Business

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στην αντεπίθεση ο Αν. Καλλιτσάντσης – «Ο Μπόμπολας και ο Κούτρας παραπλανούν με επιλεκτικά στοιχεία»

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης. Διευθύνων σύμβουλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ


Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη γενική συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η κίνηση του Αναστάσιου Καλλιτσάντση, Change4Ellaktor, περνά ξανά στην αντεπίθεση, με μια νέα απάντηση προς την πλευρά των Λεωνίδα Μπόμπολα και Δημήτρη Κούτρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απάντηση της  Change4Ellaktor, η πλευρά Καλλιτσάντση εξακολουθεί να πιστεύει πως η πρόσφατη απάντηση της διοίκησης του ΕΛΛΑΚΤΟΡ, δεν πρόκειται για έγγραφο του Ομίλου, αλλά προσωπικό έγγραφο των κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα.

Πιο αναλυτικά η Change4Ellaktor σημειώνει:

«Θα θέλαμε να επαναλάβουμε τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με τον πίνακα “4. ROCE-Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων ανά Τομέα” που έχει δοθεί στη σελίδα 12 του εγγράφου “Παρουσίαση προς τους Μετόχους. Αναδιοργάνωση Ομίλου-Ενημέρωση” :

-Η απεικόνιση των ποσοστών όλων των τομέων πλην του τομέα των αιολικών (ΑΝΕΜΟΣ) έχει βασιστεί σε αναπροσαρμοσμένα οικονομικά μεγέθη. Ως εκ τούτου επιχειρείται μία ασύμμετρη σύγκριση με σκοπό να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα.

Απάντηση Change4Ellaktor στους κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα

-Επιπλέον, η παρουσίαση των ποσοστών ROCE για μία μόνο οικονομική χρήση παρέχει μία μερική εικόνα της απόδοσης ενός κλάδου. Η εξέλιξη των ποσοστών ROCE σε βάθος χρόνου παρέχει μία πιο ξεκάθαρη ένδειξη της απόδοσης και των προοπτικών του κλάδου.

-Η πραγματική εικόνα της κατασκευής, της διαχείρισης απορριμμάτων και των αιολικών βάσει των δημοσιευμένων κι ελεγμένων στοιχείων τους, χωρίς καμία αναπροσαρμογή (θετική ή αρνητική) παρουσιάζεται στα ακόλουθα γραφήματα:

Καταγραφή1

Καταγραφή2

Καταγραφή3

-Τα παραπάνω διαγράμματα ξεκάθαρα αναδεικνύουν :

*την αρνητική απόδοση τα τελευταία χρόνια (2014-2017) των απασχολούμενων κεφαλαίων της δραστηριότητας κατασκευής.

*την μειούμενη απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων της δραστηριότητας Περιβάλλοντος (ΗΛΕΚΤΩΡ) που μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπήρξε οριακή έως και αρνητική.

*τη βελτιούμενη (πάντοτε θετική) απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων της δραστηριότητας των Ανανεώσιμων (ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ). Σημειώνεται δε, ότι μέρος του δανεισμού της δραστηριότητας χρηματοδοτεί τα υπό κατασκευή έργα Αιολικών Πάρκων δυναμικότητας 168MW που εκτιμάται ότι θα μπουν σε λειτουργία μέχρι τα τέλη του 2019, οπότε και θα αρχίσουν να συνεισφέρουν στη λειτουργική κερδοφορία της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

-Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζουμε το ποσοστό ROCE με τη “μέθοδο των αναπροσαρμογών” των κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα (όπως την υποδεικνύουν στην “Ανακοίνωση-Σχολιασμό Δημοσιεύματος” της 26ης Ιουνίου).

Καταγραφή4

-Με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία τους το αναπροσαρμοσμένο ROCE της Κατασκευής είναι 6% (όχι 6,7% όπως αναφέρεται στην υπό εξέταση παρουσίαση των κ.κ. Μπόμπολα-Κούτρα), εγείροντας ερωτήματα για την ακρίβεια των υπολογισμών τους.

-Επιπλέον, το ROCE 6% της Κατασκευής είναι μικρότερο από το 6,1% RΟCE των Αιολικών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ROCE των αιολικών δεν βασίζεται σε αναπροσαρμοσμένα στοιχεία.

Μας φαίνεται περίεργο ότι οι κ.κ. Μπόμπολας και Κούτρας ισχυρίζονται ότι θέλουν να πουλήσουν την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και την ίδια στιγμή εμφανίζονται να κάνουν ό,τι μπορούν για να υποβιβάσουν την ελκυστικότητά της έναντι των πιθανών αγοραστών.

2. Για τα παρουσιαζόμενα στη σελίδα 21 του εγγράφου, επιμένουμε στην άποψή μας.

Καταγραφή5

-Το γράφημα παρουσιάζει επιλεκτικές προσαρμογές και υποκατηγορίες του κλάδου της κατασκευής όπως π.χ. αναφέρεται μόνο στα έργα υποδομής στην Ελλάδα αλλά όχι στα κτηριακά έργα, ενώ κάνει προσαρμογές μόνο για τις ζημίες στη Μέση Ανατολή αλλά καμία αναφορά στα Βαλκάνια.

-Οι υποκατηγορίες αυτές του τομέα της Κατασκευής, ουδέποτε έχουν παρουσιαστεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ή της ΑΚΤΩΡ και επομένως τα οικονομικά στοιχεία που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα είναι μη δημοσιευμένα, μη ελεγμένα και αναπροσαρμοσμένα, όπως ακριβώς αναφέραμε.

-Το μόνο νέο που προκύπτει από την “Ανακοίνωση-Σχολιασμός Δημοσιεύματος” για τον πίνακα “4. Εξέλιξη περιθωρίου Κατασκευής” είναι ότι κατά τη γνώμη μας οι κ.κ. Μπόμπολας και Κούτρας εισήγαγαν έναν νέο δείκτη, αυτόν του “Αναπροσαρμοσμένου Αποτελέσματος προ Φόρων”, που όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες ΕΔΜΑ (Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης), οι οποίοι αναλυτικά παρατίθενται στις σελίδες 6-8 της “Ετήσιας  Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ” της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης ΕΛΛΑΚΤΩΡ της 31.12.2017.

Η πρωτοβουλία CHANGE4ELLAKTOR εμμένει στην άποψή της ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τους κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα είναι επιλεκτικά και παραπλανητικά. Πρέπει να αποδίδονται σε εκείνους από τους οποίους προέρχονται κι όχι να εμφανίζονται ως επίσημες πληροφορίες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τι απαντά η Ελλάκτωρ στις καταγγελίες Καλλιτσάντση

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Υπόθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέα επίθεση Καλλιτσάντση σε Μπόμπολα και Κούτρα

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Δημοσκόπηση του mononews για την υπόθεση Ελλάκτωρ – Πείτε μας τη γνώμη σας και ψηφίστεΣΧΟΛΙΑ