F

Business

Γιατί η Mytilineos γίνεται πιο ελκυστική επενδυτικά μέσω των επιδόσεών της στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ευ. Μυτιληναίος


Στρατηγική επιλογή αποτελεί για την Mytilineos η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο μέσα από τη δημιουργία σχετικού τομέα δραστηριότητας, όσο και μέσω της παρουσίας της εταιρείας στους σχετικούς δείκτες με θετικές αξιολογήσεις. Ειδικά στη μετά Covid-19  εποχή, ενισχύεται η τάση των εισηγμένων να δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς για πολλά επενδυτικά κεφάλαια αποτελεί προϋπόθεση για τις επενδύσεις τους.  Η τάση βιωσιμότητας / ESG (Environmental, Social, and Governance ) έχει πλέον καθιερωθεί, η σκέψη πίσω της ωριμάζει και η επενδυτική ορμή επιταχύνεται.

Καταβάλλονται ολοένα και περισσότερες προσπάθειες για τη συμφωνία κοινών παραμέτρων και σημείων αναφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες, ουσιαστικές μετρήσεις που θα επιτρέπουν συγκρίσεις. Περισσότερες εταιρείες καταβάλλουν πραγματικές προσπάθειες για να συνδέσουν τη βιωσιμότητα με τον σκοπό τους καθώς  οι επενδύσεις με γνώμονα την αειφορία πληθαίνουν μετά το ξέσπασμα του Covid-19.

Τα επενδυτικά κεφάλαια με γνώμονα τη βιωσιμότητα αυξάνονται ταχέως σε μέγεθος και απαιτούν περαιτέρω πειθαρχία στην επενδυτική διαδικασία. Η αειφορία αποτελεί πλέον το κλειδί για διαρκή ανάκαμψη σε κάθε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και οι αρχές της αειφορίας  πλέον είναι απαραίτητο να διαπερνούν την εταιρική κουλτούρα με μετρήσιμο τρόπο.

Την τάση αυτή εδώ και καιρό έχει διακρίνει η έμπειρη  διοίκηση της Mytilineos και η εταιρεία για δεύτερη συνεχή χρονιά έχει παρουσία στον χρηματιστηριακό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good (Emerging Index). Ο επίσημος αυτός δείκτης στοχεύει στην προώθηση επενδύσεων των εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες θα έχουν σημαντική συνεισφορά στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην διακυβέρνηση. Η εταιρεία διατηρεί την παρουσία της στον δείκτη μετά από σχετική ανεξάρτητη αξιολόγηση που έλαβε, τον Ιούνιο 2020, από τον Διεθνή Οργανισμό FTSE.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η MYTILINEOS με συνολική επίδοση ESG: 4,1 (2019:3,9) με άριστα το 5, κατάφερε να πετύχει βαθμολογία μεγαλύτερη από το 92% των αξιολογημένων εταιρειών στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στον συγκεκριμένο δείκτη περιλαμβάνονται περισσότερες από 540 επιχειρήσεις από 24 αναπτυσσόμενες αγορές.

Παρουσία σε πλειάδα δεικτών

Η παρουσία της MYTILINEOS σε ολοένα και περισσότερους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναγνώριση τόσο των σημαντικών πρωτοβουλιών της εταιρείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όσο και της δέσμευσης της διοίκησής της για τη διασφάλιση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική της λειτουργία.

Η σειρά δεικτών FTSE4Good έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την FTSE Russell, που εξειδικεύεται στις εκτιμήσεις των επιδόσεων των εταιρειών με τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, και διακυβέρνησης (ESG).

Η εταιρεία έχει επίσης παρουσία στους παρακάτω δείκτες:

Arabesque S-Ray®

Η Arabesque είναι μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία επιδιώκει να προσδώσει μια νέα διάσταση στη μεθοδολογία επενδύσεων με τη χρήση ποσοτικών μοντέλων ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση της επίδοσης και της βιωσιμότητας των εισηγμένων εταιρειών σε διεθνές επίπεδο. Στην προσπάθειά της αυτή έχει αναπτύξει το S-Ray®, ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση στοιχείων βιωσιμότητας για περισσότερες από 7.000 εταιρείες παγκοσμίως. Η Arabesque μέσω του S-Ray®, χρησιμοποιώντας υπολογιστική στατιστική (machine learning) αναλύει πάνω από 200 δείκτες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 50.000 πηγές. Είναι το πρώτο εργαλείο που αξιολογεί τις εταιρείες σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (GC Score), ενώ παράλληλα παρέχει μια ανάλυση ανά κλάδο για την επίδοση των εταιρειών σε σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (ESG Score). H Arabesque ξεκίνησε να αναλύει την επίδοση της MYTILINEOS μέσω του S-Ray® τον Οκτώβριο του 2018.  

ISS Quality Score

ISS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο σε θέματα Υπεύθυνων Επενδύσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τον Ιανουάριο του 2018 η εταιρεία προχώρησε στη εφαρμογή του δείκτη “Environmental & Social Quality Score Disclosure and Transparency Signal”, που επικεντρώνεται στην δημοσιοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων με έμφαση σε Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά θέματα. Ο στόχος του συγκεκριμένου δείκτη είναι να θέσει στο επίκεντρο των επενδυτικών αποφάσεων περιβαλλοντικά (Ε) και κοινωνικά κριτήρια (S). Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο δείκτη έχει το δικό της score σε μία κλίμακα από 1 που δηλώνει υψηλό δείκτη δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και χαμηλότερο ρίσκο έως 10 που δηλώνει το χαμηλότερο δείκτη δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και υψηλότερο ρίσκο. Η MYTILINEOS είναι μία από τις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο δείκτη και η επίδοσή της μέχρι και 1/11/2019 είναι:

 

CDP

Η MYTILINEOS, από το 2016, συμμετέχει εθελοντικά στην παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP – WATER Security με τη δημοσιοποίηση εκτενών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της δραστηριότητας της.

CSRHub

Το CSRHub είναι μια πλατφόρμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρέχει πρόσβαση σε σχετικές αξιολογήσεις. Δίνει πληροφορίες για 17.490 εταιρείες από 141 χώρες. Χρησιμοποιείται από ανώτατα στελέχη, ερευνητές, επενδυτές, επαγγελματίες και ακτιβιστές προκειμένου να συγκρίνουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης & αειφορίας. Το CSRHub περιλαμβάνει 600 κορυφαίες πηγές δεδομένων CSR / ESG, έρευνες από το ευρύ κοινό, κυβερνητικούς δείκτες, εταιρικές δημοσιεύσεις και δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ καθώς και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η MYTILINEOS βρίσκεται σταθερά στις 5 πρώτες θέσεις της λίστας των 24 ελληνικών εταιρειών που καταφέρνουν να αξιολογηθούν και στις 4 κατηγορίες του δείκτη (Κοινωνία -Ανθρώπινο Δυναμικό – Περιβάλλον – Διακυβέρνηση).

Bloomberg 

Ο Οργανισμός Bloomberg αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών δεδομένων παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ως πηγή, σε πραγματικό χρόνο, οικονομικών ειδήσεων και πληροφοριών από τις κεντρικές τράπεζες, τα επενδυτικά ιδρύματα, τις εμπορικές τράπεζες, τις κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς, τις εταιρείες και τις οργανώσεις σε περισσότερες πάνω από 150 χώρες. Με πάνω από 300.000 συνδρομητές, η υπηρεσία Bloomberg Professional παρέχει μια πλατφόρμα για την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματά διεθνών Ομίλων και εταιρειών που αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικές επενδυτικά από τους υφιστάμενους και τους δυνητικούς επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ετήσια έρευνα “ESG Bloomberg Survey”, στην οποία η MYTILINEOS συμμετέχει από το 2011. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, η επίδοση που αφορά στη δημοσιοποίηση των ESG στοιχείων της Εταιρείας είναι 63/100 κατατάσσοντάς την στην 1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και την 47η σε παγκόσμιο επίπεδο. 


ΣΧΟΛΙΑ