• Business

  «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Οι επιδοτήσεις για αγορά Ι.Χ., οι όροι και οι δικαιούχοι – Ολο το ΦΕΚ

  • NewsRoom
  Χρήστος Σταϊκούρας

  Χρήστος Σταϊκούρας


  Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η απόφαση για το νέο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» που αφορά στην επιδότηση για αγορά οχήματος αμιγώς ηλεκτρικό.

  Το πρόγραμμα έχει αρχικό προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ ενώ ως ημερομηνία έναρξης του νέου προγράμματος ορίζεται η 1η Μαΐου 2024, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την 30η Απριλίου 2025.

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ αυξάνεται το πόσο της επιδότησης για τους ιδιώτες ενώ μειώνεται για τα εταιρικά αυτοκίνητα -αλλά και σε αυτήν την περίπτωση αν υπάρχει απόσυρση επανέρχεται στα 8.000 ευρώ.

  Το ανώτατο ποσό επιδότησης αυξάνεται στα 9.000 ευρώ (8.000 ευρώ στα Κινούμαι Ηλεκτρικά 2) ενώ αν η αγορά ηλεκτρικού οχήματος συνδυαστεί με την απόσυρση παλιού οχήματος (έως 2.000 ευρώ) αλλά και την επιδότηση για τον φορτιστή (500 ευρώ), τότε το συνολικό όφελος μπορεί να αγγίξει τα 11.500 ευρώ.

  Ωφελούμενοι από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας Δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος είναι:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

  Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης τους.

  Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι ωφελούμενος της δράσης για αγορά ή χρονομίσθωση ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού δίκυκλου/τρικύκλου/τετράκυκλου. Ο Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):- την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος, ή/και- την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης εφόσον η σχετική δαπάνη κριθεί επιλέξιμη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 12 τεχνικών προδιαγραφών.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

  Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

  Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου(L354) του Συμβουλίου, στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών.

  Κάθε ωφελούμενος της κατηγορίας Β:- δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο ύψος επιδότησης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης.

   

  Ύψος ενισχύσεων

  Το ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά/χρονομίσθωση νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης, κ.λπ.) ανά κατηγορία Ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως
  εξής:
  Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):
  Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε – ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων
  (Λ.Τ.Π.Φ) με μέγιστο ποσό τις εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000€).

  ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε: – ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300€).

  – ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ
  (3.000€).

  ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

  IV) Η απόσυρση αυτοκινήτου κατηγορίας M1 ή οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.
  V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

  Επιπλέον,
  – Ειδικά για τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
  Ειδικά για άτομα με αναπηρία που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον έχει εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ανήλικου τέκνου, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα
  του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€.
  – Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€)
  συνολικά για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1.
  Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  – Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 ή κατηγορίας L6e – L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
  Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

  Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις):
  Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά Ν1 και επαγγελματικά αυτοκίνητα Μ1 το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:
  (Ια) ποσοστό 30 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.
  (Ιβ) ποσοστό 20 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.
  ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:
  (Α) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1300€).
  (Β) ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).
  IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).
  ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται
  με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι
  μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της Λ.Τ.Π.Φ.. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
  Ειδικά για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις
  χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/ επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για το οποίο αιτούνται επιδότηση.
  Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου κατηγορίας Μ1-Ν1 ή και οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους δύο
  χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά όχημα για τα επιβατικά (M1)/επαγγελματικά (N1) οχήματα και τετρακοσίων ευρώ (400€) άνα όχημα κατηγορίας L αντίστοιχα και
  είναι προαιρετική.
  Ειδικά για επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της χώρας η απόσυρση οχημάτων κατηγοριών L3e-L4e και L5e-L7e επιβραβεύεται με ποσό ύψους
  οκτακοσίων ευρώ (800€) και χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) αντίστοιχα.
  Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται για τους Ωφελούμενουςτων Κατηγοριών Α και Β με συνολικό ποσό τριακοσίων
  ευρώ (300€) υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος, συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση αυτού και η αξία της είναι μηδενική ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού του οχήματος.

   

  Τι είπε ο Σταϊκούρας

  Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε, ότι: «Από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει την επιδότηση σε 7.772 δικαιούχους, με το ποσό πλέον των 26,1 εκατ. ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Προγραμματίζεται, στις 5 Ιουνίου, η πληρωμή επιπλέον 478 αιτήσεων, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Ανεβάζοντας την επιδότηση που έχει καταβληθεί στα 28 εκατ. ευρώ από τον Νοέμβριο και στα 33,3 εκατ. ευρώ συνολικά, από την αρχή του προγράμματος. Και οι πληρωμές θα συνεχίσουν και τους υπόλοιπους μήνες του έτους, με σταθερά υψηλό ρυθμό».

  Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε, ότι: «Κύριο χαρακτηριστικό του νέου Προγράμματος είναι η εισαγωγή αυξημένης ανώτατης επιδότησης για φυσικά πρόσωπα, από 8.000 ευρώ, που ήταν ο προηγούμενος Κύκλος, στις 9.000 ευρώ.

  Αυτή η επιδότηση, εάν συνδυαστεί και με την αύξηση της επιστροφής για απόσυρση παλαιού οχήματος, από τα 1.000 ευρώ που ήταν ο προηγούμενος κύκλος, στις 2.000 ευρώ, αθροίζει στις 11.000 ευρώ.

  Η επιδότηση προσαυξάνεται για εκείνους τους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης της Πολιτείας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι πολύτεκνοι, καθώς και οι νέοι, έως 29 ετών.

  Για τα νομικά πρόσωπα, μειώνεται το ύψος της επιδότησης κατά 2.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο ποσοστό της αυξημένης ζήτησης».

  Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανέφερε, ότι: «Στη σχεδίαση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», αξιοποιήσαμε την εμπειρία των δυο προηγούμενων προγραμμάτων και έτσι απλοποιούμε τις διαδικασίες προς όφελος των πολιτών.

  Ο πολίτης αφού ολοκληρώσει την αγορά, υποβάλλει στη σχετική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς και επιδοτείται. Τα 33 εκατ. ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», θα είναι διαθέσιμα για τους επόμενους 10 μήνες. Ο πολίτης μπορεί να λάβει επιδότηση, για το 30% της Λιανικής Τιμής προ Φόρων του οχήματος και μέχρι ύψους 9.000 ευρώ – από 8.000 που ήταν στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» – για να αποκτήσει ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι πιο ασφαλές, πιο αποδοτικό και ρυπαίνει ελάχιστα ως καθόλου. Επιπλέον, μπορεί να λάβει διπλάσια επιδότηση απόσυρσης σε σχέση με πριν, ύψους 2.000 ευρώ, αποσύροντας το παλιό του αυτοκίνητο αν αυτό έχει ταξινομηθεί πριν το 2010. Για ειδικές κατηγορίες προβλέπονται επιπλέον επιδοτήσεις», όπως διευκρίνισε η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών: «Για συμπολίτες μας ΑμεΑ, το ύψος της επιπλέον επιδότησης, φτάνει τα 1.000 ευρώ. Για συμπολίτες μας νέους, με ηλικία έως 29 ετών επίσης υπάρχει επιπλέον επιδότηση, 1.000 ευρώ. Για πολύτεκνες οικογένειες η επιδότηση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και μπορεί να φτάσει τα 4.000 ευρώ επιπλέον, συνολικά. Τέλος, επιδοτείται και η τοποθέτηση φορτιστή με 500 ευρώ».

  Η κυρία Αλεξοπούλου τόνισε την σημασία επιδότησης των ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς «αποτελούν μέρος της μικροκινητικότητας, η οποία είναι δομικό στοιχείο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στην οποία επενδύουμε ως Κυβέρνηση. Το ύψος της επιδότησης για ηλεκτρικά ποδήλατα μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», παραμένει ίδιο με αυτό του β’ κύκλου (40% της Λιανικής Τιμής προ Φόρων και έως 800 ευρώ). Υπάρχουν επιπλέον επιδοτήσεις για πολύτεκνους και ΑμεΑ ύψους 500 ευρώ».

   

  Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ

  240603152355_kinoymai ilektrika

   

  Διαβάστε επίσης:

  Γρηγόρης Σκλήκας (ΕΛΤΑ): Επιβεβαιώνει το mononews για τις 31 χιλιάδες επιστολικές ψήφους που δεν έχουν παραδοθεί – Ολόκληρη η απάντηση
  KPMG: Οι Έλληνες εφοπλιστές με τους μεγαλύτερους στόλους – Ποιοι έχουν παραγγείλει τα περισσότερα πλοία
  Κόκκαλης: Η ακτινογραφία του deal – Πώς θα βγουν υπεραξίες για τους μετόχους των Ευρώπη Holdings και Intracom
     ΣΧΟΛΙΑ