Τράπεζες

Alpha Bank: Ποιο είναι το project «Tomorrow» της τράπεζας (upd)

Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank


Τα 82 δισ. που θα ανακύψουν για την ελληνική οικονομία και τα οποία αντιπροσωπεύουν 45% αύξηση του ΑΕΠ ως το 2027 θέλει να εκμεταλλευτεί η Alpha Bank μέσω του αναπτυξιακού της προγράμματος Project Tomorrow (Σχέδιο «Αύριο») το οποίο περιλαμβάνει και την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Τα κονδύλια προκύπτουν από το Ταμείο Ανάκαμψης από πρόσθετα funds που θα χρηματοδοτήσουν αναπτυξιακά έργα, από εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα από κοινοτικά κονδύλια και από  την κοινή αγροτική πολιτική.

Το Ταμείο Ανάκαμψης «ξεκλειδώνει» 31 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 13 δισ. (22%) αφορούν σε δάνεια, τα 18 δισ. σε επιδοτήσεις και το υπόλοιπο αφορά στις επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν.

Alpha Bank: Στόχος η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα από τη διοίκηση της τράπεζας, επισημαίνεται ότι η Alpha Bank τοποθετείται εγκαίρως για να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Μέχρι το 2027 αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα κεφάλαια ύψους 82 δισ. ευρώ

Στους στόχους της συμβάλλουν οι ήδη καθιερωμένες σχέσεις της με μεγάλες εταιρείες, το σημαντικό της αποτύπωμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η φήμη της. Επίσης διαθέτει καλή δομή και δυνατότητα underwriting, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να παρέχει καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης στους πελάτες της.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών πραγματοποιεί αύξηση για άντληση 800 εκατ. ευρώ για να φθάσει σε απόδοση ενσώματων κεφαλαίων 10% (RoTBV).

Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθαρίζει τα NPEs κατά 8,1 δισ. προκειμένου να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά περίπου 3/4 μέχρι το 2022.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού με έμφαση την ψηφιακή αναβάθμιση της τράπεζας αναμένεται να επιφέρει μείωση λειτουργικών εξόδων κατά περίπου 15% ως το 2024.

Η τράπεζα προβλέπει μια ανάπτυξη εργασιών 9% κατά την περίοδο 2020-2024. Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από το wealth management και τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες.

Επίσης η τράπεζα σκοπεύει να χορηγήσει 8 δισ. ευρώ σε νέες χορηγήσεις στην Ελλάδα για την περίοδο 2021-2024 και στόχος της είναι να αποχτήσει 25% μερίδιο αγοράς στις νέες χορηγήσεις δανείων.

Δραστηριότητες εξωτερικού

Από τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στη Ρουμανία, η οποία αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο επικερδείς τραπεζικούς τομείς στην Ευρώπη.

Προβλέπει επίσης την πώληση Alpha Bank Λονδίνου (Project  Crown) και του Project Riviera (δραστηριότητες στην Αλβανία, ενώ αναζητεί στρατηγικό επενδυτή για τα Project Prometheus (πληρωμές) καθώς και για το Project Skyline, που αφορά στην αγορά ακινήτων.

Η πώληση των δραστηριοτήτων εξωτερικού αναμένεται να φέρει μία ελάφρυνση της τάξης του 1 δισ. ευρώ και ενδεχόμενα κεφαλαιακά κέρδη.

Αύξηση εσόδων από την ΑΜΚ

Η αύξηση των εσόδων της τράπεζας που θα στηριχθεί από την αύξηση κεφαλαίου αναμένεται στο 3%, ποσοστό που θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αύξησης της απόδοσης ενσώματων κεφαλαίων κατά 10%, μαζί με τη μείωση των NPEs κατά 4%, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των βασικών δραστηριοτήτων κατά 1%, τα χρηματοοικονομικά έσοδα κατά 1% και την ανάπτυξη στο εξωτερικό (1%).

Στόχος της τράπεζας είναι Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα να μειωθούν κατά 90% ως το 2024. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται μείωση των ΝΡΕs κατά 8,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2022. Το χαρτοφυλάκιο των «κόκκινων» δανείων μειώθηκε κατά περίπου ¾ με τη στήριξη του «Ηρακλή».

Η κρίση της Covid-19 και η λήξη των μορατορίων αναμένεται να φέρουν το 2021 μία αύξηση των ΝΡΕs κατά 0,6 δισ. ευρώ, ωστόσο το 2022 αναμένεται να σημειωθεί μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 7% και των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 5%.

Η μεγαλύτερη τιτλοποίηση NPEs μέσω του «Ηρακλής ΙΙ» αφορά στο πρόγραμμα Cosmos, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται να τρέξει και η πώληση χαρτοφυλακίου ΝΡΕ Orbit, ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουν προγραμματιστεί η πώληση του κυπριακού χαρτοφυλακίου ΝΡΕs, ύψους 2,2 δισ. ευρώ (SKY)  καθώς και τιτλοποίηση ελληνικών ΝΡΕs 0,4 διs. ευρώ, μέσω του «Ηρακλής ΙΙ», καθώς και άλλες πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων ανοιγμάτων από το leasing, ύψους 0,7 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: Αναλογική και κατά προτεραιότητα για τους υφιστάμενους μετόχους η ΑΜΚ

Alpha Bank: Εκταμιεύσεις 1,1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνοΣΧΟΛΙΑ