Business

Cenergy (τηλεδιάσκεψη): On track και σε τελικό στάδιο οι συζητήσεις με Orsted-Τι είπε για νέα επένδυση στη Θεσσαλία

Αλέξανδρος Μπένος

Αλέξανδρος Μπένος, CFO Cenrgy


Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ Cenergy και Orsted για τη δημιουργία κοινοπραξίας και νέας μονάδας στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο κ. Αλέξανδρος Μπένος CFO της εταιρείας, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα τριμήνου.

Σχετικά με τη νέα μονάδα του ομίλου στη Θεσσαλία το Windhub σημείωσε ότι είναι σε στάδιο μελετών και εξαρτάται από την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τα offshore πάρκα στην Ελλάδα και την εξασφάλιση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Όπως ανέφερε πρόκειται για μια επένδυση 50-70 εκατ. ευρώ που θα βασιστεί σε συνεργασία με τοπικές εταιρείες και θα αξιοποιήσει τόσο την έκταση που διαθέτει ο όμιλος στο Βόλο όσο και το ιδιωτικό λιμάνι. Ήδη διερευνώνται οι τρόποι χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους και πραγματοποιούνται επαφές με τοπικές μονάδες για να πραγματοποιηθούν συνεργασίες. Σε πρώτη φάση μπορεί η δυναμικότητα της νέας μονάδας να είναι για 5-7 ανεμογεννήτριες (300-400 τόνους έκαστη) και ακολούθως να επεκταθεί η δυναμικίτητα της μονάδας που θα μπορούσε να καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου.

Όσον αφορά τις επαφές με την Orsted σημείωσε, ότι οι συζητήσεις είναι στο τελικό στάδιο και συζητούνται οι νομικές λεπτομέρειες, αλλά όπως εκτίμησης σύντομα η συμφωνία θα ολοκληρωθεί και τότε η Cenergy θα μπει σε άλλο επίπεδο.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος σημείωσε ότι αποτελεί μόνο το 8% του λειτουργικού κόστους στην παραγωγή καλωδίων και λίγο περισσότερο στην παραγωγή σωλήνων και δεν επηρεάζει τα κόστη της εταιρείας. Αντίθετα, το 60-70% του λειτουργικού κόστους είναι το κόστος των μετάλλων και γι αυτό η εταιρεία πραγματοποιεί συνεχώς hedhging για να μην επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των τιμών τους.

Σχετικά με την πορεία της εταιρείας φέτος, εκτίμησε ότι τα επόμενα τρίμηνα θα διατηρηθούν και θα βελτιωθούν οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου. Επίσης τόνισε ότι το κύμα της ενεργειακής μετάβασης και της στροφής στον ηλεκτρισμό είναι τόσο ισχυρό που αναμένεται η ισχυρή ζήτηση να συνεχιστεί τα επόμενα 7 χρόνια.

Ισχυρή ζήτηση και αύξηση τιμών μετάλλων

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές τιμές μετάλλων στο πρώτο τρίμηνο και η έγκαιρη εκτέλεση καλωδιακών έργων από τις ανεκτέλεστες παραγγελίες έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις.

Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα η ζήτηση ανέκαμψε θέτοντας τις βάσεις για ένα σταθερά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών το οποίο, με τη σειρά του, αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας για το υπόλοιπο του έτους.

Από την άλλη πλευρά  ο πληθωρισμός σε όλες τις βασικές πρώτες ύλες και η αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα οδήγησαν υψηλότερα το κεφάλαιο κίνησης και, κατά συνέπεια, τον καθαρό δανεισμό. Ωστόσο τα χαμηλότερα επιτόκια ώθησαν το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 και συγκεκριμένα στα 6,8 εκατ. ευρώ (-0,5 εκατ. ευρώ ή -7%). Συνολικά, εκτιμάται ότι  η Cenergy Holdings μπορεί να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια του 2022, εστιάζοντας στην αύξηση της αξίας και όχι των όγκων, στις καινοτόμες λύσεις προστιθέμενης αξίας στο εξελισσόμενο οικοσύστημα της ενεργειακής μετάβασης.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ, 25% αυξημένο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα των καλωδίων. Το EBITDA έφτασε τα 25,8 εκατ. ευρώ, 39% πάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έφτασαν στα 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2021. Όπως τονίζει ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings «τα μεγέθη των πρώτων μηνών του 2022 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς στον κλάδο των καλωδίων είδαμε αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ενώ οι πρόσφατες αναθέσεις στον τομέα των σωλήνων χάλυβα προοιωνίζονται ένα θετικό έτος.

Η Cenergy Holdings εκμεταλλεύεται τις τάσεις παγκόσμιας κλίμακας (megatrends) για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικά, την παγκόσμια ‘πράσινη μετάβαση’. Η αύξηση των εσόδων και όλων των μεγεθών κερδοφορίας μας στις αρχές του 2022 αποδεικνύουν τις δυνατότητες αυτές».

Το ανεκτέλεστο των παραγγελιών της Cenergy Holdings παραμένει στο 1 δις. ευρώ με σημαντικές αναθέσεις έργων σε σωλήνες χάλυβα ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με τη διοίκηση οι πρόσφατες αναθέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους περιλαμβάνουν την προμήθεια 201 χλμ. σωλήνων χάλυβα για αγωγό μεταφοράς αφαλατωμένου νερού στη Χιλή, 360 χλμ. inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο, την προμήθεια σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για τη σύνδεση του νέου κοιτάσματος αερίου OKEA Hasselmus με την πλατφόρμα παραγωγής Draugen στη Βόρεια Νορβηγική Θάλασσα και νέες νησιωτικές καλωδιακές διασυνδέσεις για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο κλάδος καλωδίων επωφελείται τόσο από την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα, όσο και από τις ήδη εξασφαλισμένες παραγγελίες για καλωδιακά έργα. Ταυτόχρονα, η αποδεδειγμένη δυναμική στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν τους κύριους μοχλούς επίτευξης κερδοφορίας για τον κλάδο. Ο κλάδος αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 αποτελώντας τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας ολόκληρου του Ομίλου.

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα προσβλέπει επίσης σε μια θετική χρονιά, καθώς το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που δημιουργήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες εγγυάται υψηλή χρησιμοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ τα περιθώρια κέρδους για το υπόλοιπο του έτους αναμένονται ικανοποιητικά. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει την προσπάθειά της για επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές και νέα καινοτόμα προϊόντα, όπως είναι οι σωλήνες μεταφοράς καθαρού υδρογόνου, οι λύσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), υποδομές για υπεράκτια αιολικά πάρκα, κ.λπ. Επίσης σχετικά με την πιθανή συνεργασία με την Ørsted για την κατασκευή ενός εργοστασίου υποθαλάσσιων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, οι συζητήσεις συνεχίζονται.ΣΧΟΛΙΑ