Μετοχές

Χρηματιστήριο: Εκτός δεικτών η μετοχή της Attica Bank λόγω χαμηλής διασποράς μετά την ΑΜΚ

  • NewsRoom
Attica Bank

Attica Bank


Το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνουν ότι, σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των δεικτών, οι μετοχές της εταιρείας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα αφαιρεθούν από τις συνθέσεις των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν λόγω χαμηλής διασποράς, μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

• Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τις συνθέσεις των δεικτών και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 24% και συντελεστή capping 1.0.

• Δείκτης ATHEX ESG

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

• Δείκτης FTSE/XA Mid Cap

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 28%.ΣΧΟΛΙΑ