F

Business

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

A. Καλλιτσάντσης. Πρόεδρος Ελλάκτωρ

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης. Διευθύνων σύμβουλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ


Εγκρίθηκε η συγχώνευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η Συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμό μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το N. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης («ΣΣΣ») με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ», και από κοινού με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (η «Συγχώνευση»).

Η Συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμό μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Σύμφωνα με το ΣΣΣ, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι μία και είκοσι επτά (1,27) νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€1,03) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατέχουν.

Έκαστη των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ανέθεσε την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και έχει λάβει γνώμη επί του εύλογου, δικαίου και λογικού της ως άνω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, η μεν ΕΛΛΑΚΤΩΡ από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton A.E., η δε ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Alpha Bank.

Τα ανωτέρω και η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελούν υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (ΕΛΛΑΚΤΩΡ): Ιδού η λύση για τα δημόσια έργα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΛΠΕ, Jumbo, Μυτιληναίος και Ελλάκτωρ οι κορυφαίες επιλογές της Alpha Finance για το 2019


ΣΧΟΛΙΑ