• Business

  CNL Capital: Στα €588.009 αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2023

  • NewsRoom
  Νίκος Χλωρός, διευθύνων σύμβουλος CNL Capital

  Νίκος Χλωρός, διευθύνων σύμβουλος CNL Capital


  Τα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δημοσίευσε η CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το 2023 αποτέλεσε μια εξαιρετική χρονιά για τη CNL CAPITAL, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα οικονομικά της μεγέθη. Η Εταιρεία αντιμετώπισε υγιή κι αυξανόμενη ζήτηση κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που της επέτρεψε να ενισχύσει σημαντικά την επενδυτική της δραστηριότητα και να καταγράψει υψηλές αυξήσεις στα έσοδα, τα κέρδη και το ενεργητικό της.

  Συγκεκριμένα, το ύψος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 37% κι ανήλθε στις 31/12/23 στα €12.383.373 (31/12/22: €9.068.090). Συνολικά κατά το 2023, η CNL CAPITAL κάλυψε 29 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2022: 26 νέες εκδόσεις), επενδύοντας το συνολικό ποσό των €16,3 εκατ. (2022: €12,7 εκατ.). Επίσης, κατά το 2023, υπήρξαν 24 λήξεις ομολογιακών δανείων (έναντι 19 το 2022), συνεπώς η Εταιρεία στις 31/12/2023 κατέληξε με ένα χαρτοφυλάκιο 35 ενεργών επενδύσεων (31/12/22:30).

  Ακόμα ισχυρότερη ήταν η άνοδος στα συνολικά έσοδα της Εταιρείας τα οποία αυξήθηκαν κατά 62% κι ανήλθαν σε €1.688.755 (2022: €1.043.738). Τα συνολικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 49% και διαμορφώθηκαν σε €857.230, (2022: €574.743).

  Συνεπώς, τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο ήταν αυξημένα κατά 77% στα €831.525, (2022: €468.996). Παράλληλα, οι προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες στις 31/12/23 ήταν μειωμένες κατά 51% στα €197.312 (31/12/22: €406.461).

  Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κατά το 2023 η CNL CAPITAL παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους €588.009, πολλαπλάσια των καθαρών κερδών της προηγούμενης χρήσης (2022: €34.595). Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή για τη χρήση 2023 διαμορφώνονται σε €0,7945 (2022: €0,0465).

  Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας (NAV/Share) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε € 11,22 (31/12/2022: €10,64 ευρώ).

  Ως αποτέλεσμα της παραπάνω εξαιρετικής πορείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL CAPITAL, προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα διεξαχθεί στις 22 Μάιου 2024, την καταβολή συνολικού καθαρού μερίσματος 0,5008 ανά μετοχή. Δεδομένου πως έχει ήδη καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2023, καθαρό προμέρισμα ύψους 0,2508 ανά μετοχή, η καταβολή του υπολειπόμενου ποσού των 0,25 ευρώ ανά μετοχή θα γίνει μετά την έγκριση του από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται και κατά το 2024, με τη CNL CAPITAL να έχει καλύψει από την 1/1/24 μέχρι σήμερα 9 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων ύψους €3,63εκατ.

  Παράλληλα, και προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, η Εταιρεία προχώρησε στην άντληση νέων δανειακών κεφαλαίων με την έκδοση 4 νέων ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους €3,42 εκατ.

  Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας: “Το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τη CNL CAPITAL κι αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη τα οποία δημοσιεύουμε σήμερα. Η Εταιρεία ενισχύει συνεχώς την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά και πέτυχε πέρυσι έναν απαιτητικό συνδιασμό: να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα της ανά επένδυση και ταυτόχρονα να αυξήσει ουσιαστικά την επενδυτική της δραστηριότητα. Η θετική αυτή πορεία μεταφράζεται και στην υψηλή μερισματική απόδοση που η CNL CAPITAL αποφέρει φέτος στους μετόχους της. Πεποίθηση μας είναι πως υφίστανται ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης κι αξιοποιούμε αυτή την ευνοική δυναμική προκειμένου να διαμορφώσουμε το επόμενο στάδιο εξέλιξης της CNL CAPITAL’’.

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: ‘’Η επενδυτική φιλοσοφία της CNL CAPITAL έχει δημιουργήσει προιόντα και οι υπηρεσίες που έχουν κερδίσει τη θέση τους στην αγορά, προσφέροντας λύσεις στις ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες και μια ελκυστική σχέση απόδοσης/ρίσκου στους μετόχους της. Δε στεκόμαστε όμως εδώ, αλλά έχουμε προτεραιότητα τον περαιτέρω εμπλουτισμό αυτών των λύσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε σημαντική επιτάχυνση της αναπτυξιακής μας πορείας’’.

  Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/financial-results/

  Διαβάστε επίσης

  ΑΔΜΗΕ – Νational Grid SA: Προκηρύσσονται οι μελέτες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Saudi Greek Interconnection

  Flyover: Απορρίφθηκε η αναστολή εργασιών – Ξεμπλοκάρει προς το παρόν το έργο

  Korinthian Foods: Εκτίναξη κερδών στα 5,9 εκατ. ευρώ το 2023  ΣΧΟΛΙΑ