• Μετοχές

  Buy, hold or sell: Άμεση ανάλυση για ΑΛΦΑ και ΕΤΕ

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  BUY HOLD SELL


  Περιεχόμενα

  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 02-04-24

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 02/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 3.491 μονάδες.

  Ο FTSE25 άνοιξε την εβδομάδα έντονα καθοδικά και πέτυχε την διάσπαση του Εκθετικού Μέσου Όρου των 30 ημερών (ΕΜΑ30). Ταυτόχρονα διέσπασε τον τοπικό τριγωνικό σχηματισμό (Β1-Τ1) καθοδικά και ενεργοποίησε βραχυπρόθεσμο καθοδικό στόχο στις 3.275 μονάδες.

  Για την 3/4 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι:

  Αντιστάσεις (συνήθως εμποδίζουν την ανοδική κίνηση της τιμής και τυχόν υπέρβασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της ανοδικής κίνησης)

  α. Η Τ1 στις 3.441 μονάδες. Σε περίπτωση υπέρβασής της ακυρώνεται ο καθοδικός στόχος του τοπικού τριγωνικού σχηματισμού.

  β. Ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 3.406 μονάδες. Σε περίπτωση υπέρβασής του μειώνεται δραματικά η πίεση που ασκείται στο δείκτη.

  γ. Η διασπασθείσα Β2 στις 3.365 μονάδες. Αν δεν ανακτηθεί άμεσα παραμένει ανοικτός ο δρόμος για επίτευξη του καθοδικού στόχου.

  Στηρίξεις (συνήθως εμποδίζουν την υποχώρηση της τιμής και τυχόν διάσπασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της καθοδικής κίνησης)
  Δεν υφίστανται βραχυπρόθεσμες στηρίξεις μεταξύ τρέχουσας τιμής και καθοδικού στόχου. Υπάρχουν μεσοπρόθεσμες στηρίξεις χαμηλότερα.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 03/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει αμετάβλητη. Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στις 1.268 μονάδες.

  Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η τιμή του ΔΤΡ διέσπασε μετά από το κάτω όριο (Β3) του τριγωνικού σχηματισμού (Τ2-Β3) και την στήριξη Β2 ενεργοποιώντας καθοδικό στόχο στις 1.110 μονάδες ενισχύοντας την καθοδική προοπτική. Για την 3/4 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι:

  Αντιστάσεις (συνήθως εμποδίζουν την ανοδική κίνηση της τιμής και τυχόν υπέρβασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της ανοδικής κίνησης)

  α. Η Τ2 στις 1.222 μονάδες (Τυχόν υπέρβασή της ακυρώνει τον καθοδικό στόχο και ανοίγει το δρόμο προς τις 1.268 μονάδες)

  β. Ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 1.209 μονάδες (Τυχόν υπέρβασή του αφαιρεί σημαντική πίεση από αυτή που δέχεται η τιμή του δείκτη).

  γ. Η διασπασθείσα Β2 στις 1.193 μονάδες. Αν δεν ανακτηθεί άμεσα παραμένει ανοικτός ο δρόμος για επίτευξη του καθοδικού στόχου.

  Στηρίξεις (συνήθως εμποδίζουν την υποχώρηση της τιμής και τυχόν διάσπασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της καθοδικής κίνησης)

  α. Η επέκταση της Β1 στις 1.193 μονάδες είναι πιθανό να λειτουργήσει σαν στήριξη. Τυχόν διάσπασή της αυξάνει τις πιθανότητες καθοδικής συνέχειας προς τις 1.110 μονάδες.

  ΑΛΦΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 02/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 1,78€.

  Για την 3/4 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι:

  Αντιστάσεις (συνήθως εμποδίζουν την ανοδική κίνηση της τιμής και τυχόν υπέρβασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της ανοδικής κίνησης)

  α. Η Τ1 στα 1,745€ (Τυχόν υπέρβασή της ανοίγει το δρόμο προς τα 1,78€)

  β. Ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 1,69€ (Τυχόν υπέρβασή του αφαιρεί σημαντική πίεση από αυτή που δέχεται η τιμή της μετοχής και δημιουργεί συνθήκες για να ακολουθήσει ανοδική αντίδραση).

  γ. Η διασπασθείσα Β1 στα 1,65€. Αν δεν ανακτηθεί άμεσα παραμένει ανοικτός ο δρόμος για επίτευξη του καθοδικού στόχου.

  Στηρίξεις (συνήθως εμποδίζουν την υποχώρηση της τιμής και τυχόν διάσπασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της καθοδικής κίνησης)

  Δεν υφίστανται βραχυπρόθεσμες στηρίξεις μέχρι την επίτευξη του στόχου. Στην περιοχή του καθοδικού στόχου βρίσκεται ο ΕΜΑ200 που αναμένεται να στηρίξει τη μετοχή.

  ΕΤΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 02/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 6,90€.

  Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η τιμή της μετοχής έχει εκδηλώσει μια διορθωτική κίνηση η οποία συνεχίστηκε έντονα στην συνεδρίαση της 2/4 με αποτέλεσμα την καθοδική διάσπαση του

  Εκθετικού Μέσου Όρου των 30 ημερών (ΕΜΑ30) και την άμεση επίτευξη του καθοδικού στόχου στα 7,10€ ενώ είναι πιθανή και η κίνηση μέχρι την περιοχή των 6,90€.

  Για την 3/4 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι:

  Αντιστάσεις (συνήθως εμποδίζουν την ανοδική κίνηση της τιμής και τυχόν υπέρβασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της ανοδικής κίνησης)

  α. Τ1 στα 7,30€

  β. ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 7,18€.

  Στηρίξεις (συνήθως εμποδίζουν την υποχώρηση της τιμής και τυχόν διάσπασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της καθοδικής κίνησης)

  α. Το όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική στα 6,90€. Τυχόν διάσπασή του σηματοδοτεί την αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική.

  β. Β1 στα 6,89€. Η διάσπασή της συνδυάζεται με την ταυτόχρονη διάσπαση του ορίου αλλαγής της τάσης σε καθοδική θα προκαλέσει επιτάχυνση της καθόδου και κίνηση της τιμής προς την περιοχή των 6,30€.

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 02/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα του S&P 500 δεν μεταβλήθηκε. Παρά την διόρθωση η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική ενώ το όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται μακριά στις 5.078 μονάδες.

  Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο για την 3/4 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι:

  Αντιστάσεις (συνήθως εμποδίζουν την ανοδική κίνηση της τιμής και τυχόν υπέρβασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της ανοδικής κίνησης)

  α. Οι 5.265 μονάδες. Με υπέρβαση θα γίνει ξανά επίτευξη νέου υψηλού 120 ημερών και θα ενισχυθεί η ανοδική δυναμική με πιθανότητες ανοδικής κίνησης μεγάλης διάρκειας.

  Στηρίξεις (συνήθως εμποδίζουν την υποχώρηση της τιμής και τυχόν διάσπασή τους αυξάνει τις πιθανότητες συνέχειας της καθοδικής κίνησης)

  α. Η Β1 στις 5.203 μονάδες η οποία διατηρήθηκε οριακά. Τυχόν διάσπασή της δημιουργεί συνθήκες τοπικής αντιστροφής και καθοδικής κίνησης προς τον Εκθετικό Μέσο Όρο των 30 ημερών (ΕΜΑ30)

  β. Ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 5.133 μονάδες. Τυχόν διάσπασή του αποτελεί σηματοδότηση για πιθανή αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική και κίνηση προς τις 5.078 μονάδες.

  Διαβάστε επίσης:

  The Value Investor: Ποια μετοχή είναι το σωστό play και η απίστευτη πρόβλεψη για την τιμή του φυσικού αερίου

  Γιατί η χθεσινή πτώση 2% στο Χρηματιστήριο αγγίζει ευθέως την κυβέρνηση

  Πώς η Λαζαράκου οδηγήθηκε στο λουκέτο της Prelium – Ετοιμάζονται αγωγές  ΣΧΟΛΙΑ