• Business

  Υπουργείο Υποδομών: Πώς θα γίνει το «λίφτινγκ» στον ΟΣΕ – Όλες οι αλλαγές θα γίνουν στον σιδηρόδρομο

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

  Χρήστος Σταϊκούρας


  Σε λίφτινγκ των φορέων διαχείρισης, εκτέλεσης έργων και των εξοπλισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου προχωρά το υπουργείο υποδομών και μεταφορών, όπως φαίνεται και από το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.

  Το νέο σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα, του οποίου θα ηγείται ο ΟΣΕ και σε αυτό θα συγχωνευθούν η ΕΡΓΟΣΕ που ιδρύθηκε το 1997 και τα τμήματα της ΓΑΙΑΟΣΕ που αφορούν το τροχαίο υλικό και τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

  Ο νέος αυτός φορέας θα ονομάζεται νέος ΟΣΕ και θα κάνει  πρεμιέρα στα τέλη του 2025 και η αναδιοργάνωση θα γίνει με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα έχει νέα διοίκηση και θα ενισχυθεί με 600 προσλήψεις. Μέσω αυτού επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες του ελληνικού σιδηροδρόμου, οι οποίες έγιναν αντιληπτές ύστερα από την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή τα προβλήματα μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά και των έργων που έχουν δημοπρατηθεί αλλά παραμένουν κολλημένα.

  Επίσης, θα δοθούν λύσεις σε πιο άμεσα προβλήματα όπως η χρηματοδότηση για την επιτάχυνση των ζημιών που έχει προκαλέσει στο δίκτυο η πλημμύρα Daniel, η οποία είχε καταστήσει αδύνατη τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως και τον περασμένο Δεκέμβριο.

  Μάλιστα, αυτή γίνεται προς το παρόν με μονή σιδηροδρομική γραμμή, ενώ για την πλήρη αποκατάστασή της θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον έως το 2026.

  Ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου

  Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση για το νέο ΟΣΕ η μέχρις στιγμής λειτουργία των τριων φορέων είναι προβληματική. Αυτό συμβαίνει καθώς οι τρεις εταιρείες (ΟΣΕ,ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ) έχουν κοινές αρμοδιότητες και διεπιφάνειες, παράλληλες, αντικρουόμενες ή/και συμπληρωματικές αρμοδιότητες.

  Το παραπάνω, σύμφωνα με το υπουργείο υποδομών έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ύπαρξης ενός στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού, ανάπτυξης, συντήρησης, διαχείρισης και πλήρους ελέγχου του σιδηροδρομικού δικτύου. Γεγονός και το οποίο έχει ως συνέπεια να καθυστερούν τα έργα καθώς και να χάνονται πόροι, ενώ επιβαρύνεται και ο κρατικός προϋπολογισμός.

  Ποιες αλλαγές θα γίνουν – Τι αναφέρει το υπουργείο υποδομών

  Στην παρουσίαση του το υπουργείο υποδομών κάνει λόγο για τέσσερις βασικές αλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια εξειδικεύονται.

  Αυτές είναι οι εξής:

  Δημιουργείται ένας νέος, ενιαίος, σύγχρονος δημόσιος φορέας, με πυρήνα τον ΟΣΕ («Νέος ΟΣΕ»), που αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ενώ καθίσταται και μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο των μελετών και έργων που εκτελούνται επί του σιδηροδρομικού δικτύου, της διαχείρισης του τροχαίου υλικού καθώς και των σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων της ιδιοκτησίας του.

  Στη νέα εταιρεία εντάσσονται επιπλέον του σημερινού ΟΣΕ:

  α) η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και

  β) η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. κατά το μέρος που αφορά στο επιχειρησιακά κρίσιμο για τον σιδηρόδρομο τμήμα της δραστηριότητάς της (τροχαίο υλικό, ενεργές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις).

  Ο Νέος ΟΣΕ θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας και συνεχούς βελτίωσης του σιδηροδρομικού συστήματος, συνεργαζόμενος με τους λοιπούς φορείς του τομέα (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΡΑΣ, Hellenic Train και λοιποί  operators) στο πλαίσιο της εφαρμογής μίας νέας προσέγγισης με συστημική ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, σε εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ και του σχετικού Action Plan που εκπονεί η Ελληνική Κυβέρνηση.

  Η σύσταση και οργάνωση του νέου φορέα θα κατοχυρωθεί νομοθετικά. Οι αρμοδιότητές του θα καλύπτουν πλήρως αυτές των σημερινών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ και θα συμπληρωθούν κατάλληλα, ώστε να αντιμετωπιστούν κενά ή/και αδυναμίες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των φορέων.

  Ενώ όσον αφορά την εξειδίκευση του των όρων αυτών, το υπουργείο επισημαίνει:

  Ο νέος φορέας θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, με το Διοικητικό του Συμβούλιο να ορίζεται από τη Ελληνική κυβέρνηση.

  Θα δημιουργηθούν εντός του φορέα διακριτοί Επιχειρησιακοί Τομείς στους οποίους θα ενταχθεί με τις απαραίτητες προσαρμογές το υφιστάμενο επιχειρησιακό έργο των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και οι σχετικές οργανωτικές μονάδες (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις κλπ μονάδες) που το υλοποιούν. Οι αντίστοιχες υποστηρικτικές (διοικητικές) διευθύνσεις των τριών εταιρειών θα συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο Διοικητικό Τομέα, προς αξιοποίηση των σχετικών οικονομιών κλίμακας.

  Θα προσληφθεί, μετά από διεθνή διαγωνισμό, εταιρεία με αποδεδειγμένη τεχνική και διοικητική εμπειρία στη διοίκηση και λειτουργία αντίστοιχων φορέων, ως «Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης» του Νέου ΟΣΕ. Ο Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης θα συνεισφέρει με τεχνογνωσία και εξειδικευμένα ανώτατα στελέχη,  αναλαμβάνοντας σε καθημερινή βάση, το σύνολο των επιχειρησιακών εργασιών της Εταιρείας, καθώς και την ειδικότερη ευθύνη λειτουργίας κρίσιμων Επιχειρησιακών Τομέων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, εφαρμόζοντας αναλογικά διεθνείς εμπειρίες που υιοθετήθηκαν στο παρελθόν από αντίστοιχους σιδηροδρομικούς Οργανισμούς.

  Ο Νέος ΟΣΕ θα καταρτίσει στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και θα συνάψει σύμβαση απόδοσης με το εποπτεύον Υπουργείο μέσω της οποίας θα παρακολουθείται βάσει συμφωνημένων δεικτών απόδοσης και μετρήσιμων στόχων.

  Ο Νέος ΟΣΕ  θα αναλάβει την ευθύνη του συνόλου των έργων και λοιπών συμβάσεων των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ (τροχαίο υλικό, ενεργοί σταθμοί κλπ.) που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οποίες θα συνεχιστούν απρόσκοπτα με βάση ειδική πρόβλεψη του νέου νόμου.

  Διαβάστε επίσης

  Ολο το σχέδιο για τον «Νέο ΟΣΕ» – Προσλήψεις, τεχνικός σύμβουλος και… γαλλική βοήθεια

  ΒΟΑΚ: Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τη μάχη της Κρήτης

  Η Ελλάδα βάζει πλώρη για να γίνει κόμβος logistics – Επενδύσεις άνω του €1,5 δισ.  ΣΧΟΛΙΑ