Business

ΝΙΚΑΣ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 2/2 στο πλαίσιο της εξαγοράς Chipita

  • NewsRoom
ΝΙΚΑΣ


Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Φεβρουαρίου κάλεσε η  ΝΙΚΑΣ τους μετόχους της, μετά το deal εξαγοράς από την Chipita με θέμα την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας, και (ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, και λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού των είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν επτά ευρώ (23.272.107€) με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή 0,30€.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Νίκας στο πλαίσιο της από 30 Δεκεμβρίου 2016 Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων της Νίκας και των θυγατρικών εταιρειών της, αποφάσισε την 12 Ιανουαρίου 2017 να προτείνει, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 02.02.2017 (στο εξής, η «ΕΓΣ» ή «Έκτακτη Γενική Συνέλευση»), τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τα €0,60 ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε €6,00 ανά έκαστη ονομαστική μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά δέκα (10), οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιας μετοχής, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4,80€ και στρογγυλοποιείται ο αριθμός των μετοχών προς τα κάτω.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία το συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

2. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €11.531.857,20 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €6,00 ανά μετοχή σε €0,30 και λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών κατά τα ανωτέρω, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (€606.939,60) και θα διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (2.023.132) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού €23.272.106,40 από την Εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση 77.573.688 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (η «Αύξηση»).

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων Μετοχών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.), η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τα νέα σχέδια του Θεοδωρόπουλου και της Chipita μετά την ΝΙΚΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: The Wise Man: Τα μυστικά της Παπαστράτος και της συμφωνίας του Σ. Θεοδωρόπουλου (ΝΙΚΑΣ με Chipita)


ΣΧΟΛΙΑ