Business

Intralot: Δόθηκε το πράσινο φως για την ΑΜΚ – Σωκράτης Κόκκαλης: Ανοίγονται νέες προοπτικές για την εταιρεία

  • NewsRoom
Σωκράτης Κόκκαλης. Επιχειρηματίας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot


Δόθηκε πριν από λίγη ώρα το «πράσινο φως» από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intralot για την Αύξηση Κεφαλαίου.

Το ύψος της οποίας αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα των 130 εκατ. ευρώ, ενώ οι επί μέρους όροι συμμετοχής θα αποφασιστούν από το Δ.Σ. της εταιρείας και θα γίνουν γνωστοί μέσα στο επόμενο 15ήμερο.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης τόνισε πως η εταιρεία αποκτά νέες δυνάμεις και αναπτυξιακές προοπτικές με την κεφαλαιακή αύξηση.

Τα κεφάλαια, τα οποία θα συγκεντρωθούν, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά του 33,23% της αμερικανικής θυγατρικής της Intralot, ποσοστό που τώρα κατέχουν οι ομολογιούχοι-πιστωτές.

Με την κεφαλαιακή αύξηση σηματοδοτείται η είσοδος στρατηγικού εταίρου στην εταιρεία, καθώς το νεοϋορκέζικο fund Standard General, του νοτιοκορεατικής καταγωγής, Κιμ Σου, θα είναι εγγυητής για την κάλυψη ενός σημαντικού τμήματος, απορροφώντας τα αδιάθετα υπόλοιπα.

Με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή του fund δεν θα ξεπεράσει το 1/3 του συνόλου των μετοχών, έτσι ώστε να μην τίθεται ζήτημα υποβολής δημόσιας πρότασης.

Ο Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε ότι η σύμπραξη με το αμερικανικό fund είναι αμοιβαία επωφελής, καθώς το Standard General δεν διέθετε μέχρι τώρα δραστηριότητα σε παιχνίδια λοταριών.

Ο διοικητικός και μετοχικός ηγέτης της Intralot, τόνισε, επίσης, πως υπήρχαν και άλλες προτάσεις συμμετοχής, αλλά προτιμήθηκε η στρατηγική συνεργασία με ένα ισχυρό, διεθνή «παίκτη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Intralot:

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 17ης Μαΐου 2022, που έλαβε χώρα την 23η Μαΐου 2022, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 17 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 50.558.929 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 148.536.785 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018.».

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 34,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 50.558.929

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 34,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 50.558.929

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 50.398.315 (99,68%), Κατά 160.614 (0,32%),

Λευκά/Αποχή 0.

Διαβάστε επίσης:

Daniel Yergin (S&P Global): Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην ενέργεια θα συζητηθεί στο Νταβός

Lamda Development: Αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της Lamda Malls – Aγόρασε ποσοστό της Värde Partners έναντι €109 εκατ.

PREMIA Properties: Διπλασιασμός εσόδων στα 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2022 – Ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωσηΣΧΟΛΙΑ