Business

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ολόκληρο το κατηγορητήριο για τη Folli Follie: Πώς στήθηκε η «κομπίνα» και πόσα «τσέπωσαν» οι Κουτσολιούτσοι

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κουτσολιούτσος Folli Follie

Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος


Ο τρόπος με τον οποίο ενορχήστρωσαν τη «μεγάλη απάτη» και η τεράστια ζημιά που προκάλεσαν σε Δημόσιο και ιδιώτες καταγράφονται στο βαρύ κατηγορητήριο που βαραίνει την οικογένεια Κουτσολιούτσου για τη συμμετοχή της στην πολύκροτη υπόθεση της Folli Follie.

Στο κατηγορητήριο του γιου, που αποκαλύπτει σήμερα το mononews.gr, αποδίδονται βαρύτατες κατηγορίες στην «Αγία Οικογένεια» και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια τα κόλπα που επιστράτευαν για να ξεγελούν συστηματικά και με οργανωμένο τρόπο τις αρχές και να φουσκώνουν πλασματικά και επί σειρά ετών (17 συνολικά) τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Επιπρόσθετα, αναλύεται με ακρίβεια η τεράστια ζημιά (πάνω από 400 εκατ. ευρώ) που προκλήθηκε από τις παράνομες πράξεις τους καθώς και το παράνομο όφελος που «έβαλαν στην τσέπη»… σε βάρος ιδιωτών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Το πανούργο σχέδιο των Γιώργου  (Τζώρτζη) και Δημήτρη Κουτσολιούτσου, όπως προκύπτει από τα κατηγορητήρια που τους έστειλαν προσωρινά κρατούμενους στη φυλακή, βασίστηκε στη σύσταση και διεύθυνση από το 2001 έως και 25 Μαΐου 2018, οπότε αποκαλύφθηκε η δράση τους, επιχειρησιακά δομημένης με διαρκή δράση ομάδας (εγκληματική οργάνωση), η οποία αποτελούνταν από τουλάχιστον ακόμη 29 άτομα που εκτελούσαν πειθήνια τις εντολές τους (μαζί και η Καίτη Κουτσολιούτσου).

«Σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης», όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο του Τζώρτζη, «ήταν να παρέχει μια εξωραϊσμένη και παραπλανητική εικόνα ως προς τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου εντός και εκτός Ελλάδος και να εμφανίζει την εταιρία ως μία υγιή, φερέγγυα, κερδοφόρα επιχείρηση, με μεγάλους ετήσιους τζίρους, σταθερά ετήσια κέρδη, ταμειακά διαθέσιμα, προοπτικές ανάπτυξης και περαιτέρω κερδοφορίας και να την καταστήσει ελκυστική επένδυση…».

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ηγούνταν οι Δημήτρης και Γιώργος Κουτσολιούτσος ως αρχηγικά μέλη είχε κατάλληλη ιεραρχική εσωτερική δομή κατά τρόπο ώστε να διαρθρώνεται σε δύο (2) διακριτούς μεν «τομείς», οι οποίοι επιδίωκαν το παράνομο οικονομικό όφελος.

Ο πρώτος τομέας της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε στην Ασία και κυρίως στο Χονγκ Κονγκ αναλαμβάνει την κεντρική μεθόδευση της απάτης. Μέσω του υπο-ομίλου της Ασίας που αποτελούνταν από 18 εταιρείες -μια εκ των οποίων είναι η FF Group Sourcing– που ήταν εγκατεστημένες εκτός ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας και «συνέτασσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις με διαφορετικά και λιγότερα απαιτητικά λογιστικά πρότυπα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, υλοποιούνταν η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων με την καταχώρηση σημαντικού όγκου και αξίας εικονικών αγορών και πωλήσεων, οι οποίες εμφάνιζαν μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια».

Οι εικονικές πωλήσεις οδηγούσαν με τη σειρά τους σε εικονικό κύκλο εργασιών και εικονικά κέρδη (μη διανεμόμενα) με αποτέλεσμα τόσο ο ασιατικός υπο-όμιλος, όσο και κατ’ επέκταση η Εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Εταιρεία να εμφανίζουν οικονομικά μεγέθη ψευδή, ουδόλως ανταποκρινόμενα στην πραγματικότητα. Μάλιστα, η καταχώρηση των εικονικών συναλλαγών μεθοδευόταν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 2001-2017, με διαφορετική, ανά χρονική περίοδο, πρακτική και συγκεκριμένα:

από το 2001-2015, ακολουθήθηκε η πρακτική που αναφερόταν από υπαλλήλους του FF GROUP APAC ως «Merry Go Round».

από το 2007-2015, ακολουθήθηκε η πρακτική που αναφέρεται ως «Έμμεσες Εικονικές Συναλλαγές».

Και για τις δύο ως άνω πρακτικές χρησιμοποιήθηκε ένα δίκτυο τουλάχιστον είκοσι επτά (27) εταιρειών, οι οποίες συστήνονταν ως ιδιωτικές εταιρίες, οι μετοχές των οποίων φαινομενικά ανήκαν σε εταιρείες εκτός του FF GROUP APAC και είχαν ως Directors τις εν λόγω εταιρείες ή άλλες εταιρείες εκτός του FF GROUP APAC και φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, οι ελεγχόμενες εταιρείες είχαν κοινή έδρα και ελέγχονταν από τα στελέχη του FF GROUP, με ενεργό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, και κατ’ επέκταση από τους διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι όχι μόνο είχαν άμεση εποπτεία αυτών των εταιριών αλλά οργάνωναν τη σύσταση και τη λειτουργία τους, ιδίως με την ανάθεση σε δικηγόρους και σε λοιπά μέλη της εγκληματική οργάνωση των θεμάτων που άπτονται της καταχώρησης και της διαγραφής από τα εταιρικά μητρώα, τον ορισμό και αντικατάσταση των directors.

από 2015- 2017, ακολουθήθηκε η πρακτική που αναφέρεται ως «Άμεσες Εικονικές Συναλλαγές».

Επρόκειτο για συναλλαγές που καταχωρίστηκαν λογιστικά κυρίως μέσω των τριών εταιριών FFIH (Folli Follie International Holdings- έδρα Χονγκ Κονγκ), FFBD (Folli Follie Business Development and Technical Consulting Limited – έδρα Χονγκ Κονγκ) FF Origins ( Folli Follie Origins Limited- έδρα Βρετανικές Παρθένους Νήσους) ως εξής:

Κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015, 2016 και 2017 εταιρείες του FF GROUP ASIA καταχωρούσαν εικονικές συναλλαγές πωλήσεων απευθείας στην εταιρεία NG BOON SOON (NBS). Επρόκειτο για εξ ολοκλήρου εικονικές συναλλαγές, χωρίς υποκείμενη φυσική κίνηση αποθεμάτων και χωρίς κίνηση μετρητών, η δε ως άνω εταιρία, η οποία φέρεται να έχει έδρα στην Ταϊλάνδη, ήταν ανύπαρκτη εταιρεία, καθώς δεν ήταν καταχωρημένη ούτε στην επίσημη βάση δεδομένων του Ταϊλανδικού Υπουργείου Εμπορίου, όπου εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι εταιρείες με έδρα την Ταϊλάνδη, ούτε και στη βάση δεδομένων της Kompass, η οποία περιλαμβάνει συνήθως τις πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις ανά κλάδο και τομέα δραστηριοποίησης σε κάθε χώρα.

Ακολούθως, ο «πρώτος τομέας» της Ασίας αναλάμβανε να εξασφαλίσει ρευστότητα σε κάποιες εταιρείες του FF GROUP APAC αλλά και σε λοιπές εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες δεν ήταν βιώσιμες. Τούτο επιτυγχάνεται όταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης καταχωρούν κάποια από τα εικονικά έσοδα και κέρδη της FFGS (και στη συνέχεια των εταιριών FFBD, FFIH και FF ORIGINS) που δημιουργήθηκαν μέσω των μεθόδων που περιγράφονται ανωτέρω «χρησιμοποιούνται» προκειμένου να τεκμηριώσουν τη δημιουργία εσόδων, τα οποία εμφανίζονται ως έσοδα από διαφήμιση έναντι υποτιθέμενων υπηρεσιών μάρκετινγκ και στα βιβλία των δικαιούχων περιγράφονται ως έσοδα από «Α&Ρ».

Από τις έξι (6) εταιρίες του FF GROUP APAC οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες μάρκετινγκ, τα έσοδα διαφήμισης κάλυπταν τουλάχιστον ποσοστό 95% των ζημιών τους, ενώ για τέσσερις εξ αυτών είχαν ως αποτέλεσμα τη μετατροπή ζημιάς σε κέρδος,

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης καταχωρούσαν μεταξύ των χρήσεων 2006 και 2017 εικονικές συναλλαγές για τις εταιρίες FFGS, FFBD και FFIH σχετικά με υπηρεσίες διαφήμισης, οι οποίες ουδέποτε παρασχέθηκαν στις εταιρίες FFGS, FFBD και FFIH από τις εταιρίες του FF GROUP APAC που καταχώρησαν έσοδα διαφήμισης, ούτε είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές σχετικές με τις ανωτέρω αναφερόμενες συμβατικές υποχρεώσεις.

Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να αναγνωρίσουν ποσό 256 εκατ. δολ. ως έξοδα διαφήμισης για υποτιθέμενες υπηρεσίες μάρκετινγκ που τους παρασχέθηκαν από άλλες εταιρίες του ομίλου, εκ των οποίων ποσό 96 εκατ. δολ. αφορά υποτιθέμενες υπηρεσίες μάρκετινγκ που τους παρασχέθηκαν από εταιρείες εκτός Ασίας, με αποτέλεσμα να επωφελούνται και οι εταιρίες εκτός του FF GROUP APAC από την εικονική δραστηριότητα στην Ασία, αφού τα εικονικά έσοδα διαφήμισης εξασφαλίζουν τη ρευστότητα/φερεγγυότητα εταιριών του ομίλου της Εταιρίας εκτός Ασίας.

Επιπλέον, ο «πρώτος τομέας» της Ασίας και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που τον στελεχώνουν αναλάμβαναν να καταχωρήσουν εικονικά χρηματικά διαθέσιμα, λόγω της υποτιθέμενης είσπραξης εικονικών απαιτήσεων από πελάτες από τις άμεσες και έμμεσες εικονικές πωλήσεις, της υποτιθέμενης εξόφλησης εικονικών ενδο-ομιλικών συναλλαγών μεταξύ της FFGS και της FFBD, καθώς και εικονικών τόκων για τις FFGS, FF ORIGINS και FFIH.

Προς τεκμηρίωση των εικονικών λογιστικών τραπεζικών υπολοίπων, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεργώντας από κοινού με λοιπούς άγνωστους μέχρι στιγμής στην ανάκριση υπαλλήλους του FF GROUP APAC καταρτίζουν εξ υπαρχής πλαστά bank statements της ALPHA BANK, τα οποία και χρησιμοποιούν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του υπο-ομίλου της Ασίας (Folli Follie Sourcing Group), προκειμένου να εμφανίσουν ψευδή οικονομικά στοιχεία κυρίως ως προς τα ταμειακά τους διαθέσιμα, τον κύκλο εργασιών, τις εμπορικές απαιτήσεις, τα αποθέματα, τα μικτά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια.

Ο ρόλος του «δεύτερου τομέα»

Παράλληλα, ο «δεύτερος τομέας» της οργάνωσης που δρα ως επί το πλείστον στην Αθήνα αναλαμβάνει την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας μητρικής εταιρίας Folli Follie και την τήρηση όλων των νόμιμων διατυπώσεων για τη δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα με ψευδή οικονομικά στοιχεία, επιτυγχάνοντας την παραπλάνηση των μετόχων, επενδυτών και γενικά των συναλλασσομένων με τον Όμιλο Folli-Follie ως προς τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του Ομίλου, τη χρηματιστηριακή του εικόνα και τα οικονομικά αποτελέσματά του. Οι διευθύνοντες συντονίζουν και κατευθύνουν τη δράση των λοιπών μελών και των δύο τομέων της εγκληματικής οργάνωσης ακόμα και με επιτόπια μετάβασή τους στο Χονγκ Κονγκ, ώστε σε συνδυασμό και με την υποδομή που είχαν διαμορφώσει να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των δύο τομέων ως μία ενότητα.

Το εγκληματικό σχέδιο που είχαν συλλάβει τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ολοκληρωνόταν, κατά το κατηγορητήριο, με τη δράση του «δεύτερου τομέα», ο οποίος δρούσε στην Αθήνα και αποτελείτο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία είχαν ενταχθεί σ’ αυτή, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη νόμιμη απαρτία του διοικητικού συμβουλίου της μητρικής εταιρείας και κατόπιν να εγκρίνουν τις ψευδείς και παραπλανητικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2007 έως και 2017.

Πάνω από 410 εκατ. τα παράνομα κέρδη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στα χρόνια που δρούσε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της και κυρίως η οικογένεια Κουτσολιούτσου οι στενοί συνεργάτες της και η εταιρεία αποκόμισαν οικονομικό όφελος τουλάχιστον 413.078.346,17 ευρώ, προκαλώντας  αντίστοιχης αξίας ζημία σε βάρος της περιουσίας φυσικών προσώπων, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Ενδεικτικά, «τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επωφελούμενοι από την αύξηση της αξίας του εταιρικού τους μεριδίου αποκόμιζαν παράνομα περιουσιακά οφέλη, είτε από την πώληση των μετοχών τους σε υψηλή τιμή σε ανυποψίαστους επενδυτές, με το παράνομο περιουσιακό όφελος του Δημητρίου Κουτσολιούτσου να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 22.997.625 ευρώ, από την πώληση στις 9-5-2017, 1.150.000 μετοχών της εταιρείας και του Γεωργίου Κουτσολιούτσου στο συνολικό ποσό τουλάχιστον των 3.700.000 ευρώ, από την πώληση στις 21 και 24 Απριλίου 2017 συνολικά 200.000 μετοχών της εταιρείας, είτε από την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, την οποία τα αρχηγικά μέλη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 20.6.2014 και 26.6.2015, είχαν αποφασίσει ως μεγαλομέτοχοι αυτής και είχαν εκτελέσει ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, με το παράνομο περιουσιακό όφελος για τον Δημήτριο Κουτσολιούτσο να ανέρχεται για το έτος 2014 στο ποσό των 17.734.153 ευρώ και για το έτος 2015 στο ποσό των 7.129.608,93 ευρώ και για τον Γεώργιο Κουτσολιούτσο να ανέρχεται για το έτος 2014 στο ποσό των 1.470.148 ευρώ και για το έτος 2015 στο ποσό των 558.514 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, ανάμεσα στους οργανισμούς του Δημοσίου που ζημιώθηκαν είναι ο ΕΦΚΑ με 3,8 εκατ. ευρώ, η ΕΕΣΥΠ με 12,34 εκατ. ευρώ, το ΕΤΕΑΠ με 153,6 χιλ. ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ με 4.730 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το κατηγορητήριο του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και τι απάντησε απολογούμενος στην ανακρίτρια στις 9 Σεπτεμβρίου


ΣΧΟΛΙΑ