Business

Οικογένεια Σαράντη (Όλυμπος): Μπαράζ εξαγορών και φρένο στα κέρδη

Μιχάλης και Δημήτρης Σαράντης

Μιχάλης και Δημήτρης Σαράντης


Με τζίρο 427 εκατ. ευρώ, εξαγωγές σε 50 χώρες και μπαράζ εξαγορών από τις αρχές του χρόνου ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη είδε την κερδοφορία να συμπιέζεται από την αύξηση των πρώτων υλών και του ενεργειακού κόστους.

Ο μεγαλύτερος παίκτης της χώρας, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου εντάσσονται σήματα όπως Όλυμπος, Ροδόπη, Τυράς, Δουμπιά, Κλιάφα, ΑΓΝΟ, ενίσχυσε το 2021 τις πωλήσεις κατά 5,25% στα 426,754 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι ανατιμήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, στις δευτερεύουσες ύλες, στα υλικά συσκευασίας, στο κόστος ενέργειας και στα μεταφορικά κόστη είχαν επίπτωση στην κερδοφορία του ομίλου.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν 5,96% στα 77,792 εκατ. ευρώ, τα EBITDA υποχώρησαν κατά 12,41% στα 45,370 εκατ. ευρώ, πτώση 55,51% καταγράφηκε στα κέρδη προ φόρων που διαμορφώθηκαν στα 10,238 εκατ. ευρώ, τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 48,45% στα 8,894 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μειώθηκαν στα 12,092 εκατ. ευρώ από 15,319 εκατ. ευρώ.

Πάντως, τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ήταν θετικά 683 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά από φόρους 4,041 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι τα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσης ωφελήθηκαν από την επανεκτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων των θυγατρικών εταιρειών από ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή, καθώς και από την αναβαλλόμενη φορολογία του αποθεματικού εύλογης αξίας της εταιρείας. Ακόμα, παρουσιάστηκε μείωση της επίδρασης από τις συναλλαγματικές διαφορές.

Ο ισχυρός παίκτης των Βαλκανίων

Τα αδέρφια Δημήτρης και Μιχάλης Σαράντης, που εξέλιξαν την οικογενειακή τυροκομική επιχείρηση ΤΥΡΑΣ στον μεγαλύτερο όμιλο γαλακτοκομικών της χώρας υπό την ομπρέλα της Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, από τις αρχές του χρόνου έχουν προχωρήσει σε μπαράζ εξαγορών και εξελίσσονται σε ηγέτη του κλάδου γαλακτοκομικών και στη Βαλκανική.

Η πιο πρόσφατη επεκτατική κίνηση του ομίλου, αφορά στην απόκτηση, στις αρχές Σεπτεμβρίου, του 100% των μετοχών της United Milk Co., θυγατρικής εταιρείας της Δέλτα στη Βουλγαρία.

Το πρώτο βήμα για την οικογένεια Σαράντη στη Βουλγαρία έγινε με την εξαγορά της Tyrbul S.A. το 2003 και την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής κίτρινων τυριών. Με την εξαγορά της UMC (τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών) η Ελληνικά Γαλακτοκομεία αποκτά στην αγορά της Βουλγαρίας όπου η United Milk Co έχει ισχυρότατα μερίδια αγοράς σε γάλα και γιαούρτι.

Πέρα από τη Βουλγαρία ισχυρή είναι η παρουσία και στη Ρουμανία όπου ο όμιλος μέσω της TYROM φέρεται να κατέχει την τρίτη θέση.

Εντός του 2022 ο Όμιλος ενέταξε στον Όμιλο τα περιουσιακά στοιχεία και τα σήματα μία ακόμη ιστορικής εταιρείας, της ΑΓΝΟ.

Η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση του εμπορικού σήματος και του εργοστασίου της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ στον πλειστηριασμό που ολοκληρώθηκε την 31/03/2022 έναντι τιμήματος 7.7 εκ. ευρώ

Συγκεκριμένα, ο πλειστηριασμός αφορούσε στην εκποίηση της έκτασης 132 στρεμμάτων στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης μαζί με τα κτίρια και τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και των κατοχυρωμένων από την ΑΓΝΟ εμπορικών σημάτων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το σήμα ΑΓΝΟ θα μπορέσει να ξαναβρεί τη θέση του στην αγορά και στοχεύει στην επαναφορά των πρώτων προϊόντων στα ράφια μέσα στη χρήση 2023.

Η τρίτη εξαγορά, που ανακοινώθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν το deal με τη ΔΕΛΤΑ αφορά στην πρώτη παραγωγική της παρουσία στην Κύπρο ενώ έχει ξεκινήσει τη δημιουργία εργοστασίου χαλουμιού που στόχο έχει να πρωταγωνιστήσει στην τοπική αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Αφορά στην εξαγορά ποσοστού 49% του μετοχικού κεφαλαίου της «Κουρούσιης», με δικαίωμα διοίκησης και πρόβλεψη για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών σε δεύτερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μεταξύ της «Ν. Θ. Κουρούσιης Λίμιτεδ» και της θυγατρικής της Ελληνικά Γαλακτοκομεία «OLYMPUS FOODS (CYPRUS) LTD». Η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων Ν. Θ. Κουρούσιης Λτδ, ιδρύθηκε το 1959 στη Βατυλή Αμμοχώστου από τoν Ιωάννη Κουρούσιη ως μια οικογενειακή επιχείρηση. Μετά την τουρκική εισβολή, η εταιρεία επαναδραστηριοποιήθηκε το 1974 στην Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. Παράγει μια σημαντική γκάμα γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, από 100% φρέσκο κυπριακό γάλα, μέσα από σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες.

Μείωση λειτουργικού κόστους και ισχυροποίηση των brands

Με δεδομένο ότι οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο άμεσο μέλλον, ο σχεδιασμός του ομίλου, όπως αναφέρει η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν πρόσφατα, προβλέπει μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής. Και κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Στους στρατηγικούς στόχους της Ελληνικά Γαλακτοκομεία εκτός από την ανάπτυξη των μεριδίων αγοράς και του τζίρου εντάσσεται και η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού που θα ισχυροποιήσει τα brands του Ομίλου και θα επιτρέψει να αντισταθμιστούν οι αυξημένοι, λόγω οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικοί κίνδυνοι.

Η μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία με περαιτέρω επέκταση στην Ρουμάνικη και την ευρύτερη βαλκανική αγορά και γενικότερα η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε όλες τις αγορές στις οποίες υπάρχει παρουσία του Ομίλου μέσω των θυγατρικών εταιρειών.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Ο όμιλος Σαράντη εξαγόρασε τη θυγατρική της Δέλτα στη ΒουλγαρίαΣΧΟΛΙΑ