• Τράπεζες

  Αυτά είναι τα όπλα των 4 τραπεζών για να μειώσουν τα «κόκκινα δάνεια»


  Σταθερά προσηλωμένες στο στόχο τους, που είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 64,6 δισ ευρώ στο τέλος του 2019, παραμένουν οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

  Οι πωλήσεις προβληματικών χαρτοφυλακίων και οι ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων είναι τα όπλα τους για να το πετύχουν.

  Συγκεκριμένα από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι συστημικές τράπεζες προκύπτει τα ακόλουθα:

  Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά 3δισ ευρώ στα 32,9δισ ευρώ και τα «κόκκινα» δάνεια (NPL) κατά 3,7 δισ ευρώ στα 20,7 δισ ευρώ και κατάφερε να ξεπεράσει τους επιχειρησιακούς στόχους μείωσης που είχαν τεθεί για το τέλος 2017. Τόσο τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όσο και τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο.

  Μάλιστα ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 σε -700εκατ ευρώ.

  Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Πειραιώς στους αναλυτές, η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία: αναδιαρθρώσεις, εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις για να περιορίσει το προβληματικό χαρτοφυλάκιο.

  Σε ότι αφορά στις πωλήσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη η πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις, ύψους 2δισ ευρώ και η πώληση χαρτοφυλακίου καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 2,3δισ ευρώ.

  Ο δείκτης NPE στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 ήταν στο 56%. Ο σχηματισμός νέων NPΕ προ διαγραφών του Ομίλου ανήλθε σε -300εκατ ευρώ το 2017. Ο δείκτης NPL υποχώρησε στο 35% (ομοίως στην Ελλάδα). O σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών, μετά από την αύξηση που είχε σημειωθεί το πρώτο τρίμηνο πέρυσι επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο για το υπόλοιπο της χρονιάς, και για τα σύνολο του 2017 διαμορφώθηκε σε -1,1δισ ευρώ.

  Η Eurobank μείωσε το 2017 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά 2,5δισ ευρώ, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο. Μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο του 2017 σημειώθηκαν οι καλύτερες ιστορικά επιδόσεις τόσο στη μείωση του αποθέματος NPE όσο και στη δημιουργία νέων.

  Σύμφωνα με την διοίκηση της Eurobank «η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το 2018, καθώς η διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα παραμείνει προτεραιότητα ενώ η τάση του τελευταίου τριμήνου μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε ένα βαθμό στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών».

  Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα του 2017 και διαμορφώθηκε σε -687εκ ευρώ πέρυσι. Ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε σε 42,6% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 46% το 2016, ενώ τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 2,5δισ ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο κατά 700 εκατ ευρώ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του έτους. Με την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για πρώτη φορά, η κάλυψη τωνNPEs βελτιώνεται σε 55,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά 1δισ ευρώ.

  Η Alpha Bank, μείωσε πέρυσι κατά 2,6δισ ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (το 1,8δισ ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2017).

  Παράλληλα η Alpha προχώρησε μέσα στο Μάρτη 2018 στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων λιανικής, χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 3,7δισ ευρώ.

  Ειδικότερα το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν κατά 1,9δισ ευρώ και ανήλθαν σε 16,6 δισ ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν συνολικά κατά 3δισ ευρώ το 2017. Στο τέλος του 2017 ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 34,9% σε επίπεδο Ομίλου, με τον δείκτη κάλυψης στο 67%. Ο συνολικός δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%.

  Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,8δισ ευρώ, το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι και διαμορφώθηκαν στα 25δισ ευρώ. Η μείωση προήλθε από αναδιαρθρώσεις, εκκαθαρίσεις και εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων καθώς και διαγραφών. Ο δείκτης των NPEs για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,7%, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης στο 45%.

  Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατόρθωσε να διατηρήσει σταθερό ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά την τελευταία διετία, επιτυγχάνοντας συνολική μείωση 4,2δισ ευρώ, σε σχέση με το τέλος του 2015. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΤΕ η τράπεζα έχει ήδη καλύψει κατά 50% το συνολικό στόχο μείωσης του προβληματικού της χαρτοφυλακίου, ενώ ο στόχος για το 2017 υπερκαλύφθηκε κατά 800 εκατ ευρώ.

  Ο στόχος είναι το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να έχουν μειωθεί στα 10δισ ευρώ, 3εκατ ευρώ πάνω από το στόχο. Για να το πετύχει η ΕΤΕ, όπως ανέφερε η διοίκηση στη τηλεδιάσκεψη με τους διεθνείς αναλυτές θα προχωρήσει σε ρευστοποιήσεις και πλειστηριασμούς, αλλά και σε πωλήσεις προβληματικών δανείων με εξασφαλίσεις.

  Η μείωση των NPEs συνεχίστηκε και το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι και διαμορφώθηκε σε 700εκατ ευρώ, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων ύψους 683εκατ ευρώ. Ειδικότερα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αρνητικός το τελευταίο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε -127εκατ ευρώ για το 2017.

  Ο δείκτης NPEs μειώθηκε σε 44,1%, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διατηρείται σε 55,7% στην Ελλάδα ή σε 61,3% μετά την εφαρμογή του IFRS 9, αποτελώντας μακράν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών ελληνικών τραπεζών.

  Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε επίσης σε αρνητικά επίπεδα (-311εκατ από σε 66εκατ το 3ο τρίμηνο του 2017) σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, αντανακλώντας την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων δανείων.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εθνική Τράπεζα: Ξεπέρασε τον στόχο η μείωση των NPEs

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τράπεζα Πειραιώς: Σημαντικές κινήσεις εξυγίανσης το τελευταίο τρίμηνο του 2017  ΣΧΟΛΙΑ