• Μετοχές

  Motor Oil: Πώληση μετοχών από τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη (Doson Investments)

  • NewsRoom


  Ανακοινώνεται ότι η DOSON INVESTMENTS COMPANY, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε πώληση μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:

  O κ. Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο κινητές αξίες της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014.

  Μαρούσι, 04 Ιανουαρίου 2024

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Διαβάστε επίσης

  Silicon Valley: Η χειρότερη χρονιά χρηματοδότησης για τις startups από το 2019  ΣΧΟΛΙΑ