Business

BriQ Properties: Αύξηση 29% στα EBITDA 9μηνου

  • NewsRoom

Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος Quest, BriQ Properties


Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2020, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 2.765 χιλ. έναντι € 2.100 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 32%, (έχοντας ενσωματώσει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID -19), κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα του εννεαμήνου 2020 επηρεάστηκαν από μειώσεις ενοικίων συνολικού ύψους € 509 χιλ. λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID -19.

Η Εταιρεία κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της στο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα:

• Την 30η Σεπτεμβρίου 2020, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 26 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 72.557 χιλ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793 χιλ. την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 21%.

• Εντός του εννεαμήνου του 2020, η Εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 12.269 χιλ. που αφορούσαν: (i) τρία επενδυτικά ακίνητα συνολικού ποσού επένδυσης €7.795 χιλ., (ii) ένα ακίνητο μέσω εξαγοράς εταιρείας έναντι τιμήματος € 3.480 χιλ. και (iii) μεταγενέστερες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους € 994 χιλ. οι οποίες σχετίζονται κυρίως με σταδιακές καταβολές για την κατασκευή ενός σύγχρονου Κτιρίου Αποθηκών και Διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής επιφάνειας 20.764 τ.μ..

• Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 29% και ανήλθαν σε € 1.842 χιλ. έναντι € 1.424 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.805 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2020 έναντι € 1.522 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 19%.

(1) Δεν περιλαμβάνονται (i) κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, (ii) έξοδα μάρκετινγκ της ΑΜΚ ποσού € 91 χιλ. της περσινής περιόδου τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν τον Δεκ ‘19 ενώ (ii) έχει γίνει προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ στο 75% του ετησίου ΕΝΦΙΑ ώστε να αντιστοιχεί στην περίοδο αναφοράς (01.01-30.09). (2)

Επιπλέον των ανωτέρω υπό (1), δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της περιόδου 01.01-30.09.2020 έξοδο ποσού € 165 χιλ. το οποίο αφορά ζημιά λόγω πρόωρης εξόφλησης του ομολογιακού δανείου που είχε συνάψει η Εταιρεία με την Τράπεζα Alpha Bank και το οποίο είχε αναγνωριστεί ως έσοδο παρούσας αξίας την 31.12.2019 λόγω τροποποίησης των συμβατικών όρων του δανείου.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.573 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2020 έναντι € 1.002 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 57%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε € 11.248 χιλ. έναντι € 37.568 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019. Σε συνέχεια της από 30.03.2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρείας, την 15.04.2020 και 16.04.2020 αποπληρώθηκαν ομολογίες συνολικής αξίας € 12.572 χιλ. με αποτέλεσμα η Εταιρεία την 30.09.2020 να έχει σχεδόν μηδενικό δανεισμό.

Η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων έγινε με στόχο τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της Εταιρείας εν μέσω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η Εταιρεία την 30.09.2020 είχε στην κατοχή της συνολικά 193.079 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 322 χιλ. ενώ σήμερα η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 272.412 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης € 474 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,74 ανά μετοχή. Οι ίδιες μετοχές σήμερα αντιστοιχούν στο 0,76% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ