Υπουργείο Υποδομών

Εγκρίσεις από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «μαζεύει» το υπουργείο Υποδομών προκειμένου να υπογράψει τη συμφωνία με την...

Στην πρόσληψη τεχνοοικονομικού συμβούλου για τον έλεγχο του συνόλου των παραμέτρων που διέπουν τη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού,...