Business

Folli Follie: Rothschild και Alvarez & Marsal ξεκλειδώνουν το μαύρο κουτί της Ασίας

Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.

Τζώρτζης Κουτσολιούτσος. Μέλος ΔΣ Folli Follie


Δύο χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Rothschild και η Alvarez & Marsal αναλαμβάνουν να ξεκλειδώσουν το «μαύρο κουτί» της Folli Follie που είναι η Aσία. Και οι δύο θα αναλάβουν ελέγχους στο τομείς που εξειδικεύονται.

Η Rothschild θα εξακριβώσει τα στοιχεία που αφορούν την μεσομακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ταυτότητα και τις προοπτικές του ομίλου στην Ασία. Από την πλευρά της η A&M θα μπει στην ουσία των επιχειρηματικών παραμέτρων και του πώς λειτουργούν οι θυγατρικές του ομίλου Ασία, προκειμένου να αποκαλύψει τι συμβαίνει πραγματικά εκεί.

Ωστόσο καμία από τις δύο δεν αντικαθιστούν την Ernst & Young LLP (EY) ως ελεγκτή, καθώς αυτό που αναμένει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  είναι ο πλήρης ανεξάρτητος έλεγχος και η υπογραφή νέου ισολογισμού από τον όμιλο.

Η Folli Follie, πάντως, προχώρησε σε νέες εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις του ελέγχου της  EΥ και το πρόβλημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με ανακοίνωση που δημοσίευσε σήμερα στην αγγλική γλώσσα.

Η Folli Fillie εξηγεί πως μετά την έκθεση της QCM, προχώρησε σε συμφωνία με την EY για ειδικό έλεγχο των ακόλουθων οικονομικών στοιχείων του 2017:

  • Ταμειακά υπόλοιπα και ταμειακά ισοδύναμα
  • Εμπορικές απαιτήσεις
  • Εμπορικά και άλλα πληρωτέα
  • Και άλλα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία που προωθούνται στους προμηθευτές για σκοπούς απογραφής

Παράλληλα, αποκαλύπτει πως όρισε την Alvarez & Marsal LLP (A&M) για έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της εταιρίας στην Ασία. Η A&M διορίστηκε επίσημα στις 25 Ιουνίου του 2018, ενώ ξεκίνησε τις διεργασίες της μια εβδομάδα νωρίτερα, αναφέρει η FF.

Όπως διευκρινίζει η εταιρία, σύμφωνα με την άποψη της ΕΥ, η ελεγκτική εταιρία δεν μπορεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του 2017 της FF που ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της A&M καθώς και η δική της αρχική έρευνα για τα σημερινά περιουσιακά στοιχεία και τις οφειλές της εταιρίας».

Επιπλέον, η FF ανακοίνωσε τον ορισμό της Rothschild ως κύριο χρηματοοικονομικό της σύμβουλο.

Η εισηγμένη εταιρεία αναφέρει ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα σε κάθε ευρωπαική της επιχείρηση ώστε να αντιμετωπίσει όλες τις πληρωμές τους προσεχείς μήνες, ενώ παράλληλα διαθέτει σειρά από επιλογές για να ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητά της, εφόσον απαιτηθεί.

Επιπροσθέτως υπογραμμίζει ότι έχει κάθε πρόθεση να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών της την περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση των της έρευνας από τις ΕΥ και Alvarez & Marsal. Προσθέτει ότι στις 23 Ιουνίου πλήρωσε ήδη το κουπόνι από ένα ομόλογο.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση 

Αναλυτικότερα όπως υπογραμμίζει η Folli, «η Quintessential Capital Management δημοσίευσε έκθεση στις 3 Μαϊου 2018 προβαίνοντας σε διάφορους ισχυρισμούς κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της, ειδικότερα σε σχέση με τις ασιατικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Η εισηγμένη έχει δημοσιεύσει την αρχική της απάντηση στους ισχυρισμούς αυτούς και λαμβάνει σοβαρά διάφορα δυναμικά βήματα, τα οποία αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω, για να διασφαλίσει ότι οι επενδυτές θα έχουν το συντομότερο δυνατό σαφή και καθαρή εικόνα.

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις, στις 14 Ιουνίου του 2018 η Εταιρεία προσέλαβε την Ernst & Young (ΕΥ) για τη διενέργεια ειδικού ελέγχου στα ακόλουθα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2017: ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, εμπορικές απαιτήσεις, εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις και άλλα τρέχοντα στοιχεία ενεργητικού που προώθησε σε προμηθευτές για αποθεματικούς σκοπούς.

Η EY ξεκίνησε τις εργασίες πριν την σύναψη της σύμβασης πρόσληψης και είναι στη διαδικασία του να λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκτέλεση της εντολής της. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει προσλάβει την Alvarez & Marsal LLP (A&M) για να αναλάβει δικανική-εγκληματολογική αξιολόγηση (forensic evaluation) των πιο πρόσφατων χρηματοοικονομικών ανακοινώσεων των ασιατικών θυγατρικών της.

Η A&M προσλήφθηκε επίσημα στις 25 Ιουνίου του 2015, έχοντας ξεκινήσει τις εργασίας της μια εβδομάδα νωρίτερα. Αναμένεται τώρα ότι τόσο η A&M όσο και η EY θα ολοκληρώσουν τις εργασίας τους εντός του Αυγούστου του 2018.

Για την αποσαφήνιση πρόσφατων δημοσιευμάτων στον ελληνικό τύπο, η προτίμηση τόσο της Εταιρείας όσο και της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η Επιτροπή) ήταν να αναλάβει η EY έναν περιεκτικό ειδικό έλεγχο όλων των στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το 2017.

Ωστόσο, με βάση την εκτίμηση της για τις ελεγκτικές της υποχρεώσεις, η EY δεν θεωρεί ότι μπορεί να αναλάβει μια τέτοια πλήρη αξιολόγηση μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η δικανική-εγκληματολογική αξιολόγηση της A&M και η δική της αρχική έρευνα για το τρέχον ενεργητικό και της υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια, ως ένα πρώτο βήμα, η Εταιρεία προσέλαβε την EY για το πιο περιορισμένο πεδίο που περιγράφεται παραπάνω, μια εντολή που η ΕΥ ήταν σε θέση να αναλάβει άμεσα. Μόλις οι A&M και EY ολοκληρώσουν τις αρχικές τους εκθέσεις, η Εταιρεία σκοπεύει να προσλάβει την EY για να αναλάβει μια πλήρη αξιολόγηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 2017, με τη βοήθεια των ευρημάτων αυτών των αρχικών εκθέσεων.

Αν και η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με όλες τις έρευνες που ξεκίνησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε σχέση με τον ειδικό έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2017, η Ε.Κ. μπορεί να καταλήξει ότι δεν είναι σε θέση να περιμένει την ΕY να αναλάβει την πλήρη αξιολόγηση των καταστάσεων αυτών και μπορεί αντίθετα να «διατάξει» έναν επιπρόσθετο ειδικό έλεγχο όλων των στοιχείων των καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (b) του Άρθρου 40 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Εν τω μεταξύ, η Εταιρεία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι αυτή την στιγμή προτίθεται να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που είναι προγραμματισμένο να πληρώσει αυτή και οι ευρωπαϊκές θυγατρικές της κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα μεσολαβήσει μέχρι οι A&M και EY να ολοκληρώσουν τις εκθέσεις τους. Μόλις πραγματοποίησε την πληρωμή τόκου στις 23 Ιουνίου σε δάνειο €31 εκατ. με κυμαινόμενο επιτόκιο (Schuldscheindarlehen) και ο Όμιλος σκοπτεύει να πληρώσει τόκο στις 3 Ιουλίου σε δάνειο 249,5 εκατ. ευρώ.

Οι εμπορικές υποχρεώσεις συνεχίζουν να πληρώνονται στην ώρα τους. Ο όμιλος έχει επαρκή ρευστότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να ικανοποιήσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν τους επόμενους μήνες και έχει διάφορες επιλογές διαθέσιμες για ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητα του αν το κριθεί απαραίτητο.

Η Εταιρεία αξιολογεί τις επιλογές αυτές γνωρίζοντας πλήρως τους συμβατικούς περιορισμούς του Ομίλου από τα διάφορα χρηματοοικονομικά του εργαλεία. Επιπρόσθετα και με σκοπό να διασφαλίσει ότι είναι σε όσο το δυνατόν πιο σταθερή κατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση των εκθέσεων των A&M and EY, η εταιρεία έχει αναστείλει τα σχέδια επαναγοράς μετοχών που ανακοίνωσε στις 8 Μαίου 2018 και δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία μεγάλη εξαγορά ή να αναλάβει κάποιο σημαντικό έργο εντάσεως κεφαλαίου βραχυπρόθεσμα, εκτός της συνήθους ροής των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Οι τακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.

Από τις 22 Ιουνίου του 2018, οι Ευρωπαϊκές και Βορειοαμερικανικές εταιρείες του Ομίλου είχαν τις ακόλουθες οικονομικές υποχρεώσεις:

*Schuldscheindarlehen: 51 εκατ. ευρώ

* Μετατρέψιμες ομολογίες: 249,5 εκατ. ευρώ.

*Ομόλογα σε ελβετικό φράγκο: 150 εκατ. ελβετικά φράγκα

*Λοιπά τραπεζικά δάνεια: 48,1 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. βρετανικές λίρες.

Οι ασιατικές θυγατρικές του Ομίλου έχουν επίσης κάποιες μικρές κεφαλαιακές υποχρεώσεις.

Όπως τονίστηκε η Εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει την πλήρη συνεργασία της με τις έρευνες που ξεκίνησε η Ε.Κ. και θα ενημερώσει την αγορά τον κατάλληλο χρόνο.

Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της FF, δήλωσε σχετικά:

«Είμαι αφοσιωμένος στο να οδηγήσω τον Όμιλο σε αυτή τη περίοδο αβεβαιότητας και γνωρίζω πολύ καλά πως οι πιστωτές και οι μέτοχοι θέλουν να έχουν μια καθαρή εικόνα της κατάστασης. Αναγνωρίζω ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει γρήγορα και με τη βοήθεια ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να εκπληρούμε όλες τις εμπορικές και οικονομικές μας υποχρεώσεις.

Προβαίνουμε σε επιπρόσθετες κινήσεις προκειμένου να αποδείξουμε ότι μπρούμε και θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των μετόχων μας, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης επανεξέτασης της εσωτερικής διακυβέρνησης του Ομίλου».

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση της Folli Follie στα Αγγλικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τζώρτζης Κουτσολιούτσος (Folli – Follie): Νέα οδυνηρή ήττα για τον επιχειρηματία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παρασκήνιο και εκπλήξεις στην Sarantis: Γιατί συναντήθηκαν με το QCM-Η κ. Σαράντη στην επιτροπή Ελέγχου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παναγιώτης Αλεξάκης: Γιατί δέχτηκα να πάω στη Folli Follie

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Π. Παπάζογλου (Ernst & Young): Σε ενάμιση μήνα η ολοκλήρωση του ελέγχου στη Folli Follie


ΣΧΟΛΙΑ