Business

Γιατί επιμένει η διοίκηση της ΤΙΤΑΝ στην αλλαγή έδρας και την εισαγωγή της στο Euronext Βρυξελλών

ΤΙΤΑΝ

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ


Η ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου ΤΙΤΑΝ, η εισαγωγή του σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών, η διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων και το ανταγωνιστικότερο κόστος δανεισμού, είναι οι λόγοι που επικαλείται και πάλι η διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας, η οποία επανέρχεται με νέα δημόσια πρόταση που οδηγεί σε αλλαγή έδρας της επιχείρησης και αν πετύχει και σε έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι χθεσινοβραδινές ανακοινώσεις δεν ξαφνιάζουν αφού, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, τον περασμένο μήνα κατά την ενημέρωση των αναλυτών, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2018 «η βασική στρατηγική ανάγκη για μακροπρόθεσμη και σταθερή χρηματοδότηση παραμένει και η απόφαση διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών είναι σε ισχύ».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΤΙΤΑΝ η Δημόσια Πρόταση δεν σηματοδοτεί οποιαδήποτε αλλαγή στη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου. Αντιθέτως, την χαρακτηρίζει ως ένα ακόμη ορόσημο στη δυναμική πορεία ανάπτυξής του αντικατοπτρίζοντας πλήρως το διεθνές αποτύπωμα και τις προοπτικές του.

Η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, όπως επίσης δεσμεύεται η διοίκηση, δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στη στρατηγική και στις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η παρουσία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής, των επενδύσεων στις δραστηριότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του στη χώρα.

Η TITAN Cement International, η νέα εταιρεία με ιδρυτές τους βασικούς μετόχους της τσιμεντοβιομηχανίας και έδρα στις Βρυξέλλες, αναφέρει πως ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, δραστηριοποιούμενος σε ένα διεθνές περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, σε έναν κλάδο εντάσεως κεφαλαίου όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη, χρειάζεται να προβεί σε ενέργειες που θα διευκόλυναν την πρόσβασή του σε χρηματοδότηση υπό όρους ανάλογους με αυτούς που προσφέρονται στους ανταγωνιστές του.

Η καταστατική έδρα της TITAN Cement International είναι στο Βέλγιο, ενώ η διοίκησή της ασκείται από την Κύπρο, μία χώρα στην οποία ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πολύχρονη παρουσία και εμπειρία.

Οι σημερινοί μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ, Ανδρέας Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Νέλλος-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Παύλος Κανελλόπουλος, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Ελένη Παπαλεξοπούλου ίδρυσαν και κατέχουν μέχρι σήμερα συνολικά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της TITAN Cement International. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Ιδρυτές κατέχουν 17.333.195 Κοινές Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 22,49% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ και 27.616 Προνομιούχες Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,36% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ, δηλαδή συνολικά 17.360.811 Μετοχές ΤΙΤΑΝ που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 20,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ.

Η βασικότερη διαφορά της νέας δημόσιας πρότασης σε σχέση με την προηγούμενη αποτυχημένη είναι το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβασή της που τώρα είναι το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και από τις δύο κατηγορίες των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (κοινές και προνομιούχες) αντί του 90%.

Οι κάτοχοι μετοχών ΤΙΤΑΝ που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε μία προσφερόμενη μετοχή, (i) μία Μετοχή της TITAN Cement International τηρούμενη σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή (ii) μία Μετοχή της TITAN Cement International τηρούμενη σε λογιστική μορφή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών ΤΙΤΑΝ

7. Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχουν προσφερθεί στην TITAN Cement International τουλάχιστον (i) 69.357.212 Κοινές Μετοχές που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, ή/και (ii) 6.812.064 Προνομιούχες Μετοχές που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ η TITAN Cement International θα απαιτήσει, κατά περίπτωση:

1. Από όλους τους εναπομείναντες κατόχους Κοινών Μετοχών τη μεταβίβαση όλων των Κοινών Μετοχών τους με αντάλλαγμα, είτε μία Μετοχή της νέας εταιρείας για κάθε μία Κοινή Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Κοινή Μετοχή, ίσο με 19,64 ευρώ.

2. Από όλους τους εναπομείναντες κατόχους Προνομιούχων Μετοχών τη μεταβίβαση όλων των Προνομιούχων Μετοχών τους με αντάλλαγμα, είτε μία Μετοχή της νέας εταιρείας για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, ίσο με 18,98 ευρώ.

Βάσει του οικείου νόμου το ποσό της ανταλλαγής ανά μετοχή αντιστοιχεί στη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Κοινής Μετοχής και της Προνομιούχου Μετοχής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Νέα δημόσια πρόταση με χαμηλότερο πήχυ για «έξοδο» της Τιτάν

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συγκλονίζει ο Δ. Παπαλεξόπουλος (Τιτάν): «Πρέπει να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας»

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Επιβεβαίωση mononews για ΤΙΤΑΝ: Όλο το παρασκήνιο του «ΟΧΙ» στην δημόσια πρόταση


ΣΧΟΛΙΑ