ΑΓΟΡΕΣ

Χρηματιστήριο: Καθαρές εισροές πάνω από 94 εκατ. ευρώ από τους Έλληνες επενδυτές από την αρχή του έτους

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Χρηματιστήριο


Πωλητές οι ξένοι, ενώ ανακάμπτουν και μάλιστα ισχυρά, όπως προκύπτει από τα μηνιαία στοιχεία του Αποθετηρίου, οι Έλληνες επενδυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Απριλίου 2021, κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της νέας υπηρεσίας του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων με τη δυνατότητα τήρησης τίτλων σε Συλλογικούς Λογαριασμούς, δημιουργήθηκαν 53 νέοι λογαριασμοί εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, οι οποίοι κατέχουν €0,93 δισ. Αξίας Χαρτοφυλακίου. Οι Συλλογικοί Λογαριασμοί στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €1,48 δισ. (2,8% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, δημιουργήθηκαν 987 νέες μερίδες κατά τη διάρκεια του μήνα, εκ των οποίων οι 934 αφορούν Μερίδες Δικαιούχων Πελάτη.

Η συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου  στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €52,72 δισ., αυξημένη κατά 8,6% σε σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου. Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στα 62,2% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 37,8% για τους Ημεδαπούς.

Συνεχίζεται η στήριξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων, με εισροές ύψους €24,4 εκατ. κατά το μήνα Απρίλιο και συνολικές εισροές €94 εκατ. από την αρχή του έτους. Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €24,4 εκατ. κατά το μήνα Απρίλιο και συνολικά εκροές €94 εκατ. από την αρχή του έτους.

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων τον Απρίλιο 2021 πραγματοποίησαν το 51,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 48,2% των συναλλαγών, σε σχέση με το 42,5% τον προηγούμενο μήνα.

Οι Ημεδαποί Ιδιώτες Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 24,1% των συναλλαγών κατά το μήνα Απρίλιο, ενώ κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν το 21,8%.

Ο Μάιος είναι ο πρώτος μήνας μετά από 23 μήνες που θα κλείσει με μέσες ημερήσιες συναλλαγές άνω των 100 εκατ. ευρώ και ο τέταρτος μήνας στο διάστημα που μεσολαβεί μετά τον «τραυματικό» Δεκέμβριο του 2015 που θα καταφέρει να έχει μια αξιοπρεπή συναλλακτική επίδοση, άνω των 100 εκατ. ευρώ. Με αυτό ως δεδομένο το καλοκαίρι του 2021 παρά τις όποιες εποχικές επιβραδύνσεις θα κρατήσει ψηλά το επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλα τα μέτωπα έχοντας ήδη ένα αρκετά φορτωμένο ημερολόγιο γεγονότων μπροστά του (ΔΕΠΑ, Alpha Bank, τεστ αντοχής, κλπ).ΣΧΟΛΙΑ