Ευάγγελος Μυτιληναίος: Γιατί θα προσλάβω άνεργους νέους

  • Λίλιαν Μαργαρίτη
Ευάγγελος Μυτιληναίος ΜΕΤΚΑ Όμιλος Μυτιληναίου

Ευάγγελος Μυτιληναίος. Επικεφαλής Μυτιληναίος


Διέξοδο σε νέους και νέες που προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα σε μία αγορά εργασίας με περιορισμένες ευκαιρίες προσφέρει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Μέσω των εταιριών του υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης για άνεργους νέους, δίνοντας τους τη ευκαιρία αφενός ν’ αποκτήσουν εμπειρία σε ένα δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον και αφετέρου να αναδείξουν τις ικανότητες τους και να αποκτήσουν προοπτική για το μέλλον.

Ο Όμιλος Μυτιληναίος, με την πρωτοβουλία «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», η οποία αποτελεί το επόμενο βήμα του προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη», αποδεικνύει για μια ακόμα φορά έμπρακτα τη θέλησή του να στηρίξει την εγχώρια αγορά εργασίας και να ανοίξει δρόμους καριέρας για τους νέους, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα μας.

Αλουμίνιο της Ελλάδος
Αλουμίνιο της Ελλάδος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε νέους μέχρι 28 ετών και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα νέων εργαζομένων, οι οποίοι θα ζήσουν διαφορετικές επαγγελματικές εμπειρίες στις ποικίλες οργανωτικές δομές των εταιρειών του Ομίλου, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για 12μηνη έμμισθη απασχόληση, σε διάφορες διευθύνσεις των εταιρειών του Ομίλου, καθώς και συστηματική εκπαίδευση, προκειμένου να εξελίξουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητές τους.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στην εταιρική κουλτούρα του Ομίλου – η οποία ενθαρρύνει την καινοτομία και την πρωτοβουλία σε όλα τα επίπεδα και προάγει την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα – και να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στις εταιρίες του Ομίλου.

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Ευάγγελος Μυτιληναίος. Ετών 60. Επικεφαλής Μυτιληναίος

Το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε διαφορετικές διευθύνσεις των εταιρειών του Ομίλου Μυτιληναίος όπως: Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Εμπορική Διεύθυνση, Επικοινωνίας & Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών και Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

• Πτυχίο ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
• Μικρή (ως 1 έτος) ή και καθόλου εργασιακή εμπειρία
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση MS Office
• Όραμα και προσήλωση στην προσωπική τους ανάπτυξη
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής βιογραφικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ενότητα του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Ομίλου.

Επανάληψη του προγράμματος “Μηχανικοί στην Πράξη”

Το “Μηχανικοί στην Πράξη”, από την Αλουμίνιον της Ελλάδος του ομίλου Μυτιληναίος, που έδωσε τη δυνατότητα 12μηνης έμμισθης εργασίας σε 11 Νέους Μηχανικούς ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σύμφωνα με στέλεχος της εταιρίας θα επαναληφθεί σύντομα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει, να αναδείξει και να ενισχύσει τις προοπτικές ταλαντούχων νέων Μηχανικών για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Αλουμίνιο της Ελλάδος
Αλουμίνιο της Ελλάδος

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 και το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» υλοποιήθηκε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση στην οικονομία, σε συνθήκες υψηλής ανεργίας και ανασφάλειας για τους νέους και το μέλλον τους. Η εταιρία φιλοξένησε τους 11 Νέους Μηχανικούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, σε ανακαινισμένα διαμερίσματα, στον πρότυπο οικισμό του εργοστασίου στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Το βασικό κόστος της επένδυσης του προγράμματος ανήλθε σε 211.000 ευρώ, ενώ η Αλουμίνιον της Ελλάδος ενέταξε δύο από τους Νέους Μηχανικούς στο δυναμικό της.