Υπουργείο Υποδομών

Σας ενημέρωσα από χθες ότι ο πρωθυπουργός πρόκειται να πάρει επάνω το θέμα που έχει προκύψει με τους ηθοποιούς.