάσει, ειδικά αν έχει πετύχει  καλά αποτελέσματα για το 2020 και ένα υψηλό τίμημα στο διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ στα μέσα του πρώτου εξαμήνου.

-Σταθεροποίηση του EBITDA σε περίπου €900 εκατ. ανά έτος για την περίοδο 2021-2023,

-Επιτυχή υλοποίηση του business plan της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένου του επιταχυνόμενου πλάνου  απόσυρσης του λιγνίτη,

-Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του νέου μοντέλου χονδρεμπορικής αγοράς.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η «στρατηγική επανατοποθέτηση της ΔΕΗ στην αγορά βελτίωσε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της», ενώ τονίζεται πως «οι εποικοδομητικές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας», όπως η κατάργηση των ΝΟΜΕ και τα μέτρα για τις ΑΠΕ, βελτίωσαν τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει, οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό από το Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, ενώ η στροφή της ΔΕΗ σε επενδύσεις σε ΑΠΕ θα της αποφέρει σε μακροχρόνια βάση σταθερά έσοδα. Ανάλογη εκτίμηση κάνει και για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το δίκτυο διανομής, το οποίο, όπως αναφέρεται μειώνει το ρίσκο για τα έσοδα των επόμενων ετών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε: «Η τοποθέτηση της ΔΕΗ σε βαθμίδα ΒΒ- από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Fitch αποτελεί άλλη μία κίνηση αναγνώρισης της προσπάθειας που ξεκινήσαμε πριν από περίπου 18 μήνες, για να βάλουμε τη ΔΕΗ στις ράγες του ενεργειακού μετασχηματισμού και να την οδηγήσουμε στη θέση που της αξίζει, ανάμεσα στις μεγάλους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους. Το γεγονός ότι η Fitch συμπεριέλαβε στο «ραντάρ” της για πρώτη φορά τη ΔΕΗ αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς. Έτσι, μετά την αναβάθμιση από τη Standard & Poor’s η αξιολόγηση με ΒΒ- από τη Fitch τοποθετεί πλέον τη ΔΕΗ σε μία νέα επενδυτική κατηγορία, προσβάσιμη από επενδυτές, που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν στη μετοχή της. Είναι μία κίνηση που αποδεικνύει πως η αναγέννηση της ΔΕΗ είναι προς όφελος όλων. Των μετόχων μας, των πελατών μας, της εθνικής οικονομίας και συνολικά της κοινωνίας».

Τι είναι η πιστοληπτική ικανότητα

Η πιστοληπτική ικανότητα είναι μετρήσιμο μέγεθος. Ξεκίνησε η μέτρηση της κατά το 1860 σε ορισμένες εμπορικές χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία στις οποίες δημιουργήθηκαν συνεταιριστικά πιστωτικά γραφεία με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπόρων αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους. Τα γραφεία αυτά αναπτύχθηκαν κυρίως μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της επέκτασης της πίστωσης που γιγαντώθηκε από τις πολεμικές αποζημιώσεις.

Στην σημερινή εποχή, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας αναλαμβάνουν μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι όπως η Moodys, Standards & Poors, Fitch Ratings. Στην Ελλάδα σημαντική εταιρεία αξιολόγησης παραμένει κατά τα τελευταία χρόνια η ICAP.

Οι οίκοι αξιολόγησης διατηρούν λίγο πολύ κοινό σύστημα αξιολόγησης κλίμακας 20 περίπου βαθμίδων όπου κατατάσσουν τον εξεταζόμενο με βάση την πιθανότητα ασυνέπειας του στο επόμενο 12μηνο. Όσο πιο ψηλά στην κλίμακα τόσο μικρότερη η πιθανότητα ασυνέπειας. Το αντίθετο ισχύει όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω την κλίμακα.

Οι οίκοι αξιολόγησης χρησιμοποιούν περίπλοκους στατιστικούς αλγορίθμους για να βαθμολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα του εξεταζόμενου τους οποίους και κρατούν ερμητικά προστατευμένους για την αποφυγή δημοσίευση τους. Οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την πιστοληπτική αξιολόγηση κατανέμονται σε δύο ομάδες: ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικά στοιχεία.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τον γεωγραφικό κίνδυνο, την διοίκηση της οντότητας, την ποιότητα των οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύει, σε ποιόν κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ενασχολείται και ειδικά ή έκτακτα γεγονότα όπως ενδεχόμενη συγχώνευση ή απορρόφηση της οντότητας. Παρά το γεγονός ότι ονομάζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά παραμένουν μετρήσιμα με σαφή βαθμολόγηση τους στις κλίμακες των οίκων αξιολόγησης.

Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων προς συλλογή και περιλαμβάνουν όλα τα οικονομικά στοιχεία της οντότητας όπως αποτελέσματα, στοιχεία του Ισολογισμού όπως απαιτήσεις, προμηθευτές, κέρδη, μετοχικό κεφάλαιο, συναλλακτική συμπεριφορά, εμπορικά στοιχεία της οντότητας.

Επιπλέον συντάσσονται πλειάδα αριθμοδεικτών όπως ρευστότητας, κεφάλαιο κίνησης, ημέρες διακράτησης αποθεμάτων, ημέρες εξόφλησης προμηθευτών, EBITDA οι οποίοι με βάση συντελεστές βαρύτητας διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Η σημασία της υψηλής αξιολόγησης παραμένει σημαντική για τις οικονομικές οντότητες διότι μια χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που δείχνει υψηλό κίνδυνο αθέτησης, οδηγεί σε υψηλά επιτόκια, σε άρνηση χορήγησης από τον πιστωτή καθώς και σε άμεση εξόφληση των δανειακών υπολοίπων. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται με τους παραπάνω οίκους και παρακολουθούν την συνέπεια των οφειλετών τους σε τακτή βάση.

Διαβάστε επίσης:

Fitch: Aξιολογεί για πρώτη φορά την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ με ΒΒ-

ΔΕΗ: Διεκδικεί μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο στη Βόρεια Μακεδονία

Ψήφος εμπιστοσύνης τραπεζών στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Project finance χωρίς εξασφαλίσεις για τα φωτοβολταϊκά


ΣΧΟΛΙΑ