Μετοχές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνω του 15% το ποσοστό του κ. Γεωργίου Περιστέρη

Γιώργος Περιστέρης, επικεφαλής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ


Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας

Αύξηση σημειώθηκε στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Γεώργιου Περιστέρη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ότι στις 24/3/2020 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία ανήλθαν του 15% και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής:

14.675.724, ήτοι ποσοστό 14,1899 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

16.531.307 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 15,9841 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.


ΣΧΟΛΙΑ