Big Story

Τέλος οι ποινικές ευθύνες για στελέχη τραπεζών όταν προχωρούν (καλή τη πίστει) σε αναδιαρθρώσεις δανείων


To αίτημα των τραπεζιτών για την νομική τους κάλυψη σε αποφάσεις, που σχετίζονται με αναδιαρθρώσεις δανείων αναμένεται να ικανοποιηθεί από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους Θεσμούς, σύμφωνα με το προσχέδιο, που είδε το φως της δημοσιότητας.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για πιο ριζικές κινήσεις στο μέτωπο της διαχείρισης κόκκινων δανείων καθώς για τα στελέχη των τραπεζών ο φόβος των ευθυνών που θα μπορούσαν να προκύψουν σε ένα πολιτικοοικοονομικό περιβάλλον όπως το υφιστάμενο, ήταν ανασχετικός παράγοντας για δραστικές πρωτοβουλίες, ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως σε κούρεμα οφειλών.

Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει ότι η κυβέρνηση ως το τέλος Ιουνίου θα προωθήσει νομοθετική πρόβλεψη για να διασφαλίσει ότι αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων, από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη, προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσο αφορά την αστική και ποινική ευθύνη. Οι διαδικασίες, που εφαρμόζονται μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες για περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων.

Το κείμενο του προσχεδίου αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση πέρασε πολλές κόκκινες γραμμές στο θέμα της πώλησης δανείων αφού, πέραν της πλήρους απελευθέρωσης, δίνονται και φορολογικές διευκολύνσεις στα funds που θα αγοράσουν δάνεια.

Αμεσα απελευθερώνεται η πώληση όλων των δανείων, εξυπηρετούμενων και μη, με την εξαίρεση ως το τέλος του 2017 των δανείων που έχουν ως εξασφάλιση πρώτη κατοικία και αντικειμενική αξία ως 140 χιλ.ευρώ ενώ διευκολύνεται η δραστηριοποίηση των εταιρειών διαχείρισης και αγοράς δανείων και ικανοποιούνται οι προτάσεις των τραπεζών ώστε να εξαλειφθούν εμπόδια λειτουργίας της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν χρειάζεται αδειοδότηση για όσες εταιρείες έχουν έδρα στην Ευρωπαική Ενωση. Και σε όσες περιπτώσεις όμως, χρειάζεται η αδειοδότηση των εταιρειών, αυτή θα δίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας και χωρίς περιορισμούς ή απαιτήσεις που δεν δικαιολογούνται από τους κινδύνους και το είδος της δραστηριότητας ενώ δεν θα υπάρχουν υπερβολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις εταιρείες αυτές.

Σημειώνεται ότι στον ισχύοντα νόμο Σταθάκη οι εταιρείες που θα μπορούν να αναχρηματοδοτούν δάνεια, προβλέπεται ότι θα έχουν ιδρυτικό κεφάλαιο 4,5 εκατ. ευρώ, ποσό δυσανάλογο από τη στιγμή που για τις εταιρείες που αγοράζουν δάνεια το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 100 χιλ. ευρώ.

Οσο αφορά στην φορολογική αντιμετώπιση των εταιρειών θα εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο ο νόμος 3165/2003 περί τιτλοποιήσεων δανείων, ο οποίος δεν προβλέπει την επιβολή φόρων ή τέλους επί της αξίας της μεταβίβασης σε αντίθεση με τον νόμο Σταθάκη κατά τον οποίο όταν η μεταβίβαση απαιτήσεων δεν διενεργείται από τράπεζα σε τράπεζα υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου 2,4% επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται επίσης, να τροποποιήσει τη νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος ώστε, για συγκεκριμένο διαστημα, οι διαγραφές χρεών στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων να μην θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα του δανειολήπτη.

Οι Θεσμοί, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο συμφωνίας,μ φροντίζουν να «θυμήσουν» στην κυβέρνηση ότι  οποιαδηποτε αλλαγή σε μέλη των διοικητικών συμβουλίων και του ανώτατου μάνατζμεντ των τραπεζών θα γίνεται χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση, πολιτική ή άλλη και οι τοποθετήσεις των στελεχών διοίκησης θα λαμβάνουν χώρα με βάση τις διεθνείς πρακτικές.

Διαβάστε ακόμη:

http://www.mononews.gr/elafros-pio-adinamo-to-a-trimino-tou-2016-gia-tin-pyxis-tankers/43538

Διαβάστε επίσης:

http://www.mononews.gr/h-katarrefsi-tou-ipokritikou-ikodomimatos-tou-zero-hedge/43509


ΣΧΟΛΙΑ