Business

Euroxx: Εγκρίθηκε σχέδιο συγχώνευσης με την «Αττικές Επενδύσεις»

  • NewsRoom


Στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Αττικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων προχώρησε η α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Euroxx που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι η α’ επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Οκτωβρίου 2019 μετ’ αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30ής.09.2019, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία, έλαβε ομόφωνα αποφάσεις επί του δεύτερου και τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ ως προς το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπήρξε ενημέρωση των μετόχων.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1ο:

Ενημερώθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι ότι αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η από 30.09.2019 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου από €5.870.400,00 σε €3.522.240,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από €0,60 σε €0,36 ευρώ εκάστη, καθώς και η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο:

Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η “Απορροφώμενη”), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, εγκρίθηκε η από 23.08.2019 έκθεση αποτίμησης της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκρίθηκε η από 23.08.2019 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίθηκε το από 23.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, χωρίς τροποποιήσεις και η κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό €1.802.520,00 με την έκδοση 5.007.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη, που θα καλυφθεί με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, εγκρίθηκε η καταβολή σε μετρητά ποσού €27,16, στο πλαίσιο της συγχώνευσης, στη μοναδική μέτοχο της Απορροφώμενης, εταιρεία με την επωνυμία “Casalini Holdings Ltd.”, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, συνεπεία της συγχώνευσης και επικυρώθηκε η από 23.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο:

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, η τροποποίηση – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του συνόλου του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και η κωδικοποίησή του.ΣΧΟΛΙΑ