Business

Intrakat: Στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ – Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης

  • NewsRoom

Πέτρος Σουρέτης, CEO Intrakat


Στη δημοσιότητα έδωσε η Intrakat, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενημερωτικό δελτίο για την επικείμενη ΑΜΚ.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης  που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ  με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στο 1,90 ευρώ. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης ορίστηκε η 25η Ιανουαρίου, ενώ ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης η 26η Ιανουαρίου και record  date η 27η Ιανουαρίου.

Η έναρξη της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων  προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής  θα πραγματοποηθεί στις 31 Ιανουαρίου, ενώ λήξη της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα), στις 9 Φεβρουαρίου.

Ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και  προεγγραφής  ορίστηκε η 14 Φεβρουαρίου, ενώ η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία»)  ανακοινώνει ότι από την 21.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν  στις 21.01.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό  Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για  την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για  την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών  (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (εφεξής το «Ενημερωτικό  Δελτίο»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων,  ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (εφεξής οι «Νέες  Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της  κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων  μετόχων, με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της  Εταιρίας (εφεξής η «Αύξηση») και τιμή διάθεσης €1,90 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα  εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου  Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν.  4548/2018, ως ισχύει, και δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικο Συμβούλιο  με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 17.12.2021.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του  δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 13.3  «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του  Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς  διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους  παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του  επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς στις 21.01.2022, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το  άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις  ακόλουθες ιστοσελίδες:

-του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/el/web/guest/companyprospectus),

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),
και
της Εταιρίας (https://www.intrakat.gr/investor‐relations/shareholders‐information/information‐bulletins/)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε  έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ Παιανίας   Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, Παιανία Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (υπεύθυνη κα. Ιωάννα  Παπαβασιλείου, τηλέφωνο 2106674700).ΣΧΟΛΙΑ